Meervoudige intelligentie indicator

advertisement
MEERVOUDIGE INTELLIGENTIE INDICATOR
Geef bij ieder item aan welke score het best bij uw gedrag past.
4 = past volledig bij mij
3 = past sterk bij mij
2 = past enigszins bij mij
1 = past niet zo bij mij
0 = past totaal niet bij mij
I
__
__
__
__
__
__
__
__
A
B
C
D
E
F
G
H
Ik geniet van lezen.
Ik neig ertoe om logische problemen als een echte uitdaging te zien.
Ik maak een schets of tekening als ik denk.
Ik hou van zingen, ook in mijzelf.
Ik ben handig in doe-het-zelven.
Ik maak graag nieuwe vrienden.
Ik hou ervan om over mijzelf na te denken.
Ik ben als het even mogelijk is buiten.
II
__
__
__
__
__
__
__
__
A
B
C
D
E
F
G
H
Als ik een nieuw woord heb geleerd, probeer ik het in mijn taal te gebruiken.
Ik hou meer van wiskunde dan van sociale wetenschap of taal.
Ik kan goed kleine nuances in kleur en vorm onderscheiden.
Ik luister dikwijls naar muziek.
Ik heb een goed evenwichtsgevoel en goede coördinatie van bewegingen.
Ik hou van informele bijeenkomsten.
Ik sta op mijn onafhankelijkheid.
Ik ben goed in het voorspellen van natuurverschijnselen zoals het weer.
III
__
__
__
__
__
__
__
__
A
B
C
D
E
F
G
H
Ik hou van argumenteren en dingen verklaren.
Ik zoek altijd naar patronen en tegenstrijdigheden.
Ik ben goed in het visualiseren van zaken.
Ik kan goed toon houden.
Ik heb een nieuwe beweging of sport snel onder de knie.
In mijn vrije tijd ga ik het liefst naar feestjes.
Ik praat vaak in mijzelf.
Ik sta op een goed beheer van het milieu.
IV
__
__
__
__
__
__
__
__
A
B
C
D
E
F
G
H
Ik gebruik veel beeldspraak.
Ik ben goed in cijfers en getallen.
Ik kan goed kaart lezen.
Ik kan goed een muziekinstrument bespelen.
Ik praat vaak met mijn handen.
Ik ben snel bereid mijn kennis bij te stellen.
Ik reflecteer regelmatig op mijn doen en laten.
Ik vind biologie leuker dan chemie.
V
__
__
__
__
__
__
__
__
A
B
C
D
E
F
G
H
Ik kan goed dingen beschrijven.
Ik doe weinig dingen op de gok.
Als ik lees zie ik het als het ware voor me gebeuren.
Ik kan vaststellen of iets vals klinkt of uit de maat is.
Ik kijk naar lichamelijke activiteiten ook al zijn ze vermoeiend.
Ik werk en ontmoet graag nieuwe personen.
Ik denk liever eerst na voordat ik iets doe.
Ik hou van buitenrecreatie in de natuur.
VI
__
__
__
__
__
__
__
__
A
B
C
D
E
F
G
H
Ik kan goed anderen overtuigen.
Ik kan goed overweg met abstracte begrippen.
Als ik naar een film kijk ben ik meer gericht op wat ik zie dan op wat ik hoor.
Ik heb een uitgebreide muzikale repertoire kennis.
Ik kan niet goed stilzitten. Ik moet bewegen.
Als ik een besluit moet nemen vraag ik vaak eerst het advies van anderen.
Ik besteed regelmatig tijd aan mijzelf.
Ik kan goed planten verzorgen en tuinieren.
VII
__
__
__
__
__
__
__
__
A
B
C
D
E
F
G
H
Ik ben geïnteresseerd in de betekenis van woorden.
Ik kan goed diagrammen en grafieken met cijfers lezen.
Ik ben goed in decoraties maken en kleuren combineren.
Ik ben om staat om eigen liedjes en melodieën te maken.
Ik hou ervan dingen uit elkaar te halen om te zien hoe het werkt.
Ik ga confrontaties met anderen uit de weg. Ik bemiddel liever.
Ik hou ervan persoonlijke doelen voor mijzelf te stellen.
Ik maak graag afbeeldingen (foto’s, tekeningen) van de natuur.
VIII
__
__
__
__
__
__
__
__
A
B
C
D
E
F
G
H
Ik hou erg veel van schrijven.
De huidige wetenschappelijke ontwikkelingen boeien mij.
Ik kan me vanuit één positie, dingen vanuit verschillende perspectieven voorstellen.
Ik kan goed ritme houden.
Ik hou ervan dingen met mijn handen te doen: knutselen, naaien.
Ik kan mensen goed op hun gemak stellen.
Ik vertrouw op mijn eigen oordeel over de mening van anderen.
Ik hou van kamperen en wandelen in de natuur.
IX
__
__
__
__
__
__
__
__
A
B
C
D
E
F
G
H
Ik ga graag naar de boekhandel en bibliotheek om dingen op te zoeken.
Ik geloof in een logische verklaring voor alles.
Ik kan beter gezichten dan namen onthouden.
Ik heb een uitgesproken muzikale smaak.
Ik beoefen liever een sport dan er naar te kijken.
Mensen spreken mij sterk aan.
Ik ben het liefst mijn eigen baas.
Ik voel me het lekkerst buitenshuis.
X
__
__
__
__
__
__
__
__
A
B
C
D
E
F
G
H
Ik ben goed in scrabble, kruiswoordpuzzels, cryptogrammen en andere woordspelletjes.
Ik hou van spelletjes die strategie en tactiek vergen.
Ik hou van doolhoven, optische illusies en andere ruimtelijke puzzels.
Ik kan goed namen van liedjes en muziekstukken onthouden.
Ik kan goed iemands mimiek en bewegingen imiteren.
Ik hou ervan om met anderen samen iets te doen.
Ik hou van spelletjes die ik alleen kan doen, zoals computerspelletjes.
Ik kan me op de zon en de sterren in de natuur oriënteren.
Vul nu de scoretabel in met de gegevens van deze indicator.
Scoretabel bij Meervoudige Intelligentie Indicator
Letter Intelligentietype
Item
I
A
Verbaal-linguïstisch
B
Logisch-mathem.
C
Visueel-ruimtelijk
D
Muzikaal
E
Lichamel-kinesthet.
F
Interpersoonlijk
G
Intrapersoonlijk
H
Naturalistisch
Totaal
II
III
IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
Visueel:
Kleur onderstaande tabel in, dat maakt uw intelligentiepatroon visueel.
0
5
10
Verbaal-linguïstisch
Logisch-mathematisch
Visueel-ruimtelijk
Muzikaal
Lichamel-kinesthetisch
Interpersoonlijk
Intrapersoonlijk
Naturalistisch
Verklaring
32 – 40 erg verbonden met dit type
24 – 31 redelijk verbonden
16 – 23 gemiddeld verbonden
8 - 15 weinig affiniteit
0 - 7
geen affiniteit
15
20
25
30
35
40
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards