Stephanie Lowiessen

advertisement
Introductie
“Als de wind van verandering waait, bouwt de één een schuilkelder en de ander een windmolen”
(chinees gezegde). Ik hou ervan windmolens te bouwen!
Mijn naam is Stephanie Lowiessen en sinds 1 september ben ik gestart in de functie van manager
strategie, beleid en communicatie bij de branchevereniging WDTM.
Mijn drijfveer en de rode draad binnen mijn loopbaan zijn het verbeteren en bevorderen van de
kwaliteit van leven én van de vitaliteit en het welbevinden van mensen. Vanuit de visie dat ieder mens
deel wil uitmaken van onze samenleving en met de overtuiging dat mensen zoveel als mogelijk eigen
regie willen behouden en aangesproken willen worden op hun mogelijkheden wanneer zij
hulpbehoevender en/of beperkter worden, heb ik de afgelopen 17 jaar leiding gegeven aan
verschillende teams van medewerkers om samen met hen deze doelstelling te bewerkstelligen. Dit
heb ik voornamelijk gedaan voor mensen met een psychische beperking, mensen met een
psychogeriatrische aandoening en voor mensen die lijden aan het syndroom van Korsakov. Tijdens de
masteropleiding management en innovatie, die ik in april jl. heb afgerond, heb ik me veelal bezig
gehouden met thema´s als transitie, innovatiedynamiek, strategisch ondernemen en veranderen en
implementeren. Daarnaast heb ik mij als manager van het innovatieprogramma zorgtechnologie het
laatste jaar intensief ingezet om het gebruik en de inzet van technologie binnen de langdurige zorg te
ontwikkelen, te borgen en te ondersteunen. Waarbij ik innovatie en technologie niet zie als een doel
op zich, maar waarbij deze beide aspecten een hulpmiddel vormen om te komen tot waardecreatie
voor de individuele klant. Door inzet van innovatie en technologie probeer ik het hogere doel te
bereiken. Het hogere doel houdt voor mij in het verbeteren en bevorderen van de kwaliteit van leven
en van de vitaliteit en het welbevinden van de klant en de samenleving als geheel.
De kwaliteiten die ik inbreng zijn lef om te staan voor mijn visie, mijn enthousiasme, het kunnen
netwerken, mijn ondernemerschap en betrokkenheid. Kenmerkend voor mijn werkwijze is dat ik vanuit
mijn mensbeeld en visie oprechte betrokkenheid heb in de ander; in zijn verhaal, zijn mensbeeld en
visie. Wat ik dan ook vaak te horen heb gekregen van klanten en collega’s is dat zij vinden dat ik goed
aansluit bij de situatie van mensen, mensen kan enthousiasmeren, mensen bij het onderwerp betrek
en verbinding weet te leggen tussen verschillende partijen.
In mijn privéleven heb ik samen met mijn man de prachtige taak om onze 2 dochters (4 en 7 jaar) naar
de volwassenheid te begeleiden. Terwijl ik daar mee bezig ben hou ik ervan om samen met familie,
vrienden en ons gezin mooie herinneringen te maken door dingen te ondernemen; een bezoek aan
museum, theater of restaurant vind ik leuk maar ik hou ook van wat meer uitdagende en originele
uitstapjes zoals indoor skydiven. Tevens hou ik ervan om op (ski)vakantie te gaan. Maar de mooiste
herinneringen maak je in mijn beleving nog altijd gewoon aan de keukentafel, op de bank of in de tuin
door een leuk, inspirerend gesprek al dan niet met een goed glas wijn.
Mijn motto in zowel mijn werkzame als in mijn privéleven luidt:
Droom, denk, durf, doe en deel!
Ik hoop u binnenkort te ontmoeten om nader kennis te maken met elkaar en ik ben heel benieuwd
naar uw ideeën om WDTM nog beter op de kaart te zetten.
Stephanie Lowiessen
[email protected]
06 5396 2949
Download