Het oog - docent

advertisement
Het oog - docent
a. tabel oogonderdelen
Benoem de onderdelen van het oog die in onderstaande tekening zijn
aangegeven en vermeld de functie.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
naam
Glasachtig lichaam
functie
Vult het oog, houdt lens en netvlies op zijn
plaats
netvlies
Plaats waar zintuigcellen liggen die
lichtprikkels opvangen
oogzenuw
Geleidt impulsen van zintuigcellen naar de
hersenen
Harde oogvlies
Stevig vlies dat oogbol beschermt
vaatvlies
Bevat bloedvaten voor aan- en afvoer van
stoffen
Gele vlek
Plaats waar vooral kegeltjes zitten in het
netvlies, daar worden kleuren waargenomen
Blinde vlek
Plaats waar de oogzenuw uit de oogbol treedt
en geen zintuigcellen zitten
kringspier
Zorgt voor spannen en ontspannen van
lensbandjes, regelt het bollen van de lens
Lensbandje/kringspier Verbindt kringspier en lens
lens
Breekt het licht en zorgt voor projectie van
beeld op het netvlies
Voorste oogkamer
Tussen hoornvlies en lens, met vocht gevuld.
Werkt mee aan breken van licht
hoornvlies
Doorzichtige, harde voorkant van het oog
pupil
Opening in iris, bepaalt de hoeveelheid licht
die op het netvlies valt
N
iris
Regelt de grootte van de pupil
c. Houd alles scherp in de gaten
In het oog kan de iris groter of kleiner worden. Bij fel licht is de iris
groot en de pupil klein. Er valt dan minder licht door de pupil op het
netvlies.
Wanneer licht op een bolle lens valt wordt het afgebogen. Dit heet
breking. Hierdoor kan een voorwerp achter die lens een scherpe
afbeelding vormen. Door het bollen van de lens te variëren kan de
beeldafstand, de afstand tussen de lens en de afbeelding, veranderd
worden. Het oog accommodeert.
De impulsen die in de zintuigcellen in het netvlies opgewekt worden
wanneer daar licht op valt, worden via de oogzenuw doorgegeven aan
de hersenen. In de hersenen worden de signalen van beide ogen
gecombineerd. Ook wordt dit beeld gekoppeld aan bekende beelden die
in de hersenen zijn opgeslagen. Hierdoor kun je het “plaatje” ook
herkennen.
d. Kleuren zien op het netvlies:
In de gele vlek liggen veel kegeltjes bij elkaar. De gele vlek ligt
middenin het netvlies. Hierop valt alleen licht dat recht door de lens
valt en dat dus uit het midden van het blikveld komt. Kegeltjes zijn
verantwoordelijk voor het kleuren zien. Daardoor kunnen alleen vanuit
het midden van het blikveld kleuren gezien worden
e. diepte zien
Wanneer het beeld van twee ogen elkaar overlapt, kunnen de hersenen
uit het kleine verschil tussen die twee beelden de afstand tot het beeld
schatten. Dit is diepte zien.
Download