Bs 3 De ogen

advertisement
De ogen
Basisstof 3
Bouw
Lichtbreking door lenzen
• Positieve lens
– Licht geconvergeerd
• Negatieve lens
– Licht gedivergeerd
Accommoderen
• Het aanpassen van de vorm van de lens om
een voorwerp scherp op het netvlies te
krijgen, wanneer dit zich op een afstand van
minder dan vijf meter bevindt
– Afstand tussen lens en netvlies kan niet veranderd
worden
– Vorm van de lens kan veranderd worden
Afwijkingen
• Bijziendheid
– Veraf slecht zicht
– Dichtbij goed zicht
• Verziendheid
– Veraf goed zicht
– Dichtbij slecht zicht
• Maak opdracht 7, 8, 10
• Bekijk animaties van het netvlies op bioplek
• Bekijk de werking van de fotopigmenten
• Bionisch oog laat blinden weer 'zien'
Bekijk de Beeldbankclip over het bionische oog.
Stel dat blinden behandeld kunnen worden met een bionisch
oog. Schrijf een informatiefolder (A4) over de werking van het
bionische oog. Leg in ieder geval de volgende onderwerpen
uit:
* De anatomie van het menselijk oog.
* De manier waarop beeldinformatie de hersenen bereikt.
* Waar een patiënt aan moet voldoen om in aanmerking te
komen voor een behandeling.
* De werking van het bionische oog.
• Volgende les af
Download