Verkopen via internet

advertisement
Verkopen via internet
In dit digitale tijdperk wenst u uw doelgroep uit te bereiden en gaat u ook zaken verkopen via
internet, hetzij via uw eigen website of een veilingwebsite.
U verkoopt goederen of investeringen
Net zoals uw gewone verkopen worden de verkopen via internet van goederen uit uw voorraad of
van uw beroepsmatige investeringen opgenomen in uw boekhouding. U zal zelfs een verkoopfactuur
opmaken als u verkoopt aan een beroepsmatige koper. Particuliere verkopen noteert u in uw
dagontvangstenboek.
Hoe zit het met de BTW?
Goederen verkopen via internet wordt door de BTW beschouwd als een verkoop van goederen. De
speciale regels inzake elektronische diensten zijn niet van toepassing.
De mogelijkheid bestaat weliswaar dat de koper niet in België is gevestigd. Is de buitenlandse koper
een particulier, dan moet u ook Belgische BTW aanrekenen. Maar is de buitenlandse koper zelf BTWplichtig in zijn land, dan is er sprake van een intracommunautaire levering. Een intracommunautaire
levering kan worden vrijgesteld van de BTW op basis van Art.39 en Art.39bis W.BTW.
Een buitenlandse koper die vrijgestelde BTW-plichtige is, zoals een kleine onderneming, valt onder
bijzondere regels. U moet dan meestal Belgische BTW aanrekenen, maar niet altijd.
Twijfelt u bij het opmaken van de factuur, vraag gerust advies aan uw dossierbeheerder.
Niet mixen!
Verkoopt u via internet ook goederen uit uw privéassortiment, dan is het raadzaam om een
onderscheid te maken tussen beide soorten van verkopen. Zo niet bestaat de kans dat de fiscus alles
als beroepsmatige verkopen beschouwt en dat u ook belast zou worden op de verkopen van uw
privégoederen.
U kunt een onderscheid maken door verschillende accounts te gebruiken voor uw privéverkopen en
uw beroepsmatige verkopen. Best gebruikt u voor ieder account ook nog eens een ander e-mailadres
en telefoonnummer.
En wat met het juridische aspect?
De onderneming is verplicht om op een duidelijke en begrijpelijke wijze diverse informatie te
verstrekken aan de consument. Uiteraard is er ook regelgeving met betrekking tot betalingen,
betalingstermijnen, herroeping… Meer informatie kunt u hierover terugvinden via
http://economie.fgov.be/nl/consument/Handelspraktijken/Ventes_distance/Vente_internet/#.V4IBI2a3op
Geraadpleegde bron(nen): tipsenadvies.be – Magazine jaargang 23 nummer 22
Download