Curriculum Vitae André Arends

advertisement
Curriculum Vitae André Arends
Werkervaring
01/2013 – heden
Chef Redacteur Theater – 8WEEKLY
Het aansturen van de redacteuren voor theater en dans, keuzes maken voor het bezoek aan
voorstellingen en inhoudelijk feedback geven en daar waar nodig bijsturen.
09/2001 – heden
Project Management Centrum voor Muziek
Als lid van het management team het uitwerken van nieuwe projecten op artistiek-inhoudelijk
gebied zoals talentontwikkeling, educatie Lichte Muziek, E-music en externe profilering
(festivals, presentaties en relatienetwerk). Daarnaast als lid van het management team
meedenken over beleidsmatige aspecten zoals innovatie, beleidsnotities, strategisch
management en HRM.
03/2011 – heden
Guest Lectures
Lezingen over Arts & Disabilities aan de AHK, afdeling dans en beeldende vorming. Lezing
over Sound dramaturgie in de radio documentaires van Glenn Gould.
1999 – heden
Compositie & Sound design
Voor diverse opdrachtgevers ontwikkelen en componeren van hedendaags werk voor
diverse bezettingen en in diverse genres zoals Aurelia Saxofoon Kwartet, NJFO, Orion
ensemble, Orkest De Volharding, TAMAR Muziektheater, Arts & Vision, Mich Foundation,
ensemble Insomnio, WDR, CliniClowns Nederland, Sirius Saxophone Quartet.
03/2009 – 10/2011
Project Management Cliniclowns Theatertour 2009/2010/2011
In een duo verband – samen met een zakelijk leider – verantwoordelijk voor de algemene
leiding van een multidisciplinaire theatervoorstelling voor speciale doelgroepen bestaande uit
kinderen met een enkelvoudige of meervoudige beperking. De Cliniclowns Theatertour reist
in een grote circustent in de maanden mei tot en met september door Nederland. Leiding en
Curriculum Vitae André Arends
1
sturing geven aan een productieteam van ongeveer 70 mensen. De Theatertour ontvangt
jaarlijks ongeveer 15.000 bezoekers.
02/2009 – heden
Algemene leiding stichting MICH
MICH (Musicians Improvising & Composing Holland) richt zich op het onderzoek en de
ontwikkeling van de actuele muziek daar waar deze een verbinding aangaat met één of liefst
meerdere disciplines. TRACES (2010) een muziektheatraal werk in de vorm van een
requiem met Nederlandse teksten van Frerieke Hijink.
02/2009 – 07/2009
Projectleiding jongerenfestival Up2You
Algemene leiding artistiek en productieteam, leiding geven aan overleg deelnemers, ontwerp
en schrijven productie- en marketingplan festival, aansturing productieleiders en uitvoerders.
02/2005 – 06/2009
Algemene leiding stichting ARTS & VISION
André Arends richtte Arts & Vision op met als doel het realiseren van multidisciplinaire
producties waarin muziek de hoofdrol speelt.
De stichting tracht deze doelstelling te bereiken door:

Het ontwikkelen van innovatief muziektheater waarin hedendaags klassieke muziek
en/of nieuw gecomponeerde muziek een prominente rol speelt.

Het ontwikkelen van muziekperformances in samenwerking met andere
kunstdisciplines als literatuur, film, theater, beeldende kunst of dans.
ARTS & VISION realiseerde DE KLEINE KAPITEIN (2006/2007), VOICES (2007) en
NIGHTWALKING (2007), KLEINE SOFIE (2009).
10/1998 – 04/2004
Algemene leiding en lid van het bestuur stichting TAMAR MuziekTheater
TAMAR MuziekTheater initieerde muziektheatervoorstellingen voor jeugd en jongeren. Het
speelde gemiddeld een honderdtal voorstellingen per jaar in theaters en op scholen.
Er werd samengewerkt met professionals uit de theater- en danswereld. Zo ontstonden
onder andere KWAAIE MOEDERS (1999/2000), DE ZAGERIJ (2001) en PIERRE DU
BONBON (2003).
10/2004 – 10/2009
Adviseur professionele podiumkunsten provincie Noord – Brabant
Curriculum Vitae André Arends
2
De adviescommissie adviseert in jaarlijks twee tranches op het gebied van de incidentele
subsidies voor de professionele podiumkunstsector. Daarnaast adviseert zij op het gebied
van de meerjarige structurele subsidies en de tweejaarlijkse regeling voor makersubsidies.
Taken:

beoordeling van jaarlijks 60 subsidieaanvragen;

het monitoren van gesubsidieerde kunstenaars en instellingen;

het bezoeken van voorstellingen;

het voeren van gesprekken met individuele kunstenaars.
10/2001 – 10/2003
Adviseur NFPK+ (voorheen) FAPK, commissie multidisciplinair en commissie jeugd
De commissies adviseerden het bestuur op het gebied van subsidieaanvragen op het gebied
van multidisciplinaire producties en op het gebied van producties voor de doelgroep tot en
met 16 jaar.
Taken:

beoordeling van jaarlijks 60 subsidieaanvragen;

het monitoren van gesubsidieerde kunstenaars en instellingen;

het bezoeken van voorstellingen;

het voeren van gesprekken met individuele kunstenaars.
09/1985 – heden
Docent saxofoon, compositie, bandcoaching en theorie klassiek en lichte muziek,
Centrum voor Muziek in Zeist
Het Centrum voor Muziek (voorheen de Zeister muziekschool) richt zich primair op het
muziekonderwijs in de gemeente Zeist en omgeving.
Taken:

lessen saxofoon;

arrangeren en leidinggeven aan diverse ensembles;

cursusleider theorie, compositie en arrangeren, improvisatie

ontwikkeling kunsteducatieve producten
09/1987 – heden
Componist van muziek voor theater, film, dans en kamermuziek
Curriculum Vitae André Arends
3
Compositieopdrachten voor onder andere het Aurelia Saxofoon Kwartet, Orkest De
Volharding, het Orion trio, het Nederlands Blazers Ensemble, het NJFO, het Sirius Saxofoon
Kwartet, ensemble Insomnio en diverse opdrachtgevers uit de theaterwereld.
09/1987 – 2004
Uitvoerend musicus in diverse ensembles en orkesten
Sinds conservatoriumtijd en vooral daarna, actief als uitvoerend musicus bij onder andere
het Aurelia Saxofoon Kwartet (medeoprichter), het Nederlands Blazers Ensemble, het
Koninklijk Concertgebouw Orkest, het Rotterdams Filharmonisch Orkest, het Residentie
Orkest en de diverse radio orkesten.
Opleiding
2012 MA Theaterwetenschap: Universiteit van Amsterdam (afronding maart 2013).
Specialisatie: muziektheater, synergie beeld en geluid, sound dramaturgie.
2012 Training De Veranderende Omgeving; een driedaagse training over de
herpositionering van instellingen op het gebied van kunsteducatie in een sterk
veranderende omgeving door bureau Tien Organisatieadvies.
2012 Workshop Essay Schrijven Theater door Pieter de Buysser.
2011 BA Theaterwetenschap: Universiteit van Amsterdam.
2008 Film Scoring. New York University/ASCAP Foundation, New York (USA).
2007 Opleiding Beeld en Geluid. Media Academie, Hilversum. Cursussen filosofie van de
beeldtaal, editing (docenten o.a. Gert de Graef) en AVID – training.
2004 Masterclass “Hoe vertel ik een verhaal in beeld?”, bij filmmaker Frank Wiering.
2004 Componist 03/04 (traject van een jaar), Walter Maashuis en Gaudeamus.
2003 Masterclass “compositie” bij Karl Heinz Stockhausen.
2000 Open Universiteit, studie Organisatiekunde.
1988 studie arrangeren/componeren aan het Hilversums Conservatorium bij onder andere
Jurre Haanstra en Lex Jasper.
1987 Utrechts Conservatorium, UM diploma klassiek saxofoon.
1985 Utrechts Conservatorium, DM diploma klassiek saxofoon
1980 Liemers College Zevenaar, eindexamen Atheneum.
Vaardigheden
Goede mondelinge en schriftelijke beheersing van vreemde talen: Engels en Duits. Redelijke
beheersing van Frans en Italiaans.
Curriculum Vitae André Arends
4
Goede beheersing van MS office programma’s (Word, Excel, PowerPoint en Front Page),
beheersing van het DAVILEX boekhoudprogramma en verschillende softwareprogramma’s
op het gebied van beeld & geluid (ProTools 8LE, Cubase LE, Photoshop, Sibelius 6, Finale
2004, Ableton Live, Avid Xpro, Isadora).
Persoonlijke kwaliteiten/vaardigheden
Nieuwsgierig, creatief, ondernemend, pragmatisch, samenwerkingsgericht.
Curriculum Vitae André Arends
5
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards