Quiz immunolgie

advertisement
Quiz
VRAAG 1
Welke leukocyten vernietigen lichaamscellen die door
virussen geïnfecteerd zijn.
A
Macrofagen en cytotoxische T-cellen
B
Plasmacellen en macrofagen
C
Helper T-cellen en “natural killer” cellen
D
Cytotoxische T cellen en “natural killer” cellen
VRAAG 2
Hoe maken macrofagen en granulocyten
ziekteverwekkers onschadelijk?
A
Door antistoffen te produceren
B
Door fagocytose
C
Door cytotoxiciteit
VRAAG 3
Klonale selectie vindt plaats bij?
A
Alleen bij B-lymfocyten
B
Alleen bij cytotoxische T-cellen
C
Alleen bij cytotoxische T-cellen en B-lymfocyten
D
Alleen bij cytotoxische T-cellen, B-lymfocyten en
helper T-cellen
VRAAG 4
Welke celreceptoren hebben alle lichaamscellen op hun
celmembraan?
A
Alleen MHC-I
B
Alleen MHC-II
C
Zowel MHC-I als MHC-II
D
Geen van de bovengenoemden
Geef van de volgende beweringen aan of ze juist of
onjuist zijn
VRAAG 5
Een helper T-cel heeft verschillende T-celreceptoren op
zijn celmembraan waarmee meerdere verschillende
antigenen gebonden kunnen worden.
Is dit juist of onjuist?
Een helper T-cel heeft T-celreceptoren voor
een type antigeen.
VRAAG 6
Macrofagen fagocyteren antigenen waaraan antistoffen
zijn gebonden sneller dan antigenen waaraan geen
antistoffen zijn gebonden.
Is dit juist of onjuist?
VRAAG 7
Ondanks het feit dat ieder mens anders is, hebben ze als
belangrijke overeenkomst dat ze precies dezelfde MHCreceptoren op hun celmembranen hebben.
Is dit juist of onjuist?
Ieder mens heeft zijn eigen MHC-I en MHCII receptoren
VRAAG 8
Pokken is door passieve immunisatie bij de menselijke
populatie volledig uitgeroeid.
Is dit juist of onjuist?
Door actieve immunisatie (vaccinatie)
VRAAG 9
Penicilline is een antibioticum dat gebruikt wordt bij zowel
bacteriële infecties als virusinfecties.
Is dit juist of onjuist?
Alleen werkzaam tegen bacteriën.
VRAAG 10
Bij een auto-immuunziekte valt de afweer lichaamseigen
cellen aan.
Is dit juist of onjuist?
Download