VBA ALM-conferentie 2012

advertisement
VBA ALM-conferentie 2012: ALM in zware tijden
1 november 2012
Tijd: 9.30 - 17.00 uur
Locatie: Hotel Theater Figi, Het Rond 2, 3701 HS Zeist
De veranderingen in de economische omgeving, met o.a. een vergrijzende bevolking, deleveraging van
banken, systeemrisico’s, expanderende staatsschulden en grote financiële onzekerheid, raken het ALMterrein op vele vlakken.
ALM studies zullen rekening moeten houden met lagere rendementsveronderstellingen, minder stabiele
correlaties en grotere uitslagen in de rendementen. Vanwege de lessen uit het recente verleden moet
bovendien meer aandacht besteed worden aan het inschatten van staartrisico’s. Dit laatste wordt tevens
expliciet voorgeschreven in nieuwe regelgeving zoals Solvency II. Ook het Nominale Contract van het
Pensioenakkoord zal strikter worden.
Sprekers verbonden aan pensioenfondsen, verzekeraars en een buitenlandse vermogensbeheerder
zullen nader ingaan op hoe zij met dit nieuwe ALM klimaat, en de veranderende regelgeving omgaan en
inzicht geven in de wijze waarop dit doorwerkt in hun hedgebeleid ten aanzien van rente- en staartrisico
en in de samenstelling van beleggingsportefeuilles.
Programma
9.00 - 9.30 uur
9.30 - 9.45 uur
9.45 - 10.30 uur
Aankomst en registratie
Inleiding door dagvoorzitter
Guus Boender, Ortec
De veranderde wereld
Jitzes Noorman, F&C Netherlands
10.30 - 11.00 uur Pauze
11.00 - 11.45 uur ALM Modellering van “nieuwe” rendement-, volatiliteit- en
correlatieverwachtingen
Willem Boeschoten, Shell Asset Management Company
11.45 - 12.30 uur De zoektocht naar extra return binnen Fixed Income Portefeuilles
Jelle van der Giessen, ING Investment Management
12.30 - 13.45 uur Lunch
13.45 - 14.30 uur Asset Allocation in a World of Uncertainty
Knut Kjaer, Trient Asset management
14.30 - 15.15 uur Rente-hedging bij lage rentes en anticipatie op nieuwe
regelgeving
Frank Smeltink, Achmea & Twan van Erp, Syntrus Achmea
15.15 - 15.45 uur Pauze
15.45 - 16.30 uur Implicaties van de nieuwe Pensioenakkoord op
Strategische Asset Allocatie
Toine van der Stee, Blue Sky Group
16.30 - 16.45 uur Afsluiting dagvoorzitter en dankwoord
16.45 - 17.30 uur Borrel
Deelname staat open voor alle geïnteresseerden, al dan niet VBA-lid.
Kosten
VBA leden betalen € 150. Leden van CFA en AG-AI € 300. Niet VBA-leden betalen € 450. U ontvangt
hiervoor een factuur. Interesse in het lidmaatschap? Klik op "Over de VBA" en "Lidmaatschap".
Puntenwaardering
8 punten
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Create flashcards