04 Optiewaardering met als onderliggende waarde

advertisement
Curriculum Vitae
Personalia
Voorletters:
Roepnaam:
Titel:
Geboortedatum:
Nationaliteit :
Opleiding
2005 – sep ‘06
R.W.M.
Ronald
Master of Science in Business Administration (MScBa)
29 december 1980 te Rotterdam
Nederlandse
Vrije Universiteit Amsterdam; Faculteit FEWEB
 Bestuurlijke informatie verzorging (vooropleiding RA / RC)
1999 – nov ‘04
Erasmus Universiteit Rotterdam; Faculteit Bedrijfskunde
 Propedeuse (2000)
 Major finance and investments
- Basisblok
International financial markets
Corporate finance
Investments
Derivatives
- Verdiepingsblok
Cases in investments
Risk analysis
Fixed income securities
 Minors:
- International corporate finance
- Management van non-profit organisaties
1993 - 1999
Comenius college te Capelle aan den IJssel;
VWO. Nederlands, Engels, Aardrijkskunde, Biologie, Wiskunde
A, Economie I, Economie II.
Certificaten
dec ’06
Prince II foundation
mei ’07
Microsoft Office Specialist Expert in Excel 2003
mei ’07
Certified Outlooksoft Implementating consultant
(Consolidatiesoftware)
Studieprojecten
aug ’04 - okt ’04 Optiewaardering met als onderliggende waarde elektriciteit,
scriptie. In deze periode heb ik mijn scriptie afgerond met als
Curriculum vitae. Ronald
onderwerp “het waarderen van opties met als onderliggende
waarde elektriciteit”. In deze scriptie wordt aangetoond dat de
conventionele methoden aangaande optiewaardering niet
toepasbaar zijn op elektriciteit. Tevens wordt een innovatieve
methode, die ik ontwikkeld heb, getoetst op elektriciteit.
Aangetoond wordt dat deze methode wel toepasbaar is voor
optiewaarderingen met als onderliggende waarde elektriciteit. De
tool is volledig geschreven in VBA for Excel.
sept ’02 – okt ’02 AEX, voor het vak Cases in Investments een vergelijking gemaakt
tussen “geld brouwen” en eerder gedaan internationaal onderzoek
naar weersinvloeden op een index.
mrt‘01 - apr ‘01 Geld brouwen, onderzoek naar weersinvloeden op de aandelen
Heineken, Heineken holding Grolsch en de AEX Index.
jan ‘00 - jun ‘00 Drukkerij De Eendracht, ondernemingsplan.
Het schrijven van dit ondernemingsplan vond plaats in een
competitievorm. Met dit ondernemingsplan bij de beste 20
geëindigd.
Werkervaring
Okt ‘07 – heden
Mei ‘06 – heden
Robeco; Software Engineer
Werkzaam op de afdeling End User Computing. Een one-stopshop afdeling voor interne klanten, waarin het gehele
ontwikkeltraject van software voor eindgebruikers is
ondergebracht. Werkzaamheden zijn onder andere:
 Bouwen van losse Excel (Add-Ins) VBA tools voor
verschillende doeleinden
 Bouwen van Access VBA tools voor verschillende
doeleinden
 Bouwen van gecombineerde software waarin vanuit Excel
connectie op Access of SQL-server wordt gemaakt en
waarin data verrijkt wordt. Opbouw van Access database
en/of SQL-server database behoort hier ook bij
 Geven van Excel (VBA) cursussen aan medewerkers van
Robeco. Hierbij heb ik zelf zorggedragen voor het
samenstellen van het cursusmateriaal, gebruikmakend van
bestaande literatuur
ZZP
Eigen onderneming gestart met als werkzaamheden het maken van
tools in vba voor verschillende opdrachtgevers
 Bouwen van een voorraadsysteem in vba Excel met
koppelingen naar .pdf files
 Bouwen van een wijnvoorraad database / navigatie systeem
voor wijnhandelaren in vba Excel
 Bouwen van een geautomatiseerd facturatie systeem in vba
Excel
 Geven van verschillende MS Office en VBA cursussen aan
Verschillende bedrijven:
 AccessIT trainingen (2011)
Curriculum vitae. Ronald
 Arendhorst opleidingen (2011)




Robeco - Stefan Jager (2011)
Gemeente Rotterdam - Paul Jansen (2008-2010)
Atos Consulting - Ronald Klop (2006)
Aegon - Mirjam Martens (2006)
2005 – Okt ‘07
Atos Consulting; Junior consultant.
Werkzaamheden zijn binnen verschillende grote financiële
instellingen in Nederland en buitenland meedraaien in projecten
als:
 Wereldwijde implementatie van consolidatiesoftware
(Outlooksoft) met ruime aandacht voor Excel en
Excelmatige oplossingen in VBA for Excel, inclusief het
lokaal training geven van personeel
 Financiële Risk management projecten
 Schrijven van informatieplannen voor de financiële
afdelingen (Robeco Controllers Office)
 Ontwikkelen van tooling in Excel voor verschillende
projecten bij internationale financiële instellingen
 Geven van Excel cursussen
 Aanspreekpunt voor interne Excel vraagstukken
2003 – sep ‘04
Energy Global; Junior consultant.
Werkzaamheden:
 Bouwen van simulatiesoftware in Excel voor verscheidene
doeleinden
 Op locatie bij energiebedrijven bouwen van “tailor made”
tools met betrekking tot portefeuille management, risico
management, optiewaarderingen
 Consultancy trajecten op locatie bij energiebedrijven
 Research aangaande de energiemarkt
 Geven van cursussen
 Geven van seminars
 Modellering van energiemarkt gerelateerde prijsreeksen
 Cijfermatig analyseren van energiemarkt gerelateerde
managementvraagstukken
Overige Vaardigheden
Talen:
Nederlands (moedertaal), Engels (goed), Duits (redelijk)
Computer:
Windows, DOS, Word, Excel, Access PowerPoint, Visual Basics
for Applications (Gecertificeerd specilaist MS Excel 2003)
Internet, SPSS for Windows, Hyperion, Outlooksoft, VB5, VB6,
vb.NET
Curriculum vitae. Ronald
Download