Examentraining - Wikiwijs Maken

advertisement
6
Examentraining
1
De verklaring is een oproep tot het stichten van een eigen staat in Palestina / het versterken
van het nationalisme.
Dit moest wel tot een conflict leiden, omdat in Palestina al Arabieren/ Arabische
volken/Palestijnen woonden die hun land niet wilden opgeven/die een eigen staat wilden / er
sprake was van een toenemende migratie naar Israël.
2
B
3
Voorbeeld van een juist antwoord is (één van de volgende):
Jeruzalem is voor beide religies (joods en islamitisch) een belangrijke heilige plaats.
Beide partijen konden het (over een mogelijke/eerlijke verdeling) niet eens worden.
–
–
bestuurd worden door Groot-Brittannië
4
B
5
Voorbeeld van een juist antwoord is (twee van de volgende):
de stichting van de staat Israël / wederzijdse aanspraken op gebied
(het ontstaan van) het Palestijnse (vluchtelingen)probleem
de immigratie van veel Joden in Israël na de Tweede Wereldoorlog
de economische verschillen/verschillen in ontwikkeling tussen Israël en de Arabische landen
de grote culturele/religieuze verschillen tussen de Arabieren en de Joden
de opstelling van de Verenigde Staten, de Sovjetunie en andere grote mogendheden
de strijd om het water / vruchtbare grond
het betwisten van elkaars (Joden/Israël vs. Palestijnen/Palestina/ Arabische landen)
bestaansrecht
de toegenomen westerse invloed in het Midden-Oosten
–
–
–
–
–
–
–
–
–
per juist antwoord 1 punt
6
De aanleiding was de (zesdaagse) oorlog in 1967 tussen Israël en de Arabische buurlanden
(Egypte, Jordanië en Syrië).
7
De mening van de tekenaar is dat dankzij de (militair sterke) staat Israël Joden worden
beschermd / de (militair sterke) staat Israël de inwoners goed kan verdedigen (terwijl zij
voorheen niet beschermd werden).
8
D
9
Persoon A is Sadat
Persoon B is Begin
Persoon C is Carter
10
Uit het antwoord moet blijken dat de vier personen links boos zijn, omdat zij vinden dat Israël
bestreden moet worden (in plaats van vrede te sluiten) / een Arabisch land (Egypte) geen
vrede hoort te sluiten met de (aarts)vijand Israël.
11
C
12
Voorbeeld van een juist antwoord is:
Zionisme
kaart 3
Veel Arabieren/Palestijnen werden van hun land verdreven/moesten vluchten / de
Arabieren/Palestijnen verloren de oorlog tegen de staat Israël / het perspectief op een eigen
staat was verkeken.
13
De fout is voor de eerste keer conflicten, het moet zijn opnieuw conflicten
Download