OLC les: ontstaan van Israël

advertisement
Thema 10
De opdrachten bij de OLC lessen leef je aan het einde van het thema in samen met
je werkboek. Het is de bedoeling dat je van de antwoorden van alle OLC lessen 1
bestand maakt als je het inlevert.
OLC les 1: Introductie
Bekijk het onderstaande filmfragment en beantwoord daarna de vragen.
https://www.youtube.com/watch?v=tz1XjOAEXuU
1. Met welke (voor Joden dramatische) gebeurtenis uit het verleden begint de
Powerpoint?
2. Wat wordt er bedoeld met de ‘diaspora’?
3. Waarom werden Joden vanaf de diaspora steeds vaker gediscrimineerd?
4. Wat wordt er bedoeld met ‘zionisme’?
In de Powerpoint wordt gesproken over de rol van Engelse Joden tijdens
WO1.
5. Welke invloed hadden Engelse Joden op het zionisme?
Na WO1 krijgt Engeland een mandaat (tijdelijke macht) over Palestina.
6. Bedenk waarom Engeland het mandaat kreeg over dit gebied en niet het
Turkse rijk.
Engeland maakte zowel een belofte aan het Palestijnse volk als aan het
Joodse volk.
7. Welke dubbele belofte hadden de Engelse gedaan aan het Joodse en
Palestijnse volk?
8. Wat was volgens deze Powerpoint de belangrijkste reden waarom veel Joden
naar Palestina vertrokken na WO2?
9. Waarom droeg Engeland de macht over het gebied Palestina over aan de
VN? (Verenigde Naties)
10. Welk voorstel deed de VN over het gebied Palestina?
11. Wanneer (welk jaar) ontstond de staat Israël? En wie werd hiervan de eerste
premier (minister-president)?
In de Powerpoint wordt verteld dat de Arabieren (Palestijnen) woedend waren
op het uitroepen van de staat Israël.
12. Wat zal de belangrijkste reden zijn geweest dat de Palestijnen woedend
waren?
13. Wat was de directe reden voor de oprichting van de PLO?
14. Welke Arabische landen gingen zich bemoeien in de strijd tegen Israël?
15. Welke twee oorlogen werden gevoerd door de Arabische landen tegenover
Israël?
16. Welk gevolg hebben deze oorlogen gehad voor de grenzen van Israël?
Vanaf 1973 besluiten de Arabische landen van tactiek te veranderen.
17. Welke tactiek hanteren de Arabische landen vanaf 1973?
18. Welke landen waren betrokken bij het ‘Camp David Akkoord’ in 1978?
Download