De beheersplannen lezend is er een hoop te doen wat ontzettend

advertisement
De beheersplannen lezend is er een hoop te doen wat ontzettend veel geld kost.
Zoals wij uit de stukken mogen vernemen is er al jarenlang te weinig geïnvesteerd en
komt men langzaam op het punt dat dit ons zal gaan opbreken. Het hoogst
noodzakelijke wordt gedaan en meer kan men niet verwachten volgens de ONS met
dit budget. Alleen er is simpelweg geen extra budget meer. Schiedam moet keuzes
maken en zal inventief om moeten gaan met de gelden die wel beschikbaar zijn. Elke
euro kan slechts eenmaal uitgegeven worden.
Naar aanleiding van diverse berichtgevingen in de krant omtrent de te verwachtten
teruggang in onkruidbestrijding het volgende:
De in Schiedam gevolgde methoden borstelen, branden zijn methoden die bruikbaar
zijn om de onkruidbeheersing op mechanische wijze uit te voeren. Deze methoden
tasten echter slechts de bovengrondse delen van de planten aan en laten de wortels
intact, de hergroei van onkruid komt daardoor dan ook weer versneld opgang.
Branden van onkruid vraagt een hoge energieinput om warmte op te wekken en is
om die reden ook minder milieuvriendelijk.
Daarnaast zal deze methode gecombineerd moeten worden met borstelen omdat de
onkruidresten vast blijven zitten. Bovendien vormen zich in de loop van het
groeiseizoen pollen die een verkeersonveilig en onverzorgd straatbeeld geven. Als
alternatief voor de chemische onkruidbeheersing is gekozen voor deze mechanische
methoden. Met de huidige inzichten en wetenschap omtrent de nadelen daarvan milieueffecten zoals broeikaseffect (uitstoot CO2), smogvorming slijtage, stof,
energieverbruik, acceptatiebeeld, kostprijs - is wat ons betreft het moment
aangebroken om tot een heroverweging te komen en een (eventueel) beperkte
toelating van chemie weer mogelijk te gaan maken.
Er is in Nederland nog steeds een grote aversie tegen het gebruik van synthetische
bestrijdingsmiddelen. Voor zover dat voor de gezondheid van de mens en voor het
milieu duidelijk schadelijke middelen betreft is dat uiteraard terecht. Veel minder
voor de hand ligt het echter om middelen met nauwelijks schadelijke effecten te
weren. Het bij de chemische onkruidbestrijding op verhardingen gebruikte middel
Roundup Evolution is slechts in zeer beperkte mate schadelijk voor het milieu, zoals
o.a. blijkt uit de Milieumeetlat van het Centrum Landbouw en Milieu (CLM). De
milieubelasting voor resp. waterleven, bodemleven en grondwater bedraagt 2, 6, en
0 punten. Voor water- en bodemleven worden resp. 10 en 100 punten nog
aanvaardbaar geacht voor het milieu. Hieruit blijkt dat de milieubelasting van
Roundup evolution heel gering is.
Roundup Evolution is een verbetering van het bekende middel Roundup, maar dan in
een nieuwe samenstelling die aanzienlijk minder milieubelastend is. Roundup
Evolution heeft zelfs een zodanig toxicologisch profiel dat er geen "Andreaskruis" op
het etiket vermeld hoeft te worden. Het middel doodt de plant tot in de wortel en is
toegelaten voor het gebruik in de openbare sector.
Naast dit nieuwe middel is er ook een enorme vooruitgang geboekt bij de verwerking
ervan. Onder de noemer detecterende onkruidbeheersing is een methode ontwikkeld
waarbij op geavanceerde wijze selectief kan worden gespoten. Met behulp van
infrarood sensoren wordt het onkruid gesignaleerd, waarna alleen het onkruidplantje
bespoten wordt en de tussenliggende onkruidverharding niet. Door deze methode is
aanzienlijk minder bestrijdingsmiddel nodig. De gevoeligheid waarmee de sensor het
onkruid detecteert is instelbaar, hierdoor is het bijvoorbeeld mogelijk om alleen
Secretariaat: M.L. Strik, Geervlietsestraat 46, 3114 VH Schiedam, email: [email protected], tel: 010-2732729
Giro rekeningnr 5740057 t.n.v. GBS, Linzenakker 22, 3124 XE Schiedam, K.v.K Rotterdam nr. 40346092
onkruid vanaf een bepaalde grootte of vanaf een bepaalde bezettingsgraad te
behandelen.
Gemeente Belangen Schiedam ziet hierin voordelen voor Schiedam doordat de
methode branden minimaal twee en half maal en borstelen zelfs vier en een half
maal duurder is. Laten we er even van uitgaan dat voor Schiedam de huidige situatie
slechts 2 maal zo duur is. Dit betekent dan een mogelijke verdubbeling van de
onkruidbestrijding tegen dezelfde kosten. Hierbij krijgen wij dan ook een beter
straatbeeld. De zo verwenste verloedering neemt af en zwerfafval blijft minder
hangen tussen onkruid omdat dit minder aanwezig zal zijn. Ook zal een schoner
straatbeeld het onveiligheid gevoel, iets wat vaak subjectief is doen verminderen.
Ferry Willems
Raadslid Gemeente Belangen Schiedam
Secretariaat: M.L. Strik, Geervlietsestraat 46, 3114 VH Schiedam, email: [email protected], tel: 010-2732729
Giro rekeningnr 5740057 t.n.v. GBS, Linzenakker 22, 3124 XE Schiedam, K.v.K Rotterdam nr. 40346092
Download