Conflicten - Sterker Samen

advertisement
STERKER SAMEN
NIEUWSBRIEF 2
Coaching en training voor
Kinderen en opvoeders
30-05-2013
Onderwerp: conflicten
Conflicten! Lastig of een kans op ontwikkeling?
Ruzie tussen broertjes en zusjes, conflicten op school. Bijna ieder dag komt het wel voor. Niet altijd
gezellig, maar over het algemeen wel leerzaam. Dat is makkelijk gezegd maar wat leren kinderen
eigenlijk van een conflict…
Wat kan je oefenen tijdens een conflict:






voor jezelf op komen
je behoeften en gevoelens onder woorden brengen
creatief denken en onderhandelen
rekening houden met de gevoelens en wensen van jezelf en
van een ander
de rangorde in je gezin of een groep testen
leren omgaan met kritiek
Als je de kans krijgt zelf je conflicten op te lossen draagt dit bij aan de ontwikkeling van een positiever
zelfbeeld en een groeiend gevoel van eigenwaarde. Dat gun je toch iedereen (en zeker je eigen kind).
Machtsstrijd of leermoment?
Helaas ontaarden veel conflicten tussen kinderen, maar ook tussen
volwassenen (kijk en luister maar eens in je eigen omgeving), in ruzie,
verwijdering of zelfs agressie. Vaak zijn er verliezers of is er machtsmisbruik in
het spel. Er is dan altijd sprake van verlies, afbreuk van zelfvertrouwen,
ongelijkheid of andere negatieve gevolgen.
Maar een conflict kan ook een enorme kans tot ontwikkeling zijn. En wat is er mooier dan dat we onze
kinderen mee kunnen geven hoe je conflicten kunt oplossen zonder in de problemen te komen. En
zelfs kunnen bijdragen aan een positiever zelfbeeld en een beter gevoel van eigenwaarde. Lees de
10 tips om te kijken wat je al doet en nog kunt doen om bij te dragen aan een opbouwende manier van
omgaan met conflicten.
Tien Tips:
1. Bedenk goed wie eigenlijk het probleem heeft/hebben en laat diegene(n) ook een
oplossing bedenken. Daarmee neem je verantwoordelijkheid niet over en laat je het
kind in zijn of haar waarde.
2. Zeker bij heel jonge kinderen zijn we geneigd zelf een oplossing aan te
dragen. Maar ook peuters zijn in staat mee te denken over een oplossing.
Je zult alleen moeten helpen met verwoorden en/of suggesties geven.
3. Grijp ook bij een fysieke ruzie niet te snel in. Kijk eerst of ze er samen
uit komen. Lukt dat niet, leg de ruzie dan stil, verwoord hun probleem en
vraag hoe ze het gaan oplossen. (Maar houdt natuurlijk wel de veiligheid
in de gaten!)
4. Geef kinderen letterlijk en figuurlijk ruimte om ruzie te maken. Als je zelf last hebt van het gekibbel,
ga dan even weg of vraag je kinderen op een andere plek verder te gaan met ruzie maken. Dat kan
soms al genoeg zijn om de ruzie te stoppen.
5. Gebruik de geen-verlies methode. Deze methode houdt in dat je
samen bepaalt wat nu precies het conflict is, welke oplossingen er
mogelijk zijn en beslist welke oplossing de beste is voor alle partijen
om te voeren. Dit wordt verder uitgelegd in de oudercursus. Zie
http://sterkersamen.com/ouders/
6. Kinderen zijn bij een ruzie vaak meer gericht op praktische
oplossingen, terwijl wij als volwassenen vaak willen praten…..
(Daarom zuchten kinderen altijd zo en draaien ze ‘raar’ met hun
ogen als wij het weer eens uit willen praten)
7.Als dezelfde soort ruzies zich vaak herhalen is er meestal een andere, onderliggende oorzaak.
Probeer deze samen met je kind of met hulp van een kindercoach te achterhalen.
8. Durf je eigen manieren van conflicthantering onder de loep te nemen als je merkt dat je kinderen
vaak vastlopen in ruzies. Dat wat je goed voordoet, doen kinderen makkelijk na.
9. Aarzel niet om in te grijpen als de veiligheid van kinderen in gevaar komt!
10. Bedenk dat elke ruzie een kans op verbetering of verandering kan zijn of worden.
Karien van Gijn
Mobiel 0653567784
[email protected]
www.sterkersamen.com
Als je deze nieuwsbrief niet meer wilt ontvangen
stuur dan een mail naar [email protected]
waarin je aangeeft de nieuwsbrief niet te willen
ontvangen.
Download