jaarverslag 2016 - Maassluise Muziekweek

advertisement
JAARVERSLAG 2016
STICHTING MAASSLUISE MUZIEKWEEK
Pagina 1
ALGEMEEN
De Maassluise Muziekweek is in 1959 ontstaan in het kader van de 200 ste sterfdag van Georg Friedrich
Handel in 1759. Er werden in Maassluis allerlei festiviteiten georganiseerd om hier aandacht aan te
besteden. Omdat er te weinig aan de jeugd werd gedacht werd er in dat zelfde jaar een muziekfestival
voor de jeugd georganiseerd. Het was een schot in de roos.
Daarmee was de kiem gelegd voor een tot op de dag van vandaag in Nederland uniek en succesvol
concours.
Zonder de laagdrempeligheid aan te tasten werd na verloop van tijd ook de stap gezet naar meer
prestatiegerichtheid. Er werden per leeftijdscategorie prijzen beschikbaar gesteld.
Via wat omzwervingen is de organisatie van de Maassluise Muziekweek in handen gekomen van
Muziekcentrum OpMaat.
Vanaf dat moment groeide dit nog steeds kindvriendelijke concours uit tot een manifestatie van
nationale betekenis.
Om de zo succesvolle formule ook voor de toekomst veilig te stellen werd in 2013 de Stichting
Maassluise Muziekweek in het leven geroepen.
Al vanaf het ontstaan van de Maassluise Muziekweek bleek een groot aantal deelnemers over veel
muzikaal talent te beschikken. Vele oudgedienden hebben de weg naar het concertpodium gevonden.
Ook heden ten dage zien wij nog steeds dat deelnemers aan ons concours ook elders hoge ogen
gooien.
Vooral voor de jongste musici (vanaf 6 jaar) vormt de Maassluise Muziekweek een prachtige
springplank naar de toekomst.
BESTUURSSAMENSTELLING per ultimo 2016:
C.J.Brons
Mevr. G. Knippenberg-Soer
J.H.W. Breunis
Mevr. P.W. Elzinga
Mr. E. Biesbroek
Drs. G.W.A.M. Rikhof
Voorzitter
Secretaris.
Penningmeester
Lid
Lid
Lid
Stichting Maassluise Muziekweek,
Dr. Jan Schoutenlaan 12, 3145 SZ, Maassluis. Telefoon: 010-5912700.
COMITÉ van AANBEVELING:
Arno Bons, 1e violist Rotterdams Philharmonisch Orkest, artistiek leider West-Nederlands Bach Orkest,
winnaar Maassluise Muziekweek.
Julia Dinerstein, artistiek leider en docent viool en altviool aan het Hellendaal Muziekinstituut, docent
altviool Maastricht Conservatorium en ArtEZ Conservatorium (Arnhem/Zwolle),
Hans Eijsackers, pianist, professor Liedgestaltung aan de Robert Schumann Hochschule te Düsseldorf,
winnaar Maassluise Muziekweek
Wilma Franchimon, voorzitter College van Bestuur Codarts Rotterdam.
Peter Gaasterland, solofagottist Residentie Orkest, dirigent Delfts Symfonie Orkest.
Ruth Haan-Linder, pianodocente, vrouw van de Burgemeester van Maassluis.
Mariëtte Hamer, voorzitter Sociaal Economische Raad.
Maarten ’t Hart, schrijver.
Marielle Hendriks, directeur Boekmanstichting.
Albert Moerman, Musicus, Teamleider Podium de VAK Delft, Artistiek leider Zomeravondconcerten ‘t
Woudt
Pauline Oostenrijk, hoboïste.
Edwin Rutten, presentator, auteur, acteur en jazzzanger.
Mark Vondenhoff, hoofd afdeling klassieke muziek Prins Claus Conservatorium te Groningen, ouddirecteur Prinses Christina Concours.
Wim Vos, hoofd klassieke muziek Koninklijk Conservatorium Den Haag.
STICHTING MAASSLUISE MUZIEKWEEK
Pagina 2
BESTUURSVERSLAG
De 57ste editie van dit prachtige concours was een geweldig feest. Uit bijna alle delen van het land
kwamen de jonge muzikale talenten naar Maassluis om te laten horen en zien wat zij in hun mars
hadden.
Het blijkt weer eens duidelijk, dat dit concours in Nederland een unieke plaats inneemt.
Ook dit jaar weer waren er tal van deelnemende musici die men ook weer in de hoogste regionen
tegen kwam bij andere concoursen.
Het blijft dan ook verrassend te mogen constateren, dat het niveau van de deelnemers aan de
Maassluise Muziekweek opvalt.
Op donderdag 4 februari hebben de Stichting Maassluise Muziekweek (MMW) en de Govert van
Wijnstichting (GvW), een samenwerkingsovereenkomst getekend.
De GvW is de organisatie achter de schitterende jaarlijks terugkerende muziekserie “Muziek tussen
Maas en Sluis”.
Foto: Jan Buijsse
Deze overeenkomst houdt o.m. in, dat de GvW-stichting de MMW op verschillende manieren faciliteert.
Zo zullen zij o.m. prijzen toekennen aan met name conservatoriumstudenten.
De winnaar van de Maassluise Muziekweek ontvangt een stimuleringsprijs ter waarde van € 1500,00.
Deze dient te worden gespendeerd aan een te volgen Masterclass naar eigen keuze. Dit jaar was het
de zeer talentvolle violiste Maythe Levenbach (14 jaar), die deze prijs ontving.
Jaarlijks wordt er aandacht besteed aan een instrument, dat op de een of andere manier in de
vergetelheid draagt te geraken. Naar aanleiding van een oproep door Emily Beynon, eerste fluitiste van
het Concertgebouw Orkest, werd dit jaar gekozen voor de dwarsfluit. Helaas bleek toch ook hier, dat
de animo voor dit prachtige instrument, niet groot was. Er meldden zich slechts enkele dwarsfluitisten.
Mede dankzij de Gemeente Maassluis kon de Maassluise schooljeugd dit jaar tijdens het
Laureatenconcert op zaterdagmiddag 22 oktober worden getrakteerd op het muzikale sprookje “De
Koning, de Kat en de Viool” van Yehudi Menuhin en gespeeld door het Rembrandt Piano Trio. Het
geheel gepresenteerd door Edwin Rutten.
Helaas moesten wij in de zomer van dit jaar afscheid nemen van onze vicevoorzitter John Scheerstra.
Een ziekte, die hij niet kon overwinnen werd hem de baas. Vlak voor zijn heengaan ontving hij van de
Culturele Raad Maassluis nog de Culturele Prijs Maassluis
John heeft als o.a. voormalig wethouder van cultuur veel voor Maassluis betekend. De Maassluise
Muziekweek nam bij hem een grote plaats in.
Zoals het er nu naar uitziet zal in 2019 de zestigste verjaardag worden gevierd. Wij zullen dan
terugkijken op een rijk verleden. Helaas is door het faillissement van Muziekcentrum OpMaat veel
historie verloren gegaan.
Mocht u hebben deelgenomen aan dit concours, prijzen hebben gewonnen in het bestuur hebben
gezeten,
of
misschien
nog
andere
wetenswaardigheden
hebben
meldt
u
dat
aan
[email protected]
Cees Brons, voorzitter.
STICHTING MAASSLUISE MUZIEKWEEK
Pagina 3
VERSLAG 57ste MAASSLUISE MUZIEKWEEK.
De Maassluise Muziekweek 2016 werd gehouden van 22 t/m 27 februari. De voorspeeldagen vonden
op maandag t/m woensdag plaats in Theater Koningshof. Als juryleden traden op Wiesje Miedema,
viool- en altviooldocente aan het Sweelinck Conservatorium te Amsterdam en aan de Muziek- en
Dansschool Amstelveen; Dorien Leidelmeijer, pianodocente te Delft en Han Remmerswaal, directeur
muziekschool Muziek@Maassluis.
Ruim 60 kinderen hadden zich voor deze editie ingeschreven. Deze werden ondergebracht in vier
leeftijdscategorieën en wel van 7 t/m 8 jaar; 9 en 10 jaar; 11 en 12 jaar en 13 t/m 15 jaar.
In elke categorie kon men een eerste, tweede en derde prijs winnen. Alle deelnemers ontvingen een
juryrapport met daarin de bevindingen en aanbevelingen van de jury. Als aandenken werd tijdens de
slotavond nog een certificaat van deelneming uitgereikt.
Het juryrapport werd door de deelnemers positief ontvangen. Voor velen was het een stimulans om
weer deel te nemen aan een volgende editie.
Naast de bovengenoemde prijzen kon men ook een prijs verdienen door het spelen van een werk van
een Nederlandse componist; het spelen in een ensemble en het bespelen van het instrument van het
jaar, de dwarsfluit.
Helaas waren er dit jaar geen ensembles en kon ook de prijs voor de dwarsfluit niet worden uitgereikt.
Winnaar voor het spelen van een Nederlandse compositie werd Maaike van Dijk (12 jaar) op viool. Zij
bracht een door de Nederlandse componist Willem de Fesch geschreven Sonate ten gehore. Tijdens
het slotconcert werd zij door haar vader, Pieter van Dijk, begeleid op het beroemde Garrelsorgel in de
Groote Kerk in Maassluis
Winnaar van 57ste Maassluise editie van de Maassluise Muziekweek is geworden:
De veertienjarige violiste Mayte Levenbach.
Foto: Jan Buijsse.
Zij speelde, ook op het slotconcert, de “Tzigane” van Maurice Ravel.
De jury schreef over haar het volgende:
“Erg bijzonder om op jouw leeftijd een dergelijke compositie te kunnen spelen. Je bent echt bezig met
de magie van de muziek en neemt het publiek daar helemaal in mee. Gepassioneerd spel. Het stuk lijkt
wel voor jou geschreven”.
Tijdens het slotconcert van de Maassluise Muziekweek 2016 op zaterdag 27 februari in de Groote Kerk
STICHTING MAASSLUISE MUZIEKWEEK
Pagina 4
ontving zij uit handen van burgemeester Haan van Maassluis een cheque van € 1500,00 beschikbaar
gesteld door de Stichting Maassluise Muziekweek. Zij dient deze te besteden aan een masterclass naar
eigen keuze.
Naast Mayte Levenbach traden tijdens dit slotconcert ook alle eerste prijswinnaars op: Adinda van Delft
(7 jaar) viool; Frances Xia (9 jaar) piano; Joaquin de la Cruz Tortosa (12 jaar) cello; Long Long
Cheung (15 jaar) piano en Maaike van Dijk (12 jaar) viool, winnares Nederlandse compositie.
De gelukkige winnaars werden eveneens door burgemeester Haan toegesproken en ontvingen van hem
de bijbehorende bekers of cheque.
Foto: Jan Buijsse
Ter afsluiting van het de Maassluise Muziekweek werd op zaterdag 22 oktober in de Groote Kerk te
Maassluis nog het traditionele Laureatenconcert gehouden. Ook hier traden alle prijswinnaars weer op.
Om ook de schooljeugd van Maassluis te betrekken bij het gebeuren rond de Muziekweek,
had de organisatie Edwin Rutten uitgenodigd, om het door Yehudi Menuhin gecomponeerde muzikale
sprookje “De Koning, de Kat en de Viool” te vertellen. Hij werd daarbij bijgestaan door het Rembrandt
Piano Trio
Zowel tijdens de voorspeeldagen als bij slot- en laureatenconcert stond één vrouw centraal nl. Nelleke
Elzinga. Op de haar bekende manier wist zij alle deelnemers op hun gemak te stellen en aan te
kondigen. Veelal werd het optreden afgesloten met nog een klein praatje.
Wij danken weer alle mensen, die achter en soms ook voor de schermen een rol hebben gespeeld. Al
deze vrijwilligers, want dat zijn zij, geweldig bedankt.
Natuurlijk kan de Maassluise Muziekweek niet worden georganiseerd zonder sponsoren en fondsen.
Aan hen zijn wij dan ook grote dank verschuldigd.
Zie voor een overzicht van alle prijswinnaars onze website: www.maassluisemuziekweek.nl
STICHTING MAASSLUISE MUZIEKWEEK
Pagina 5
VERSLAG MASTERCLASS CHARLOTTE SPRUIT, WINNARES MAASSLUISE
MUZIEKWEEK 2015.
In 2015 heeft Charlotte Spruit de 56ste Maassluise Muziekweek op haar naam geschreven. Zij heeft
daarbij ook de cheque van € 1500,00 als stimuleringsprijs in ontvangst mogen nemen. Zij heeft deze
in 2016 besteed aan een masterclass. Zie hier haar verslag.
In februari 2015 heb ik tijdens de Maassluise Muziekweek met veel plezier de Rabobank
Stimuleringsprijs in ontvangst mogen nemen. Van dit geld mocht ik naar een masterclass en daarom
heb ik in de zomer van 2016 deelgenomen aan Youth Classics, een cursus in Rheinau. Rheinau is een
dorp in Zwitserland met een waanzinnig mooie omgeving, waar een enorm klooster op een eiland in de
Rijn staat. Op deze prachtige locatie werd de cursus gegeven. Als deelnemer zit je intern in het
klooster: je hoort de hele dag om je heen muziek en leert de andere studenten snel kennen.
In eerste instantie zou ik les gaan krijgen van Dora Schwarzberg, maar helaas hoorde ik een paar
dagen voor aanvang van de cursus dat zij verhinderd was. Gelukkig werd er een oplossing gevonden:
ik zou ook les mogen krijgen van Andreas Janke, een docent aan het conservatorium van Zürich. Ik
was hier ook erg benieuwd naar en hij bleek een geweldige vervanging van Dora Schwarzberg te zijn.
Ik vond de lessen van Andreas Janke heel erg interessant. Ik heb ontzettend veel geleerd tijdens de
cursus. Hij speelde heel veel voor en aangezien hij een fantastische violist is was dat erg inspirerend
voor mij. Naast de lessen van Andreas Janke waren er ook kamermuzieklessen, waarbij ik een trio van
Kodaly heb gespeeld, wat ook heel leuk was. Daarnaast kreeg iedereen improvisatie workshops van
Tim Kliphuis en iedereen kreeg een professionele fotoshoot door Giorgio Balmelli. Ook was de
klankexpert Zeljko Haliti aanwezig tijdens de cursus naar wie je toe kon gaan met je instrument.
Tijdens de cursus vonden ook verschillende concerten plaats waarop deelnemers van de masterclass
mochten spelen. Hier mocht ik twee delen van de sonate van Franck spelen waaraan ik had gewerkt
met Andreas Janke. Ook mocht ik samen met mijn zus Marjolein, die ook meedeed aan de cursus, op
een concert improviseren naar aanleiding van de lessen van Tim Kliphuis.
VERSLAG MASTERCLASS MAAIKE VAN DIJK, WINNARES NEDERLANDSE
COMPOSITIE, MAASSLUISE MUZIEKWEEK 2016.
Ik ben in de zomervakantie naar Muziek zomercursus Woudschoten geweest. De eerste dag gingen we
onze kamers opzoeken en dan wist je ook meteen met wie je op de kamer zat. Ik zat bij mijn 2
vriendinnen. Bij binnenkomst kreeg je je kamernummer, een plattegrond van het gebouw en het
rooster. De hele week kregen wij ontbijt, lunch en avondeten. Tussen het eten door was er een muziek
rust, hierin mocht je niet spelen maar als je door de gangen liep hoorde je toch veel mensen spelen.
Na het kennismaken moesten we voorspelen en dan konden de leraren kiezen welke kleur je kreeg.
Groen was het makkelijkste niveau, blauw is het gemiddelde niveau en rood is het moeilijkste niveau.
Met de kleuren kun je bepalen met welke andere kleuren je mocht samenwerken. Ik kreeg de kleur
blauw. Na het voorspelen gingen we naar de grote muziekmarkt daar kon je mensen vragen om een
ensemble te starten. Ik ging ook barokviool proberen want ik houd heel erg van barok. De hele week
kreeg je dus een rooster welk ensemble je wanneer en waar had. Tussen de lessen door kon je
studeren en gezellig spelletjes doen of uitrusten in je kamer. Ik had ook een nieuw meisje ontmoet
STICHTING MAASSLUISE MUZIEKWEEK
Pagina 6
Darya. Aan het einde van de week was er één dag waarop er overal een concert was. Dit was een
enorme chaos maar het was wel heel leuk want je moest vaak van het ene concert naar het andere
rennen. Bij deze concerten konden je ouders ook komen.
Na alle concerten was er avondeten voor iedereen. Na het avondeten waren er nog 2 grote concerten
in de kerk. Dit was met de 2 orkesten, 1 met een klarinettist en een met een cellist. Ik deed mee aan
het concert met de klarinettist. Helemaal aan het einde van de 2 concerten hadden we nog een concert
met iedereen, dit was ook samen met een koor dat bestond uit kamer muzikanten. Tijdens dit concert
was er iemand van de gemeente die de dirigent een lintje van de koning gaf. Ik vond dit een erg leuke
ervaring en ik heb heel veel geleerd van de lessen en het spelen. Ik heb er zelfs nog een nieuwe
vriendin bij!!
STICHTING MAASSLUISE MUZIEKWEEK
Pagina 7
Balans 2016 Maassluise Muziek Week
31-12-2015
Activa
Debiteuren
Bank
Overige middelen
Totaal activa
Passiva
Vermogen
Crediteuren
Winst / (Verlies)
31-12-2016
0
3.433
0
317
3.433
317
3.498
-3.691 (VVSV-gelden)
3.756
Totaal Passiva
317
0
3.433
317
Winst- en Verliesrekening 2016 Maassluise Muziek Week
1
2
3
4
5
6
7
Baten
Subsidie gemeente Maassluis
Fondsen
Sponsoring
Giften
Opbrengst Muziekweek + Laureatenconcert
Rente
Nog te ontvangen
Totaal Baten
8
9
10
11
12
13
14
15
Lasten
Huur Koningshof en Groote Kerk
Organisatiekosten
Administratieve ondersteuning
Muziekweek + Laureatenconcert
Prijzengeld
Vacatiegelden jury incl. reis- en verblijfkosten
Kantoorkosten
Nog te betalen
Totaal Lasten
Winst / (Verlies)
STICHTING MAASSLUISE MUZIEKWEEK
Werkelijk 2015 Begroting 2016 Werkelijk 2016
2.550
2.585
2.585
12.659
8.000
7.821
1.500
10.150
1.050
0
0
2.710
1.515
1.701
0
8.222
19.419
22.250
21.378
3.883
949
1.926
4.986
1.053
2.866
0
0
1.850
3.500
10.600
5.000
1.300
0
0
2.661
2.322
605
7.609
1.363
1.279
434
5.106
15.663
22.250
21.378
3.756
0
0
pagina 8
TOELICHTING OP DE BALANS EN STAAT VAN BATEN EN LASTEN.
TOELICHTING OP DE BALANS :
1. Er is geen overschot van de organisatie van de Maassluise Muziekweek, zodat er geen
bedrag aan het eigen vermogen is toegevoegd.
TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN :
1. De eenmalig door de Gemeente Maassluis toegekende VVSV-gelden zijn in dit boekjaar volledig
opgebruikt. Het bestuur heeft gemeend om het restant aan te wenden voor een optreden van Edwin
Rutten met het Rembrandt Piano Trio. Zij brachten het door Yehudi Menuhin geschreven muzikale
sprookje “De Koning, de Kat en de Viool” tot leven, gevolgd door een masterclass met het publiek. Dit
alles tijdens het Laureatenconcert op 22 oktober in de Groote Kerk van Maassluis. De Maassluise
schooljeugd was uitgenodigd deze uitvoering gratis te bezoeken.
2. De bijdragen van de diverse fondsen en een enkele sponsor hebben het mogelijk gemaakt
de Maassluise Muziekweek plaats te doen vinden en prijzen toe te kennen.
3. Er is geen voordelig saldo, zodat dit jaar geen saldo aan de reserves is toegevoegd
4. Bestuursleden ontvangen voor hun bestuurswerk geen vergoeding
STICHTING MAASSLUISE MUZIEKWEEK
Pagina 9
Download