PowerPoint-presentatie

advertisement
Partijontwikkeling
Externe Relaties
9 januari 2016
Hoe we de externe
relaties versterken
(and why bother?)
9 januari 2016
9 januari 2016
Why? (1/3)
• Filosofie over GroenLinks:
1. Niche partij met inherent beperkte
aantrekkingskracht
2. Partij met ideeën die in principe veel mensen
(kunnen) aanspreken
• Veel sympathie voor GroenLinks, de juiste
standpunten, dus ik geloof in (2)
9 januari 2016
Why? (2/3)
• Boeien, werven, binden
• Beleidsprioriteiten PB 2016-17:
A. Een sterke partij-brede campagneorganisatie en
heldere communicatie
B. Actieve en betrokken leden en sympathisanten
C. Goede scouting van en scholing voor politici en
vrijwilligers
9 januari 2016
Why? (3/3)
Kader
+ inzet
Leden
+ betrokkenheid + geld
Kiezers
+ steun
Sympathisanten
Electoraat
+ kennis + feedback
bekendheid
9 januari 2016
How? (1/1)
• Inzet op sympathisanten met kennis van zaken
• Inzet op persoonlijke ontmoetingen met
sympathisanten en sleutelspelers
• Inzet op systematische verankering van de
connecties en kennis
9 januari 2016
What? (1/2)
• Verkenning met kernspelers over gewenste
netwerk / kennis
– Volksvertegenwoordigers
– Permanente Programma Commissie
• Verkenning over publicitair meest strategische
thema’s waar winst te behalen is
– Voorzet: discriminatie, zorg, vakbonden
9 januari 2016
What? (2/2)
• Serie bijeenkomsten over vooruitstrevende
thema’s
– Samenwerking Volksvertegenwoordigers,
Werkgroepen, andere relevante leden
• Systematische follow-up
– Nabesprekingen, connecties verankeren
– Feedback geven over wat we met hun input doen
9 januari 2016
9 januari 2016
Vragen?
9 januari 2016
Download