Voorgaande regeringen en de huidige, willen niet dat werknemers

advertisement
Voorgaande regeringen en de huidige, willen niet dat werknemers eerder met pensioen gaan dan de
AOW leeftijd. Dit standpunt wordt verdedigd met dat er te weinig mensen zijn of in de toekomst
zullen zijn, om het werk te doen. Dat ondertussen de werkloosheid is toegenomen, (600.000 WW-ers
en 400.000 bijstandsgerechtigden) doet er kennelijk niet toe. Volgens mij is het logisch het werk te
verdelen door de werkweek te verkorten, werk te verdelen door vroegpensioen mogelijk te maken
en werk te verdelen door de verhoging van de AOW leeftijd uit te stellen.
Loonmatiging wordt gepreekt door politieke partijen. Vooral CDA, VVD, D66, SGP maar ook Christen
Unie, PvdA en Groen Links doen er aan mee. Het is goed voor de economie volgens deze politieke
partijen. Het tegendeel is waar. De CAO lonen lopen gelijk of iets beter dan de inflatie. De
binnenlandse koopkracht is aangetast door de crisis. Het zijn de vakbonden die dat al jarenlang voor
het voetlicht brengen. Echter, werkgeversorganisaties, gesteund door rechtse politieke partijen,
blijven lage lonen als het grote doel voorstellen. Ondanks dat het Internationaal Monetair Fonds en
ook de OESO pleiten voor forse loonstijgingen. Het zijn de rechtse politieke partijen en
werkgeversorganisaties die de Nederlandse economie blijven beschadigen. Het zijn vakbonden die
voor de werknemers opkomen en daarmee voor de economie.
Het veel te lage wettelijk jeugdloon afschaffen, wordt afgewezen door het Centraal Bureau voor
Statistiek. Zij hebben uitgerekend, dat verhoging banen kost. En zoals vaak, lopen partijen zoals VVD,
CDA, D66 achter dit economische dwaallicht aan. De rekenmethode van het CBS is, “meer loon kost
werk”. Dat meer loon ook meer werk oplevert door hogere besteding, wil er niet in. Als de
rekenmethode van het CBS en aanhangende politieke partijen gevolgd zou zijn in het verleden, dan
was nooit het verbod op kinderarbeid gekomen, was er nooit het gelijk belonen van vrouwen en
mannen er door gekomen, was nooit de 8 uren dag ingevoerd. Afschaffen die leeftijdslonen en
belonen op functie en ervaringsjaren, dat is rechtvaardig. Het zijn de vakbonden die dat al jaren
proberen te bereiken.
A.P. van Dijk
FNV Rottevalle
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards