Bloedsomloop - Edurep Delen

advertisement
Thema 4 De Bloedsomloop
handboek vanaf blz. 117
werkboek vanaf blz. 112
play: ik van binnen
Eerste verkenning bloedsomloop
Play Relatie tussen verbranding en bloedsomloop
Samenstelling van bloed
Waarom een bloedsomloop?
Transport
van zuurstof, voedingsstoffen
(glucose), afvalstoffen (bijv CO2)
Door rode bloedcellen
Bescherming
tegen lichaamsvreemde stoffen
Door witte bloedcellen
Bloedstolling bij een wondje
Door Bloedplaatjes
De verschillende bloedcellen
Rode bloedcellen
play: ik van binnen
Witte bloedcellen
Bloedplaatjes
Thema 4 De Bloedsomloop
handboek vanaf blz. 119
werkboek vanaf blz. 112
Samenstelling van bloed
Waarom een bloedsomloop?
Transport
van zuurstof, voedingsstoffen
(glucose), afvalstoffen (bijv CO2)
Door rode bloedcellen
Bescherming
tegen lichaamsvreemde stoffen
Door witte bloedcellen
Bloedstolling bij een wondje
Door Bloedplaatjes
Bloedsomloop
• Bloed moet naar elke cel in het
lichaam.
• Grote bloedsomloop
• Kleine bloedsomloop
• Waarom twee verschillende
bloedsomlopen?
Thema 4 De bloedsomloop
Practicumles microscopie bloedcellen
Thema 4 De Bloedsomloop
handboek vanaf blz. 121
werkboek vanaf blz. 115
klik: bloedsomloop voor…
Herhalingsvragen
Zonder bloedplasma is je bloed
A. te dun
B. te dik
De linker hart helft heeft een gespierdere (dikkere) wand omdat
A. de meeste mensen rechts zijn.
B. daarvandaan het bloed door het hele lichaam wordt gepompt.
C. het bloed met kracht naar de longen moet worden vervoerd.
Je spreekt van een dubbele bloedsomloop omdat
A. het handig is als je een extra bloedsomloop hebt.
B. je bloed dan toch blijft stromen, in het geval je een ongeluk hebt.
C. omdat er een kleine -, en grote bloedsomloop is.
D. omdat je bloed een keer met en een keer zonder zuurstof door je
lichaam gaat.
Kleine bloedsomloop
Dubbele
bloedsomloop
• Je lichaam verbruikt …… + ……
• kleine bloedsomloop verzorgt
nieuwe zuurstof en geeft
afvalstoffen af aan de longen
Grote bloedsomloop
Vervoer zuurstof + voeding (glucose)
naar elke levende cel in je lichaam
Elke levende cel produceert afvalstoffen
(bv. CO2) deze worden meegegeven aan
het bloed in grote bloedsomloop
Het hart
• Animatie werking hart
• Klassikaal model bestuderen
Thema 4 De Bloedsomloop
handboek vanaf blz. 122
werkboek vanaf blz. 115
De bloedvaten
3 verschillende
Slagader typen ader
haarvat
▫ slagaders
▫ aders
▫ haarvaten
animatie: type bloedvaten 1
beeldbank slagaders aders 2
Bloedvatenstelsel
longader
zuurstofrijk
longslagader
zuurstofarm
lever als filter
poortader:
rijk aan
voedingsstoffen
Thema 4 De Bloedsomloop
handboek vanaf blz. 123
werkboek vanaf blz. 123
Maak opdracht 9 en 10
Lees B5
Maak opdr. 11 en 12
Klaar? Lees B6, maak opdr. 13
Opdracht 9
Slagaders
Aders
Haarvaten
Bloedstroom
bij hart vandaan
naar hart toe
liggen bij alle organen
Bloeddruk
hoog
laag
ineens laag
Wand
Dik, stevig, elastisch
Dun
één cellaag dik
Bloedstroom
Kloppend
Niet kloppend,
regelmatig
--
Ligging
diep in lichaam
minder diep
Kleppen
Alleen bij het hart
(halve maanvormige
kleppen)
Op veel plaatsen
Zuurstof
meestal zuurstofrijk
meestal
Zuurstofarm
Overig
O2/voedingsstoffen uit haarvat
CO2 /afvalstoffen in haarvat
De bloeddruk
Hoge bloeddruk kan een gevolg zijn van vernauwde
slagaders, waardoor dezelfde hoeveelheid vloeistof
door een nauwere buis moet stromen.
Klik: animatie
Hart en vaatziekten
Herhalingsles / laatste les voor de toets
klik: klokhuis bloed
klik: beeldbank bloedsomloop
Leerlingen (kort) iets achter de pc laten doen:
http://www.schooltv.nl/beeldbank/shared/templates/popup/quiz.jsp?site=site_s
chooltv_beeldbank&nr=1670318&item=2837239
Download