Het zijn de spieren die de winst vieren

advertisement
Naam:
Klas:
Het zijn de spieren die de winst vieren!
Vraag 1
Ons lichaam kent 3 soorten spieren.
a. Welke 3 soorten zijn dat?
b. Vertel van elke spiersoort wat zijn functie is.
http://www.consumed.nl/database/indicaties/indicatie.php3?id=3591
Antwoord:
Vraag 2
Een spier is opgebouwd uit allerlei onderdeeltjes. Benoem de onderdelen van
een spier met behulp van de onderstaande website.
1 = _____________________________________
2 = _____________________________________
3 = _____________________________________
4 = _____________________________________
5 = _____________________________________
http://www.bioplek.org/animaties/spieren_botten/spierfilm.html
Antwoord:
Vraag 3
In een spiercel of spiervezel zitten actine en myosine filamenten, dat zijn een
soort draadjes. Deze draadjes zorgen op de een of andere manier dat een spier
kan samentrekken.
a. Leg uit hoe die met elkaar samenwerken om de spier te laten
samentrekken.
b. ATP (Adenosine Tri Fosfaat) is een stofje waar veel energie in zit. Waar
zorgt dat stofje in de spier voor?
http://www.bioplek.org/animaties/spieren_botten/spierfilm.html
Kijk bij “submicroscopische bouw”
Antwoord:
Naam:
Klas:
Vraag 4
Om een beweging heen en weer te maken heb je twee spieren nodig. Die
spieren moeten dus met elkaar samenwerken.
a. Hoe noem je die spieren?
b. Geef hiervan een voorbeeld.
http://www.bioplek.org/animaties/spieren_botten/spierfilm.html
Antwoord:
Vraag 5
Wat is spierpijn?
Waardoor ontstaat spierpijn?
http://nl.wikipedia.org/wiki/Spierpijn
Antwoord:
Download