Leendert Jan Vis

advertisement
Leendert Jan Vis
Spellingkwartet
Sluit aan bij de methode ‘Taal op maat’ groep 7
Gemaakt door: Juf Femke
www.juf-hannah.nl
Spellingregels ‘Taal op maat’ groep 6
Je hebt 4 verschillende strategieën:
 L (luisterwoord)
Zeg het woord hardop, schrijf op wat je hoort
 LB (luisterwoord met bijzondere klankgroep)
Schrijf woorden met bepaalde klankgroepen altijd op dezelfde wijze
 W (weetwoord)
Onthoud de spelling van deze woorden
 R (regelwoord)
Pas de juiste spellingregel toe, dan weet je hoe je het woord moet schrijven
Voorbeeldwoord
Toren
Omschrijving
Lange klank aan het einde
van een klankgroep
Torren
Korte klank aan het eind van
een klankgroep
Stam
Chocola
Ik-vorm van een werkwoord
in de t.t.
Ch als sj
Liniaal
Woorden met iaal, ieel, ueel
Thermometer
Woorden met th
Team
Engelse leenwoorden
Rugby
Woorden met –x, -y, -q
Journaal
Franse leenwoorden
Bloemenvaas
Tussen –n, tussen -s
Patiënt
Trema en het liggend
streepje
Nederland
Hoofdletters
Regel
Hoor je aan het eind van een
klankgroep een lange klank (aa, ee,
oo, uu), dan schrijf je maar één a, e,
o, u. (R)
Hoor je aan het eind van een
klankgroep een korte klank (a, e, i, o,
u), dan volgen er twee medeklinkers.
(R)
De stam van een werkwoord is de
ik-vorm. (W)
Woorden met ch. Je hoort sj, maar je
schrijft ch.
Woorden met iaal, ieel, ueel. Je hoort
een j of w, maar die schrijf je niet.
Woorden met th. Je hoort een t,
maar je schrijft th.
Leenwoorden uit het Engels moet je
uit je hoofd leren.
Woorden met een –x, -y, -q zijn
moeilijk. Je moet ze onthouden.
Woorden uit het Frans. Hoor je zj,
dan schrijf je soms g of soms j. Hoor
je e, dan schrijf je é.
Hoor je een s, dan schrijf je die ook.
Eindigt het eerste woord in het
meervoud op –en, dan schrijf je
de –n.
Het trema gebruik je om klanken in
een word te splitsen. Het streepje
gebruik je om woorden die met
klinkers aan elkaar komen te
verbinden.
Een hoofdletter krijgen: de eerste
letter van een zin,, aardrijkskundige
namen, namen van feestdagen,
tijdperken en historische
gebeurtenissen.
www.juf-hannah.nl
stam
stam
fiets
verf
groet
spring
fiets
verf
groet
spring
stam
stam
fiets
verf
groet
spring
fiets
verf
groet
spring
www.juf-hannah.nl
chocola
chocola
chirurg
chef
champagne
douche
chirurg
chef
champagne
douche
chocola
chocola
chirurg
chef
champagne
douche
chirurg
chef
champagne
douche
www.juf-hannah.nl
toren
toren
spelen
varen
roken
leren
spelen
varen
roken
leren
toren
toren
spelen
varen
roken
leren
spelen
varen
roken
leren
www.juf-hannah.nl
torren
torren
trekken
kussen
zitten
wassen
trekken
kussen
zitten
wassen
torren
torren
trekken
kussen
zitten
wassen
trekken
kussen
zitten
wassen
www.juf-hannah.nl
liniaal
liniaal
financieel
individueel
familiaal
visueel
financieel
individueel
familiaal
visueel
liniaal
liniaal
financieel
individueel
familiaal
visueel
financieel
individueel
familiaal
visueel
www.juf-hannah.nl
thermometer
thermometer
bibliotheek
discotheek
thema
apotheek
bibliotheek
discotheek
thema
apotheek
thermometer
thermometer
bibliotheek
discotheek
thema
apotheek
bibliotheek
discotheek
thema
apotheek
www.juf-hannah.nl
team
team
cowboy
milkshake
skateboard
party
cowboy
milkshake
skateboard
party
team
team
cowboy
milkshake
skateboard
party
cowboy
milkshake
skateboard
party
www.juf-hannah.nl
rugby
rugby
happy
baby
pyjama
taxi
happy
baby
pyjama
taxi
rugby
rugby
happy
baby
pyjama
taxi
happy
baby
pyjama
taxi
www.juf-hannah.nl
journaal
journaal
café
restaurant
bagage
bureau
café
restaurant
bagage
bureau
journaal
journaal
café
restaurant
bagage
bureau
café
restaurant
bagage
bureau
www.juf-hannah.nl
bloemenvaas
bloemenvaas
puntenslijper
brievenbus
berkenboom
verkeersbord
puntenslijper
brievenbus
berkenboom
verkeersbord
bloemenvaas
bloemenvaas
puntenslijper
brievenbus
berkenboom
verkeersbord
puntenslijper
brievenbus
berkenboom
verkeersbord
www.juf-hannah.nl
patiënt
patiënt
röntgenfoto
solo-optreden
skiën
patiënt
röntgenfoto
solo-optreden
skiën
patiënt
patiënt
patiënt
röntgenfoto
solo-optreden
skiën
patiënt
röntgenfoto
solo-optreden
skiën
patiënt
www.juf-hannah.nl
Nederland
Nederland
Olaf
Duitser
Fransman
Noordpool
Olaf
Duitser
Fransman
Noordpool
Nederland
Nederland
Olaf
Duitser
Fransman
Noordpool
Olaf
Duitser
Fransman
Noordpool
www.juf-hannah.nl
Download
Random flashcards
fff

2 Cards Rick Jimenez

mij droom land

4 Cards Lisandro Kurasaki DLuffy

Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

Test

2 Cards peterdelang

Iii

2 Cards oauth2_google_9c420ccc-aa1e-43e8-86f8-85252241aaed

Create flashcards