Online Woordenlijst Voor Cliënten

advertisement
Online Woordenlijst
Voor Cliënten
Boekingsdatum
Debiteurenkenmerk van de cliënt
Aanvullende diensten
Incasso informatie
Administratie
Kredieten
Verouderde facturen
Data uitwisseling
Valuta van de overeenkomst
Invoerdatum
De datum waarop de betaling is geboekt
Dit is een link naar onze website waarmee u de kosten voor
aanvullende diensten kunt bekijken
Hier kunt u uw wachtwoord wijzigen en gebruikerstoegang
aanpassen
Facturen die zijn vervallen, deze worden niet meer voorgefinancierd
omdat zij buiten de afgesproken incassoperiode vallen
De valuta van uw financieringsovereenkomst met Bibby Financial
Services
Kenmerk van de overeenkomst
Het door Aquarius gegenereerde kenmerk voor uw overeenkomst
bij Bibby Financial Services
Toegewezen betalingen/bedragen
Betalingen op uw rekening die met de openstaande posten op uw
debiteuren administratie zijn gealloceerd
Overdrachtsbevestiging
Een lijst met alle schema’s die u op het systeem hebt geüpload, u
kunt op elk ervan klikken om de inhoud en status te bekijken
Beschikbaarheid
Uit te keren tegoed ontstaan door bevoorschottingspercentage ten
aanzien van de goedgekeurde vorderingen en geboekte betalingen
Uw eigen kenmerk voor de debiteur
Een lijst met alle bedragen die binnen het gekozen datumbereik
van debiteuren ontvangen zijn
Alle transacties die de hoogte van het debiteurensaldo verlagen,
d.w.z. een debiteurenbetaling of creditnota
In dit onderdeel kunt u nieuwe facturen uploaden, debiteuren
aanmaken of krediet limieten aanvragen
De datum waarop een factuur is ingevoerd in het systeem
Debettransacties
Alle transacties/boekingen die de hoogte van het openstaand
debiteuren saldo vergroten, d.w.z. facturen
Debiteurenvaluta
De valuta waarin de debiteur gefactureerd wordt
Debiteurenonderhoud
Hier voegt u nieuwe klantgegevens toe – Indien de debiteur niet
bij ons bekend is, moet dit eerst worden ingevuld voordat u een
factuur/creditnota kunt uploaden
Debiteuren zoeken
Met deze functie kunt u een debiteur zoeken
Debiteuren
Uw klanten
Beschikbare bedragen
Goedgekeurde vorderingen tegen een overeengekomen
bevoorschottingspercentage binnen de financieringslimiet van
uw voorziening volgens uw overeenkomst met Bibby Financial
Services. U dient dit vak te gebruiken om bedragen te bekijken die
beschikbaar zijn
Saldo (in samenvatting debiteurenrekening)
Documentbedrag
Totaalbedrag van de posten in het systeem
Documentsaldo
Openstaand bedrag voor de posten, waarmee bedragen/credit
nota’s nog moeten worden gealloceerd
Huidige bedragen met betrekking tot posten in uw debiteuren
portefeuille
Datum document
Cliëntenrekening
Betaaldatum
Totaal van alle bedragen minus de openstaande betalingsrekening
De datum van de factuur/credit nota
Een door het systeem gegenereerde datum volgens de door u
afgesproken betalingsvoorwaarden
Bezoek www.bibbyfinancialservices.nl/client-online
[email protected]
Tel: 088 3279868
Online Woordenlijst
Voor Cliënten
Factuurbedrag
Nominaal saldo
Debiteurenaandeel (of DA)
Oude facturen
Het bedrag van een factuur
De resterende waarde van het openstaande saldo
Het percentag/spreiding van uw goedgekeurde
debiteurenvorderingen dat door een enkele debiteur wordt
vertegenwoordigd
Facturen die verouderd waren op het moment van overdracht en
ook niet zijn bevoorschot
Aanstaande afwijzingen
Totaal van het debiteurensaldo dat uw afgesproken
betalingsvoorwaarden heeft overschreden
Posten die op een specifieke datum vanwege de ouderdom worden
afgekeurd bij Recourse-factoring en vervolgens van uw beschikbare
bedragen worden afgetrokken. Indien de Take-On fase actief is,
worden facturen welke ouder zijn dan 60 dagen niet meegenomen
in de financiering
Type interface
Soort upload, d.w.z. debiteuren-upload of credit en/of
factuurschema-upload
Factuurdatum
De datum van de factuur
Samenvatting financieringsovereenkomst
Uw belangrijkste financieringsscherm. Hier worden alle huidige
saldi getoond
Rapportering
Hier kunt u zo nodig rapporten voor specifieke informatie opvragen
Debiteurensaldo (op Informatie
debiteurenrekening)
Totaal van de posten in de administratie inclusief goedgekeurde en
afgekeurde bedragen
Openstaande posten zoeken
Hier kunt u de facturen vinden
Achterstallig
Betalingen (in Samenvatting debiteurenrekening)
Recente betalingen die van de debiteur zijn ontvangen en
betalingsstatistieken met betrekking tot hun rekening
Retentie vooruitbetaling
Het verschil tussen het vooruitbetalingspercentage van een factuur
en het totaal van een factuur. Dit wordt toegevoegd aan uw
beschikbare bedragen na ontvangst van de betaling en afstemming
van het debet saldo
Gereconcilieerde inningen/bedragen
Inningen die zijn gereconcilieerd met posten in uw openstaande
postenlijst
Betalingsverzoek
Hier kunt u om een betaling online verzoeken
Rapport opvragen
Standaardrapporten die gedownload kunnen worden (zie
Rapporten bekijken) wanneer dit nodig is
Oplossen voor
Datum waarop de gebruiker van Aquarius de post moet
opvolgen
Profiel debiteurenportefeuille
Limieten (in Samenvatting debiteurenrekening)
Huidige kredietlimieten met betrekking tot uw debiteur
Geeft een opsplitsing van het openstaande debiteurensaldo qua
leeftijd van de factuur
Gemigreerde factuur
Schemapost
Een factuur die van het vorige systeem naar Aquarius is
overgebracht
Handmatige invoer van facturen/credit-nota’s
Wijzigingen
Nadere gegevens met betrekking tot de statuscategorie op basis
van de inningsactiviteit
Alle wijzigingen die van invloed zijn op uw debiteuren portefeuille
en beschikbaarheid
Status
Statuscategorie/opvolgstatus
Status van de post op basis van de inningsactiviteit
Bezoek www.bibbyfinancialservices.nl/client-online
[email protected]
Tel: 088 3279868
Online Woordenlijst
Voor Cliënten
Status ingevoerd door
Identificeert de gebruiker die de status en statuscategorie heeft
ingevoerd
Topdebiteuren
Lijst van klanten in afnemende saldovolgorde
Omzet
Geeft het totaal van de overgedragen facturen voor een
geselecteerde tijdsperiode
Niet-gereconcilieerde credit-nota’s /betalingen/
bedragen
Betalingen/credit-nota’s die we nog niet op facturen hebben
kunnen boeken
Bestanden uploaden
Hier kunt u met gebruik van een CSV-bestand elektronisch nieuwe
debiteuren of facturen en creditnota’s uploaden
Formatteren geüploade bestanden
Hier kunt u het uploadformat instellen zodat het met uw CSVbestand overeenkomt, dit format blijft voor alle bestanden
hetzelfde tenzij het door u wordt gewijzigd
Waarderingsdatum
De datum dat een post in het systeem is opgenomen
BTW-bedrag
De BTW met betrekking tot een post
Verificatie willekeurig - afgekeurd
Posten die willekeurig door het Aquarius-systeem zijn geselecteerd,
die gefinancierd kunnen worden na bevestiging van de status door
de debiteur
Rapporten bekijken
Voor het bekijken/vinden van opgevraagde rapporten (zie
Rapporten opvragen)
Bezoek www.bibbyfinancialservices.nl/client-online
[email protected]
Tel: 088 3279868
Download