Kerkgroet 02 okt 2016

advertisement
Kerkgroet Protestantse Gemeente Hoogersmilde
www. pkn-hoogersmilde.nl
Redactieadres: Martine Pomper Vaartweg 84, 9422 CT Hoogersmilde
E-mailadres: [email protected]
Kopij kan ingeleverd worden tot vrijdag 12:00 uur
8e jaargang.nr. 32
Zondag 2 oktober
Israël zondag
09:30 uur
Ouderling v.
Dienst
Organist
Collecten
Deurcollecte
Beamerdienst
Kinderkerk
Bloemendienst
Zondag 9 oktober
Ds. H.G. Jumelet
Erica
Mw. A. Kole
Dhr.W. Stalman
1e Diaconie
2e PKN Kerk en Israël
Bloemen in de kerk
Margje/Marieke
Mw. G. Teunissen
10:00 uur
Ouderling v.
Dienst
Organist
Collecten
Deurcollecte
Beamerdienst
Kinderkerk
Bloemendienst
Mw. B. Olijve-Dam
Smilde
1e Diaconie
2e Kerk
Onderhoud gebouwen
Helena
Margretha
fam. J. Waninge
Kinderkerk
De bloemengroet:
De bloemen gaan met een groet van de gemeente naar: Dhr. J. Visscher Cliffortstraat 14
Jarigen:
Namens de gemeente alle jarige van harte gefeliciteerd en een gezegende dag toegewenst.
Agenda:
Donderdag 6 oktober aanvang 20:00 uur vergadering ouderlingen
Donderdag 13 oktober 2016 aanvang 20.00 uur wijkteams vergadering
Collecte zondag 2 oktober: PKN; Kerk en Israël
Israëlzondag 2016: terug naar de bron
Zoals een tak vast zit aan een boom, zo hoort de kerk bij Israël. Onze christelijke traditie
heeft haar wortels in het Joodse geloof, de kerk is daarmee onlosmakelijk verbonden met
Israël. Vandaag op Israëlzondag, geven we extra aandacht aan die bron van ons geloof. We
collecteren voor het werk van Kerk en Israël. Dit werk binnen de Protestantse Kerk richt zich
op het stimuleren en voeden van het gesprek over de Joodse wortels van ons geloof en geeft
financiële steun aan projecten in Nederland en Israël. De wortels van ons geloof liggen in het
Oude Testament. In de oude verhalen lezen we over menselijke moeiten en zorgen, maar
ook over intense betrokkenheid van God met mensen. Als we die verhalen aandachtig lezen
en ons verdiepen in de Joodse achtergrond ervan, zal ons geloof versterkt worden. Om het
gesprek in de gemeente te bevorderen en gemeenteleden te inspireren, organiseert Kerk en
Israël een landelijke ontmoetingsdag. Dit jaar is er een extra symposium voor predikanten
over Jezus en Paulus, de Joodse hervormers. Ook wordt het magazine Kerk en Israël
Onderweg uitgegeven. In Israël steunt de Protestantse Kerk Nes Ammim, een christelijke
gemeenschap, die gericht is op de dialoog tussen christenen, joden en moslims. Met de
opbrengst van de collecte kan Kerk en Israël dit belangrijke werk voortzetten. Een bijzondere
collecte dus, op een bijzondere dag. Van harte aanbevolen!
Terugblik Startzondag/bevestigingsdienst
En de Winnaar van de “Gouden Pollepel” is: Ali Waninge.
Nou nou wat was het een happening deze zondagmorgen. De dag begon een mooie dienst waarin
onze diaken mw. Jannie Visscher en ouderling mw. Geanne Theunissen werden bevestigd en afscheid
werd genomen van ouderling dhr. Jan Waninge en diaken Ali Bruijnis. De kinderen van de kinderkerk
hadden een dansje ingestudeerd en lieten hun kunsten zien tijdens de dienst. Ook zij waren in grote
getale gekomen, er waren zelfs zoveel dat alle leiding werd opgetrommeld om te helpen. Hierna kon
het spektakel beginnen. Ja, zo mag het wel genoemd worden, want wie bedenkt nu dat er aan een
eenvoudig bedachte wedstrijd zoveel gehoor gegeven werd? Een volle zaal met gemeenteleden,
gasten, oud inwoners van Hoogersmilde genoten van een lekker bakkie koffie en begonnen de 12
taarten te beoordelen. Het leek wel “Heel Holland Bakt” deze morgen, de taarten werden geproefd
en beoordeeld en de beste kreeg een kruisje. Nou, het resultaat is inmiddels bekend, Ali Waninge
mocht de trofee mee naar huis nemen. Na de bekendmaking stonden er diverse oud Hollandsche
spellen en “Ken uw Kerk” op het programma. Mooi om te zien hoe serieus deze onderdelen gespeeld
werden, jong en oud deden hun best. Er moest zelfs nog een heuse barrage aan te pas komen om de
uiteindelijke groepswinnaar aan te wijzen. De ochtend werd uiteindelijk afgesloten met een lekkere
kop soep, broodjes en slaatje.
De organisatie kijkt dankbaar en tevreden terug op deze morgen. Wat een belangstelling, fijn om te
weten dat er zoveel saamhorigheid heerst in deze gemeente. Dank aan een ieder voor jullie
aanwezigheid en we hopen op een mooi winterseizoen.
Hartelijke groet van de organisatie van deze morgen.
Download
Random flashcards
Rekenen

3 Cards Patricia van Oirschot

kinderdagverblijf Wiekwijs

2 Cards oauth2_google_7b80f232-43ab-4a38-be6e-61287e4cdb0a

Create flashcards