ISRAËL EN HET OVERJORDAANSE

advertisement
E
S
N
A
A
D
R
O
J
R
E
V
O
T
E
ISRAËL EN H
De mooi bewerkte Menora bij de Knessert.
Indrukwekkende - Adembenemende Gezegende - Rondreis
Van 3 t/m 13 september bezochten we als groep Israël en
Jordanië. De reis gaf ons een compleet beeld van het Israël uit
de tijd van de Bijbel. Het aloude land van het volk van Israël
was ooit veel groter dan het huidige Israël. We reisden door
Israël en trokken de Jordaan over naar Jordanië, het land van
Ruben, Gad en Manasse. Tijdens de reis kreeg de Bijbel veel
meer betekenis voor de deelnemers. We zagen de plaatjes
bij de les. Vanaf de berg Nebo mochten we het beloofde land
zien, waar Mozes ook had gestaan met het Volk Israël.
We bezochten veel bezienswaardigheden in Jeruzalem o.a.
de Graftuin. We zagen het LEGE GRAF en wandelden door de
TUIN VAN LEVENDE HOOP. Hier staat de mooiste preekstoel
van de gehele Wereld. Als je er achter staat geeft het uitzicht op het lege graf van de opgestane Christus. We vierden
gezamenlijk het avondmaal en mogen weten dat Christus
voor onze zonden hier is gestorven, als een onschuldige voor
de schuldigen. Hij heeft dat gedaan om ons bij God terug te
brengen 1 Petrus 3:18. We bezochten Yad Vashem, het sobere,
maar indrukwekkende monument dat herinnert aan de
6 miljoen slachtoffers van het nazisme. Tiberias, waar we
een boottocht op het meer maakten in een replica van een
boot uit de tijd van Jezus. Hier wandelde Jezus Christus op
het water en stilde de storm op het meer. We bezochten
Capernaum (tijdens zijn verblijf in Galilea preekte Jezus in de
4
synagoge van de stad, genas de zieken en verrichte er andere
wonderen) en Tabgha, waar de wonderbare spijziging plaatsvond. Indrukwekkend was de rust op en rondom de Berg der
Zaligprediking, de plaats waar Jezus de Bergrede uitsprak. We
hielden een doopdienst in de rivier de Jordaan bij de plaats
Jericho. Pelgrims uit de gehele wereld komen hierheen om
zich te laten dopen. De rit naar het noorden van Israël ging
over de Golanhoogvlakte. De Golan eindigt bij de Hermonberg. Aan de voet daarvan liggen de bronnen van Israëls
belangrijkste rivier en watervoorziening, de Jordaan. Door de
heuvelvallei reden we weer terug met uitzicht op de grens
van Syrië. Ik denk aan de vele doden die daar vallen.
In Jordanië bezochten we Aman, Mount Nebo en Petra, de
oude hoofdstad der Nabateeërs – we reden naar de prachtige
Dopen in de rivier de Jordaan bij Jericho.
woestijn van Wadi-Rum, waar een jeeptour op het programma
stond.
U begrijpt dat dit maar een korte samenvatting is van onze
rondreis. Ik zou zeggen ga zelf een keer mee!
Het is een wonder dat Israël, ondanks bittere vijandschap van
buiten en grote verschillen van binnen, toch zo’n moderne, sterke
democratische staat is.
ISRAËL IS GODS WONDER
ISRAËL – Een ervaring die je leven verandert. We mochten zien:
DE HEER bouwt Jeruzalem, Hij verzamelt Israëls verdrevenen.
Psalm147:2.
Shalom,
Kees Kruijf
Israël en de Hollandse vlag bij elkaar
op de boot op het meer van Galilea.
Op bezoek bij de Bedoeïen.
Tussen de Rotsen van Petra.
Met vrienden de mooiste
betaalbare vakanties
5
Download
Random flashcards
Create flashcards