Vragenlijst - Springer Static Content Server

advertisement
Supplement II
Title: Patient Satisfaction in ICU – administered survey in Dutch
Supplemental material to manuscript Effect of Intensive Care Environment on Family and Patient
Satisfaction: a Before-After Study
Authors: Irene P. Jongerden, RN, PhD, Arjen J. Slooter, MD, PhD, Linda M. Peelen, PhD, Hester
Wessels, PhD, Colette M Ram, RN, Jozef Kesecioglu, MD, PhD, Margriet M. Schneider, MD, PhD,
Diederik van Dijk, MD, PhD
Summary
We developed an abbreviated survey for patients, based on the Family Satisfaction in ICU survey
(Dutch translation). Items that were directly related to patient care were included, whereas items related
to care and concern for family and involvement of family in the decision process, were excluded.
Uw mening over uw opname op de Intensive Care
Tevredenheid van patiënten met zorg op de Intensive Care
Uw mening over uw opname op de Intensive Care van het Universitair Medisch Centrum
Utrecht

Vertaling gebaseerd op Family Satisfaction with Care in the Intensive Care Unit (FS-ICU (34)), Version 11
August 15, 2006
P09100830
2
Uw mening over uw opname op de Intensive Care
Tevredenheid van patiënten met zorg op de Intensive Care
DEEL 1: TEVREDENHEID MET ZORG
Kruis het vakje aan dat het best overeenkomt met uw mening. Als de vraag niet van
toepassing is of als u het zich niet kunt herinneren, kruis dan NVT (niet van
toepassing) aan.
HOE GINGEN WE MET U OM?
1.
2.
1
2
3
4
5
6
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
1
2
3
4
5
6
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
1
2
3
4
5
6
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
1
2
3
4
5
6
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
Aandacht voor uw behoeften
1
2
3
4
5
6
Hoe goed zijn de Intensive Care
medewerkers op uw behoeften
ingegaan?
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
1
2
3
4
5
6
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
Betrokkenheid en zorg door
Intensive Care medewerkers:
Hoe was de beleefdheid, het
respect en de betrokkenheid van
de Intensive Care medewerkers
naar u?
Symptoombestrijding
Hoe goed werden de volgende
symptomen bij u vastgesteld en
behandeld door de Intensive Care
medewerkers?
pijn
benauwdheid
onrust, angst
3.
4.
Emotionele ondersteuning
Hoe goed hebben de Intensive
Care medewerkers u emotioneel
ondersteund?
P09100830
3
Uw mening over uw opname op de Intensive Care
5.
Coördinatie van zorg
Wat vond u van de samenwerking
tussen de verschillende Intensive
Care medewerkers
(verpleegkundigen, artsen,
anderen) die voor u zorgden?
6.
Herkenbaarheid Intensive Care
medewerkers
In hoeverre was voor u duidelijk
wie welke functie had op de
Intensive Care (verpleegkundigen,
artsen, anderen)?
1
2
3
4
5
6
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
1
2
3
4
5
6
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
Desgewenst een toelichting op uw antwoord(en):
VERPLEEGKUNDIGEN
7.
Vaardigheden en
deskundigheid van Intensive
Care verpleegkundigen
1
2
3
4
5
6
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
1
2
3
4
5
6
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
Hoe goed zorgden
verpleegkundigen voor u?
8.
Frequentie van communicatie
met Intensive Care
verpleegkundigen
Wat vond u van de regelmaat
waarmee verpleegkundigen met
u over uw situatie spraken?
Desgewenst een toelichting op uw antwoord(en):
P09100830
4
Uw mening over uw opname op de Intensive Care
ARTSEN
9.
Vaardigheden en
deskundigheid van Intensive
Care artsen
1
2
3
4
5
6
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
1
2
3
4
5
6
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
Hoe goed zorgden artsen voor u?
10.
Frequentie van communicatie
met Intensive Care artsen
Wat vond u van de regelmaat
waarmee artsen met u over uw
situatie spraken?
Desgewenst een toelichting op uw antwoord(en):
DE INTENSIVE CARE
11.
12.
13.
De sfeer op de Intensive Care
(bijv. bezoektijden, temperatuur,
daglicht, enz.) was
Hoe ervaarde u de rust op de
Intensive Care (alarmen,
geluiden, enz.)
De mogelijkheden om uw
naaste(n) bij u aanwezig te
hebben was
1
2
3
4
5
6
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
1
2
3
4
5
6
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
1
2
3
4
5
6
Slecht
Redelijk
Goed
Erg
goed
Uitstekend
NVT
Desgewenst een toelichting op uw antwoord(en):
P09100830
5
Uw mening over uw opname op de Intensive Care
TERUGKIJKEND OP DE ZORG DIE U KREEG
14.
Hoe is uw algehele
tevredenheid met uw ervaring
in de Intensive Care?
1
2
3
4
5
Erg
ontevreden
Beetje
ontevreden
Redelijk
tevreden
Erg
tevreden
Volledig
tevreden
Desgewenst een toelichting op uw antwoord(en):
P09100830
6
Uw mening over uw opname op de Intensive Care
DEEL 2: TEVREDENHEID MET BESLUITVORMING ROND ZORG EN
BEHANDELING OP DE INTENSIVE CARE
Dit deel van de vragenlijst is ontwikkeld om na te gaan wat uw mening is over de
mogelijkheid om betrokken te zijn bij beslissingen over de zorg en behandeling. Kruis het
vakje aan dat het best overeenkomt met uw mening. Als de vraag niet van toepassing is
op uw verblijf op de Intensive Care of als u het zich niet kunt herinneren, kruis dan NVT
(niet van toepassing) aan.
INFORMATIE BEHOEFTE
16.
Toegang tot informatie:
Hoe was de bereidheid van de
Intensive Care medewerkers om
uw vragen te beantwoorden?
17.
Begrip van Informatie:
In hoeverre was de informatie die
Intensive Care medewerkers u
gaven begrijpelijk?
18.
Eerlijkheid van Informatie:
De eerlijkheid van de informatie
die u kreeg over uw conditie
was….
19.
Volledigheid van Informatie:
Hoe goed informeerden Intensive
Care medewerkers u over wat er
bij u gedaan werd en waarom dit
werd gedaan
20.
Samenhang van Informatie:
Hoe was de overeenstemming
van de informatie die u kreeg van
de verschillende zorgverleners
over uw toestand (Kreeg u
vergelijkbare informatie van de
arts, verpleegkundige, enz.)
1
Slecht
2
Redelijk
3
Goed
4
Erg goed
5
Uitstekend
6
NVT
1
Slecht
2
Redelijk
3
Goed
4
Erg goed
5
Uitstekend
6
NVT
1
Slecht
2
Redelijk
3
Goed
4
Erg goed
5
Uitstekend
6
NVT
1
Slecht
2
Redelijk
3
Goed
4
Erg goed
5
Uitstekend
6
NVT
1
Slecht
2
Redelijk
3
Goed
4
Erg goed
5
Uitstekend
6
NVT
Desgewenst een toelichting op uw antwoord(en):
P09100830
7
Uw mening over uw opname op de Intensive Care
21. Tot slot: Bent u voor deze meest recente opname al eerder opgenomen geweest op een
Intensive Care?

ja, minder dan 1 jaar
geleden

1-5 jaar geleden

langer dan 5 jaar
geleden

nee
22. Heeft u nog suggesties hoe we de zorg op de Intensive Care kunnen verbeteren?
23. Heeft u nog opmerkingen over dingen die we goed deden?
24. Heeft u nog opmerkingen of suggesties die naar uw mening van belang kunnen zijn voor
de medewerkers van het UMC Utrecht?
We willen u hartelijk danken voor uw deelname en uw mening. U kunt de ingevulde
vragenlijst in de antwoordenvelop doen en deze naar ons toesturen.
P09100830
8
Download