pdf jaarthemaplanner leef van kop tot teen

advertisement
JAARTHEMAPLANNER : “LEEF VAN KOP TOT TEEN”
September Voorstelling van
de verschillende
figuren a.h.v. de
delen van het
lichaam.
Oktober
Hoge ogen
gooien!
Blind
Vertrouwen
1. Kennismaking met het jaarthemaboekje
2. Startviering: “Mijn lichaam en ik”
3. Jaarhemaopener met aanbreng van het themalied: “Leef van kop tot teen”
4. Ontdekken van de belangrijke delen van ons lichaam (oren, ogen, ledematen,
handen, hart, … ) die centraal in het project zullen staan
1.
De klas, onze vriendengroep, we stellen een klaswet op. Ik lach en sluit
niemand uit.
2.
Kunnen verkennen wat er met/in hen gebeurt als ze de ander écht zien.
Dankbaar zijn om hun ogen. Wat kunnen we allemaal met onze ogen
doen…(bezoek van een blinde aan onze school)
3.
Eigen gevoelens leren kennen en benoemen, er met anderen over
praten. Stil worden bij de eigen binnenkant: Hoe voel ik me vanbinnen?
November Spits je oren!
1.
Oren om te horen… te luisteren… luisteren naar verhalen! De
Even Waardig
voorleesweek!
2.
Leerlingenparticipatie in de kijker zetten (verkiezingen)
3.
Leerlingentevredenheidsenquête laten invullen
4.
Eigen lichamelijke mogelijkheden en beperkingen kunnen ontdekken.
Fier zijn op wat ze kunnen en reageren op wat een ander wel of niet goed kan.
Dankbaarheid uitdrukken en pluimen kunnen geven.
5.
Rituelen en gebruiken van andere godsdienst leren kennen,
verscheidenheid van gebedshoudingen en respect daarvoor hebben.
December Hand in hand!
1.
Welzijnszorg… samen met Robbie een leefbare wereld maken
Hou Vast
2.
Een concrete actie ondernemen voor de vierde wereld
3.
Gevoelens uitdrukken met hun handen: open, gesloten, gebalde,
vragende, gevende, strelende, slaande…
4.
Al doende ontdekken wat met via lichaamstaal voor anderen kan
betekenen. (Kleuters bouwen een snoezelruimte, massage, yoga,….)
Januari
Zenuwmoment Reflectiemaand: we gaan via alle kanalen van de zenuwen ontdekken wat Blind
Vertrouwen, Even Waardig en Hou Vast ons geleerd hebben en zijn we nu al
werkelijk veranderd?
Februari
Het HART
Week van de gezondheid
1.
Hart: symbool van de liefde. 14 februari… Valentijn. Wie heeft mij lief?
Wie helpt mij lief te hebben. Wie kan en wil ik liefhebben? Voor wie wil ik
zorgen? Hoe draag is zorg voor mijn eigen hart? Laat ik mezelf graag zien?
2.
Ontdekken wat ze goed en deugddoend beleven aan hun lichaam, waar
ze van kunnen genieten. ( Bewegingsmomenten zoals dans,
ochtendgymnastiek,…)
3.
Voeding (ontbijtdag organiseren)
4.
Wat vind ik fijn, wat niet of wanneer niet? Wat is gezond / ongezond?
Maart
Zwaai en draai! 1.
De ledematen van het menselijk lichaam staat hier centraal… vooral het
Geweldig
gebruiken van armen en benen op een positieve manier… een goede daad
verrichten voor Broederlijk delen. Met onze ledematen kunnen we meer dan
‘vechten’… auto’s wassen, cakes bakken, boodschappen doen voor de
bejaarden, koffiestop organiseren,…
2.
Geweldloze afspraken maken
April
Zenuwmoment Reflectiemaand: het hart en geweldig… hebben ze ons écht veranderd?
Mei
Asjeblieft
1.
Via het lichaam boodschappen overbrengen aan anderen. Door onze
Dankjewel
houding kan ik anderen aantrekken of afstoten, troosten of kwetsen, deugddoend
en zelfs genezend zijn: elkaars lichaamstaal bekijken en interpreteren (bij elkaar,
op foto’s en videobeelden)
2.
Bewondering oproepen als we de verscheidenheid in de natuur bekijken.
Wat kunnen dieren met hun lichaam dat ik (niet) kan?
3.
Met de mond kunnen we eten en drinken, maar ook graag zien, door te
spreken. Op welke wijze doen we dat?
Juni
EERLIJK!
1.
Hoe reageert ons uiterlijk als we liegen?
2.
Welke lichaamstaal gebruik ik om iets te verbergen of om iets niet te
verbergen?
Download