Observatieformulier Bewegen op muziek - Downloads

advertisement
Observatieformulier bewegen op muziek 1
Namen dansers:
_____________________________________________________________
Naam/namen observator(en):
_____________________________________________________________
_____________________________________________________________
Onvoldoende Voldoende Goed
1.
In de maat bewegen
2.
Starten op het juiste
moment
3.
Bewegen in juiste
richting, juiste
danspatroon
4.
Gebruik van
technieken
5.
Combineren van
armen en benen
6.
Zelfstandig bewegen
7.
Creativiteit
8.
Uitstraling
Opmerkingen
Eindbeoordeling observatoren: Onvoldoende / Voldoende / Goed
Datum:
Bron: www.handreiking-se-lichamelijkeopvoeding.slo.nl
1
Download