Zinsdelen Romeinen

advertisement
DE ROMEINEN
Verdeel de zinnen in zinsdelen. Schrijf de zinnen eerst
overnieuw!
Zet een schuin streepje tussen de zinsdelen
Voorbeeld:
De gladiator vecht goed
De gladiator/vecht/goed
1. De Romeinen waren in ons land.
Zet de zinnen in een
andere volgorde! Bijv.
Vecht de gladiator
goed?
Of: Goed vecht de
gladiator.
_________________________________________________________
2. Twaalf jaar voor Christus kwamen ze.
_________________________________________________________
3. Ze kwamen niet verder dan de Rijn.
_________________________________________________________
4. Daar vochten de Friezen.
_________________________________________________________
5. De Romeinen bouwden steden.
_________________________________________________________
6. In het midden lag het Forum.
_________________________________________________________
7. Dat was de markt.
_________________________________________________________
8. Daar omheen lagen de winkeltjes.
_________________________________________________________
9. Er waren veel tempels in de stad.
_________________________________________________________
10. De Romeinen geloofden in veel goden.
________________________________________________________
Download