Algemene bepalingen Algemene bepalingen 1. Status 1. Status

advertisement
Algemene bepalingen
1. Status
FysioFitness De Driehoek is een niet gesubsidieerd
particulier bedrijf voor fysiotherapie en fitness, opgericht in
juni 2008 en is ingeschreven bij de Kamer van
Koophandel te Middelburg onder nummer 20142129.
2. Mogelijkheden
Mogelijkheden
FysioFitness De Driehoek biedt mogelijkheden voor
fysiotherapie en fitness.
3. Duur
De overeengekomen abonnementsvorm staat op de
voorzijde van het inschrijfformulier vermeld. De minimale
tijdsduur bij aanvang van het abonnement is 3 maanden
en wordt gerekend van af de ingangsdatum. Daarna
wordt het abonnement telkens met 1 maand verlengd.
4. Beëindiging
Het abonnement kan alleen na de minimale tijdsduur
schriftelijk beëindigd worden door het invullen van een
opzeggingsformulier. De opzegtermijn is 1 maand.
5. Abonnementsgeld
5.1. Bij inschrijving wordt de contributie in deelbetaling
voldaan tot de 1e van de volgende maand. De
daaropvolgende maand geschiedt de betaling voor de 1e
van de maand.
5.2.Indien u heeft gekozen voor betaling via automatische
incasso verstrekt u ons door ondertekening van de
voorzijde van dit formulier een machtiging voor het
incasseren van de contributie.
5.3. Het incasseren van de contributie geschiedt op de
29e van iedere maand. U dient te zorgen voor voldoende
saldo op uw bank- of girorekening. Indien wij, om welke
reden dan ook, de contributie niet kunnen incasseren
houden wij ons het recht voor om
storno- of
administratiekosten in rekening te brengen.
5.4. In geval van contante- of pinbetaling wordt toeslag
berekend. U dient voor de 1e van de maand uw
contributie te betalen.
5.5. De contributie dient ook te worden betaald als om
welke reden dan ook geen gebruik gemaakt wordt van de
faciliteiten m.u.v. de onder artikel 7 beschreven situatie.
6. Openingstijden
De openingstijden zijn vermeld bij de ingang. Tijdens
officiële feestdagen en de periode tussen Kerstmis en
Nieuwjaar is ons bedrijf gesloten.
7. Tijdelijk stopzetten
Het abonnement kan ivm vakantie of om medische
redenen tijdelijk worden stopgezet. Dit gebeurt schriftelijk
door het invullen van een mutatieformulier. Achteraf
stopzetten is niet mogelijk.
8. Inhalen
Bij een abonnement met trainingsfrequentie van 1 x per
week kunnen er 10 trainingen worden gespaard. Bij een
abonnement met trainingsfrequentie van 2 x per week
kunnen er 20 trainingen worden gespaard. Deze
trainingen moeten binnen de abonnementsperiode
ingehaald worden.
9. Privacy
De persoonlijke gegevens van de leden zijn strikt
vertrouwelijk en worden enkel en uitsluitend voor
administratieve doeleinden van FysioFitness De Driehoek
gebruikt. Deze gegevens worden nooit voor commerciële
doeleinden aan derden ter beschikking gesteld.
10.
10. Verantwoordelijkheid
Personen die het inschrijfformulier hebben ondertekend,
zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de financiële
consequenties verbonden aan de lidmaatschapsduur en
het in deze overeenkomst daaraan gestelde.
11.
11. Aansprakelijkheid
FysioFitness De Driehoek en/of de werknemers zijn niet
aansprakelijk voor zoekgeraakte eigendommen of voor
eventuele ongevallen die het lid zou overkomen.
12.
12. Huisregels
12.1. Roken en het gebruik van alcohol en stimulerende
middelen in het pand Noordweg 125 te Serooskerke is
niet toegestaan.
12.2 Het is niet toegestaan de trainingsruimte te betreden
met (sport)schoenen die ook buiten gedragen worden
12.3. Het gebruik van een handdoek tijdens het sporten is
verplicht.
12.4. Bij binnenkomst dient u zich te registreren d.m.v.
het registratiesysteem op de balie.
12.5. De klantenpas is strikt persoonlijk. Bij verlies zijn de
kosten = 2,50.
12.6. Indien minderjarig dient het inschrijfformulier ook
ondertekend te worden door één van de ouders of
verzorgers.
Bij overtreding van de huisregels is FysioFitness De
Driehoek gerechtigd de toegang tot het fitnesscentrum te
ontzeggen en het abonnement met onmiddellijke ingang
te beëindigen zonder enig recht op reeds betaalde
contributie.
(11-11-2010)
Download