Gelukkige medewerkers als uithangbord (28/03/2012)

advertisement
Innovatie voor een
gezonde levensstijl
Activity & Food for
Regional Economies Supporting Health
28 maart 2012
kader
Inleiding
Doel: innovatieve producten en diensten
ontwikkelen om het aantal ziektes te
verminderen die gerelateerd zijn aan
verkeerde voedingsgewoonten en / of een
gebrek aan beweging.
Duurtijd: september 2010 – augustus 2013
Wie: 8 Europese regio’s, 16 partners.
partners
acties
Vastleggen van de onderzoeksprioriteiten.
Workshops organiseren ihkv een
strategische benadering van innovatie.
Studiebezoeken om een gemeenschappelijke
onderzoeksagenda op te stellen.
methodiek
Ontwikkeling van gëintegreerde concepten
rond nieuwe:
 voedingsproducten, fysieke activiteiten,
spelmodules, gezondheidsvoorlichting
 communicatie- en
informatietechnologieën en diensten
Dit gebeurt transnationaal & transsectorieel.
stand van zaken
Uitschrijven van een 40-tal projectideeën
rond onderzoek en innovatieve producten
en diensten.
4 werkgroepen werden daartoe opgericht:
 Kinderen en jongeren
 Gezond ouder worden
 Kansengroepen
 Gezond op het werk
toepassing
Binnen de werkgroep ‘gezond op het werk’
willen we een soort ISO norm opstellen.
Deze kunnen bedrijven als ‘label’ gebruiken
om (h)erkend te worden als een bedrijf dat
oog heeft voor de gezondheid van zijn
werknemers.
Ze doen dit door een aanbod te voorzien
betreffende gezonde voeding en beweging
op het werk.
contact
Brigitte Smessaert
Coördinator RESOC / SERR Midden-WestVlaanderen
Peter Benoitstraat 15, 8800 Roeselare
[email protected]
051 27 55 56
Download