De uitwisselingsmomenten mbt het handboek innovatieve praktijken

advertisement
De uitwisselingsmomenten mbt het handboek innovatieve praktijken worden verder
vervolgd.
Op donderdag 1 juni wordt het thema socio -professionele inclusie toegelicht.
De vier innovatieve praktijken die naar voor zullen gebracht worden zijn de volgende:
 Op de Brug (netwerk SaRA)
 Kunsthuis Yellow art (netwerk Kempen)
 La table d’hôtes « Les Uns et les Hôtes »
 Cap insertion (réseau de Liège)

(réseau Hainaut)
Deze toelichting en bespreking gaat door in FOD Volksgezondheid van 9u30 tot 16u
in de vergaderruimte espace Bara, er wordt vertaling voorzien.
Je kan via deze link inschrijven.
De dag ziet er als volgt uit:
In de voormiddag hebben wij vier uitéénzettingen, twee Nederlandstalige en twee
Franstalige.
In de namiddag, vormen wij maximum vier werkgroepen (afhankelijk van het aantal
deelnemers). Elke innoverende praktijk wordt binnen de werkgroepen dieper
geanalyseerd. Hoe is de implementatie verlopen, welke zijn de moeilijkheden, welke
zijn de sterke punten, ….
Het is de bedoeling dat de deelnemers op het einde van de dag naar huis gaan met
concrete tips waarmee ze aan de slag kunnen gaan in hun netwerk.
Hierbij geven wij nog even de dagindeling mee:
VOORMIDDAG: plenair
9u30 – 10u : Welkom en inleiding
10u – 10u30 : toelichting eerste innovatieve praktijk
10u30 – 11 u
: toelichting tweede innovatieve praktijk
11u – 11u30
: pauze
11u30 – 12u00 : toelichting derde innovatieve praktijk
12u – 12u30 : toelichting vierde innovatieve praktijk
12u30 – 13u30
: Lunch
NAMIDDAG: groepjes
13u30 – 14 u: discussie eerste innovatieve praktijk
14u – 14u30 : discussie tweede innovatieve praktijk
14u30 – 15u : discussie derde innovatieve praktijk
15u – 15u10 : korte pauze
15u10 – 15u40: discussie vierde innovatieve praktijk
15u40 -15u45 : afronding
Wij blijven tot uw beschikking voor verdere informatie.
Vriendelijke groet.
Download