Discours prononcé par M

advertisement
Toespraak van de heer Armand DE DECKER, voorzitter van de Senaat,
ter gelegenheid van 175 jaar diplomatieke betrekkingen tussen de
Verenigde Staten en België
Brussel, 3 december 2008
Excellenties,
Dames en heren ministers,
Waarde collega's,
Dames en heren,
De viering van 175 jaar diplomatieke betrekkingen tussen de Verenigde Staten
en België is een bevoorrecht en bijzonder moment. Het decor van de Senaat
benadrukt de plechtige aard van deze uitzonderlijke gebeurtenis, maar zet ook
onze diepmenselijke betrekkingen in de verf. De vriendschapsband tussen onze
landen is er immers altijd één geweest van gezelligheid, openhartigheid en
vertrouwen.
De rol van Brussel als hoofdstad van Europa en zetel van de NAVO zou op zich
reeds de bevoorrechte betrekkingen tussen onze twee landen kunnen
verklaren. In werkelijkheid echter gaan onze bilaterale betrekkingen terug tot
de oprichting van het Koninkrijk België, dat de Verenigde Staten als één van de
eersten heeft erkend.
Sindsdien is België een noodzakelijke tussenstop geweest voor talrijke
immigranten uit heel Europa. Sommigen waren op de vlucht voor pogroms en
op zoek naar een betere toekomst. Anderen waren, zoals vele Belgen, vervuld
van de Amerikaanse droom. Voor hen begon die droom in Antwerpen, op een
van de ferries van de Red Star Line.
Iedere reis, iedere boot, van Christoffel Columbus tot de passagiers van de Red
Star Line, bracht een bonte verzameling van culturen en waarden naar de
1
Nieuwe Wereld. Sinds het begin is in de Verenigde Staten een stuk Europa
aanwezig, een stukje België ook.
Was het immers niet Peter Minuit, geboren in Doornik, die in 1626 van de
Manhattan-Indianen het eiland Manhattan kocht, waar later New York zou
verrijzen ?
Het is dan ook niet verwonderlijk dat in onze beide landen, opgericht door
Mannen en Vrouwen die door dezelfde waarden waren bezield, uit een
gemeenschappelijke en eeuwenoude geschiedenis een sterke drang naar
onafhankelijkheid is gegroeid.
Na al die tijd zijn onze gemeenschappelijke waarden nog steeds dezelfde, al
hebben wij soms wel een andere opvatting over het meest geschikte beleid om
deze waarden in de praktijk te brengen.
Belgen en Amerikanen zijn meer dan vrienden, zij zijn als verwanten die
gescheiden worden door een oceaan, maar verenigd worden door de
gebeurtenissen die wij gezamenlijk beleven.
Elke tragedie is voor ons een gelegenheid geweest om elkaar terug te vinden in
een geest van solidariteit die ons steeds weer de kracht gaf om er bovenop te
komen.
Ik denk aan de miljoenen jonge Amerikanen die tijdens de twee
wereldoorlogen hun leven hebben opgeofferd om de vrijheid van hun Europese
broeders te verdedigen. Hun nagedachtenis is voor altijd gegrift in het
geheugen van al mijn medeburgers.
Ik denk ook aan de grootse programma's voor de heropbouw, zoals het Belgian
Relief Fund en het Marshallplan.
Ten slotte denk ik aan de vreselijke gebeurtenissen van 11 september die ons
tot in het diepste van onze ziel geraakt hebben. In tegenstelling tot wat de
daders hadden gehoopt, hebben de volkeren aan beide kanten van de
Atlantische Oceaan elkaar juist gevonden in hun strijd tegen barbaarsheid en
onverdraagzaamheid.
Dames en heren,
Wij delen een gemeenschappelijke visie van een betere wereld en dragen zo, in
het multilaterale kader van de NAVO, bij tot onze gemeenschappelijke
veiligheid en tot de stabiliteit van door de oorlog verscheurde regio’s.
2
Tegenover de economische uitdagingen waar we voor staan, zijn
gemeenschappelijke strategieën en wederzijdse investeringen in een
geglobaliseerde wereld van essentieel belang om onze groei, en het welzijn van
onze bevolking, in stand te houden.
Momenteel wonen er tienduizenden Belgen in de Verenigde Staten. Zij dragen
bij tot het intensieve en jaarlijks toenemende handelsverkeer.
Bij de handel tussen onze beide landen gaat zo'n 40 miljard dollar om. Hierdoor
staat België als handelspartner van de Verenigde Staten op de 18de plaats en
gaat het grote landen zoals Australië, Duitsland, Spanje en India vooraf.
Van de 175 internationale projecten die in 2007 in België zijn opgestart,
worden er 49 door Amerikaanse ondernemingen geleid.
In het licht van de internationale financiële crisis zal ons partnerschap duidelijk
een bron van creativiteit en efficiëntie moeten zijn.
Tot slot, meneer de ambassadeur, zou ik nog een woordje willen zeggen over
de recente gebeurtenissen in uw land die uiteraard van groot belang zijn voor
de hele wereld.
De verkiezing van de heer Barack Obama tot president van de Verenigde Staten
is een schitterende demonstratie van democratie voor de soevereine naties.
Dit nieuwe hoofdstuk uit uw geschiedenis, uit onze geschiedenis, is een les in
verdraagzaamheid en biedt, aan de vooravond van de 60ste verjaardag van de
Universele Verklaring van de Rechten van de Mens, de hoop dat onze landen
zullen blijven ijveren om wereldwijd de vrede te bewerkstelligen en de
mensenrechten te doen eerbiedigen.
Lang leve de Belgisch-Amerikaanse vriendschap!
Ik dank u.
3
Download