Al zwoegend door het slagveld, niet te stuiten door zelfs het grootste

advertisement
Al zwoegend door het slagveld,
niet te stuiten door zelfs het grootste geweld.
Een held uit de heroïsche tijden van weleer,
De verschrikking op het slagveld maar een man met eer.
Opeens een enorm gebulder en een inslag op de grond,
De held zakt door zijn knieën en het wilde bonken van zijn hart verstomd.
Zijn levensvuur is gedoofd maar hij heeft zich eervol verweerd,
Nu reist zijn ziel vredevol naar boven maar beneden is het tij gekeerd.
Sven Era (5 LOSA)
Gevangen in de sleur van het leven.
De eentonigheid van de werkelijkheid.
Maar als ik op school aankom vergeet ik dit alles.
Wanneer ik in de klas zit en uit het raam kijk,
voel ik de frisse wind door mijn haren blazen.
Ik hoor de vogels fluiten en ruik de bloesem van de bloemen.
Dwight van Vaerenberght (5 LOSA)
De ijzige winterkoude, zie ik wegsterven
Ik staar in de oneindigheid, zoekend naar antwoorden.
Hoe geraak ik uit die sleur?
Dan, een wachter van bladgoud opent de poort naar het kleurenrijk.
Ik kraak, een explosie van frisse lucht verdrijft
de duisternis terug naar de onderwereld!
Daan Vertommen (5 LOSA)
Een andere ‘ik’
Ik, als klein meisje op deze aarde
kan me niet gedragen
zoals het hoort.
Zoek liefde,
nooit gekend.
Zoek vrijheid,
nooit gehad.
Dagelijkse routine,
één woord,
werken.
Staar naar buiten,
een regenbui,
een vlaag van wind.
Droom weg,
een leven vol geluk.
Trots,
bovenop een praalwagen.
Terug werkelijkheid,
slaaf van mijn gevoel
droefheid en woede tegelijk.
Druppelend geluid,
een traan die valt.
Yentl Vos (5 LOSA)
meisje in het rood
Het meisje in het rood
Ligt in bed opgesloten,
Niets beweging, ademloos
Plots herboren als een wild beest,
Veel beweging. Opgedost haar
Met gouden bellen!
Audrey Govaert (5 LOSA)
een naakte gouden vrouw
in een donkere kamer
ik ben toeschouwer
ik zie blijdschap...
maar kan het niet
Robin de Meter (5 LOSA)
Beelden die geen bepaalde opvattingen weergeven
zoekend naar duidelijkheid
blijdschap,angst
beide gevoelens vormen onze maatschappij
Thijs Ulens (5 LOSA)
Het meisje naakt
Uit hout gemaakt
Ligt op mijn bed
Snijdend in haar armen
Ze krast een veld vol bloemen
Waarin ze zal openbloeien
Milan Henderickx (5 LOSA)
schamend kijkt hij naar beneden
hoe hij zal verder leven
na deze moeilijke jaren
jaren die eeuwen leken
eeuwen van vernieling, dood en hebzucht
plots kijkt hij naar boven
de blauwe heldere lucht
kijken en verlangen
verlangen naar het heldere licht
verlangen naar huis...zijn thuis
Jonathan Pelgrims (5 LOSA)
meisje met bladgroene jurk
afwachtend, kijkend
op haar knieën
in een donkere, koude kamer
naast een uitgedoofde tinnen kandelaar
gesloten, gebonden aan angst
een stekelige roos verstrengeld om haar hart
op zoek naar licht in een eindeloze tunnel
Sophie van Wesel (5 LOSA)
Jelle Rutten
Regen op het raam
Verstrengeld in de slaap
Naakt op de wereld
Een flits van verlies
Op zoek, hoop,
De trap omhoog
En de liefde
Eindelijk gevonden
Jelle Rutten (5 LOSA)
Download