PowerPoint-presentatie

advertisement
Digitale transformatie,
ZO doe je dat!
Dag van de digitale transformatie
ONTVANGST
Alles
digitaal.
VERWERKING
ARCHIVEREN
VERZENDEN
… DATA ALTIJD, OVERAL
TOEGANKELIJK
Het vertrekpunt
Soms is de weg
duidelijk..
Soms is de weg
onduidelijk..
Lean
Klantreizen
Scrum/agile
Zaakgericht werken
Waardenmanagement
Six sigma
Netwerkorganiseren
Sociotechniek
Deregulering
Performance management
Systeemkunde
“Spotify model”
Dienend leiderschap
Informatiegestuurd werken
Succesfactoren
digitale
dienstverlening
Dienstverlening
Maatschappelijk
effect
Juiste volgorde
Eigenaarschap
Eigenaarschap
Ze zeggen wel dat
ik mandaat heb,
maar dat geloof ik
niet.
Als ik teken ben
ik straks de
Sjaak als er iets
mis is.
Digitaal verzenden
kan niet goed gaan
Als ik het digitaal
bewaar, kan ik het
straks nooit meer
terugvinden
Waarden
Flexibele
organisatie
Op PAD
Vraagstukken
1. Waar begin je ?
2. Eigenaarschap. Wat is de rol van producteigenaren en
zaakeigenaren?
Mogelijke
vraagstukken
3. Hoe vertaal je visie naar zichtbare verandering in de
organisatie?
4. Welke skills zijn in de toekomst nodig ?
5. Hoe ga je om met waarden …en met angst?
6. Hoe om te gaan met verkokering?
PRODUCTEIGENAAR
Modelleren werkproces
ZAAKEIGENAAR
Resultaat:
Positief/verstrekt
Negatief/ niet verstrekt
START-/EIND
ACTIVITEIT
STATUS EN
RESULTATEN
ACTOR
…….
 Status 1: Ontvangen
…….
……..
 Status 2. Toegewezen
…….
0 werkdagen
……
 Status 4: Afgehandeld
 Status 3: In behandeling
……
…..
6 dagen
1 dag
Totale doorlooptijd standaard 14 dagen: zelf te verlengen afhankelijk van afgesproken levertijd
DOORLOOPTIJD
SJABLOON
@MAILSJABLOON
…….
 …..
 …..
 …..
 …..

Ketenpartners

Inwoners &
ondernemers

Opdrachtgevers
Externe portal
Dienstverlening
en
doelarchitectuur
Eigen portal
Geografisch
informatie
systeem
Gegevens
magazijn
Sjablonen
generator
Zaaksysteem
Checklists/
beslis-bomen
generator
Digitaal archief
Rapportage tool

Medewerkers en
management
Informatiebeveiliging
Landelijke
databases
Object gestuurd werken
“The important thing is to never stop questioning”
Albert Einstein
Patricia Croese en Marjan Schils
http://zinvolorganiseren.nl/
Academie Digitale Overheid
http://academie-do.digitaal-magazine.nl
Download