mobiliteit overmorgen

advertisement
VSV Wég van Mobiliteit
2013




Leerkrachten?
Niet-leerkrachten?
Vakken?
Richtingen?

NIET: °Verkeersspecialisten

Enthousiasme voor ‘mobiliteit’
Mobiliteit/verkeer als thema op school:
hoe aanbrengen?

 Multidisciplinair

Duurzaam mobiliteitsgedrag verankeren
 Door bewustmaking & (zelf)kritische attitude
 Voor milieu etc., maar vooral zichzelf

Debat > discussie
 Stellingen op voorhand
▪ Geven
▪ De leerlingen laten formuleren
 Voor- en tegenstanders
▪ Groep indelen
▪ Rol en positie, empathie
 Informeren
 Eventueel: jury die beoordeelt


Cf. 11 miljoen verkeersspecialisten in
België
3 mogelijke insteken
1. Slachtofferschap
2. Toekomstdromen
3. Verkeersgeschiedenissen

Zelf, familie, vrienden?
 LG, ZG, D?
 Oorzaak? (alcohol, drugs, snelheid, ‘stom’
toeval…)

Mogelijkheid
Getuigenis inhuren (cf. SMS-aanbod, OVK)





Lage drempel
Droom vs Realiteit
Maar: neiging tot zelfcensuur
Brainstormen!
Toekomstopvatting:
1. Toekomst die op ons afkomt
2. Toekomst die we willen
“There Is No Alternative”
Keizer Wilhelm II
(1859-1941)
“De auto zal nooit het
paard vervangen.”

Noteren wat, wanneer, waarom (niet),
hoe (niet): bv. woon-schoolverplaatsing
 Zelfreflectie/bevraging
 Zelfobservatie




Hoe gekomen?
Waarom niet met andere modus?
Problemen onderweg?
Hoe had u willen komen? (ideaal)
 Noteren!
Verkeer = middel
Verkeer is geen doel!
Verkeer is oplossing
Verkeer is soms
probleem
 Probleem >
fileprobleem




 Milieu
 Vervoersarmoede
 Ruimtelijke Ordening
 Veiligheid…


Voldoende prikkelend!
Klas indelen
 pro & contra
 positie en rol
“De auto zal altijd
onze ‘vrijheid’
blijven, want hij
brengt ons
 overal
 altijd
 onmiddellijk
 snel
 en veilig”






Internet
Statistieken
Kranten en
tijdschriften
Boeken
Getuigenissen
…





1,2milj/jr wereld
28.000 doden/jaar
in EU
> 850 doden in B
x 10 ZG= 8500
Na 25 jr: heel Gent
D of ZG
OLIE
OLIE
De auto zal altijd
onze ‘vrijheid’
blijven, want hij
brengt ons
 overal
 onmiddellijk
 altijd
 snel
 veilig









Nederlands (taalvaardigheid, argumenteren, metaforen)
Aardrijkskunde (grondstoffen, ecologische voetafdruk, R.O.,
autonomie kinderen)
Economie (groei, laden&lossen, export/import, just in time,
schaduwkost)
Wetenschappen (kracht v/e botsing, remafstand, energetisch
rendement)
PAV (besluitvorming, bevoegdheden, sociale vaardigheden,
mediakritiek, alcohol, drugs,…)
Statistiek (jong/oud, m&v,…)
Geschiedenis
Maatschappelijke vorming, psychologie (verantwoordelijkheid,
lusten en lasten, rechten en plichten, straffen en belonen,
risicohomeostase…)
…
Vorm & inhoud
Voorbeeldfunctie
°schoolvervoerplan
(leerlingenraad)
 Schoolomgeving (leerlingen,
ouders, leerkrachten, beleid)
 Schooluitstappen
 Schoolblad, website
 Schoolrecepties & alcohol…



www.deanderekrispeeters.wordpress.com
©DeAndereKrisPeeters
Download