Presenatie Johan Bremmer

advertisement
Uitdagingen voor Boskoop
Auteur: Johan Bremmer en Anita van der Knijff
Ontwikkelingen Europa: internationale vraag


Export > 80% Europa
Groei van vraag afhankelijk van :



koopkracht Europese burger en
Toename bevolking
Perspectief: groei in Oost Europa
Ontwikkelingen Europa: concurrentie


Nederland grootste exporteur in Europa
Veel importerende landen grotendeels
zelfvoorzienend


Concurrenten zijn de importerende landen zelf
Rol Nederlandse boomkwekers:
• Acties
• Specialties

Nederland profiteert van herstel Duitse markt
Verdeling Exportlanden 2007
Duitsland
Frankrijk
Verenigd Koninkrijk
Overig Europa
Buiten Europa
Bron: Productschap Tuinbouw
Sterke en zwakke punten van Nederland (1)

Sterke kanten




Kwaliteit
Productiviteit
Assortiment
Mogelijkheid in te springen op ketenontwikkelingen
Sterke en zwakke punten van Nederland (2)

Zwakke kanten:



Hoog kostenniveau
Beschikbaarheid arbeid
Knellend milieubeleid (niet overdrijven)
• Water
• Mineralen
• Gewasbescherming


Beschikbaarheid ruimte
Cultuur van samenwerken
Ontwikkelingen Nederland (1)
Areaal (ha)
Aantal bedrijven
Productiewaarde (m€)
Exportwaarde (m€)
2000
12.640
2.810
550
412
(2006) 2007 verschil
16.190
28%
2.510
-11%
(549)
610
11%
(404)
456
11%
Ontwikkelingen Nederland (2)


2007: opleving winstgevendheid
Afzet gevoeliger voor incidenten:


consument reageert op impulsen
Hoveniersbranch floreert
Positie Boskoop

CBS cijfers afzet via Boskoop:



Boskoop:
Overig Nederland:
63%
ruim 10%
Conclusie:

Aandeel van Boskoop in productie en handel ongeveer
33%
Verdeling Boskoopse handel naar afzetkanaal
exporteur
veiling
collega's
rechtstreekse
export
bemiddeling
hovenier
particulier
Bron: CBS
tuincentrum
Belangrijke trends


Ketenverkorting
Dominantie grootwinkelbedrijf



Snelheid bij afleveren steeds belangrijker




Retailketens vestigen zich in Oost-Europa
Nederland lift mee
Kwaliteit product op niveau houden: voorraad bij kweker
Schommelingen in vraag door Impulsgevoeligheid consument
Gevolg: efficient logistiek systeem op bedrijven en in regio nodig
Schaalvergroting bedrijven
Toekomstplannen (2006)
Stoppen binnen 5 jaar
Krimpen
Gelijkblijven
Groei
Bron: CBS
Boskoop
29%
7%
52%
13%
Nederland
27%
7%
46%
20%
Uitdagingen voor Boskoop (1)

Boskoop heeft kwantitatief zwak Greenport profiel
(nationaal en internationaal)



Vergelijk met glastuinbouwcomplex en bollencomplex
Wat is de lange termijn doelstelling van de greenport: een
vitaal complex!
Wat betekent dit?





Blijvende internationale uitstraling?
Toegevoegde waarde?
Zoveel mogelijk ha boomkwekerij?
Zoveel mogelijk werkgelegenheid?
Zoveel mogelijk bedrijven?
Uitdagingen voor Boskoop (2)

Waar kiest Boskoop voor?

Faciliteren van de ‘voorhoede’ of de ‘achterhoede?’
• Uitleg of herstructurering

Kiezen voor productie of voor handel?
• Meer handel betekent meer verkeer
• Belang handelskwekerijen neemt af
• Echter: produceren waar afzet is.

Kiezen voor economie of voor maatschappelijke
randvoorwaarden
Uitdagingen voor Boskoop (3)

Hoe worden keuzes gemaakt?

Zijn concurrerende doelstellingen economisch te
verbinden?
• Productie en water: waterrechten
• Herstructurering en wonen: ontwikkelingsrechten
• Productie en recreatie

Vraagt om nieuw instrumentarium
Betekenis voor boomkweker en overheid

Boomkweker:


Draag bij aan oplossing van maatschappelijke
problemen: zoek de burger en de overheid op
Overheid:



Definieer maatschappelijke randvoorwaarden
Sta open voor ideeen van ondernemers zelf
Denk grensoverschrijdend
Afsluiting
© Wageningen UR
Download