MLK - MAARTEN LUTHER KERK Onderzoek alles en bewaar het

advertisement
Onderzoek alles en bewaar het goede
MLK - MAARTEN LUTHER KERK
De MLK (Maarten Luther Kerk) is sinds acht jaar een spiritueel, cultureel en sociaal centrum. Het centrum biedt
midden in de Rivierenbuurt een plek aan mensen om elkaar te ontmoeten, er voor elkaar te zijn, te genieten van
muziek en kunst en met elkaar in gesprek te gaan over levensvragen.
Op dit moment zijn wij met ons gebouw in een overgangsfase, waarbij gekeken wordt naar een andere vorm van
beheer en exploitatie. Onze intentie om ‘bijzondere plek in de wijk’ te zijn blijft bestaan, IEDEREEN IS VAN HARTE
WELKOM OM MEE TE DOEN!
SPIRITUALITEIT – MEDITATIE en GESPREK
Datum
Activiteit
Elke zondag, 10.30uur
Voorjaar 2017 Interesse? Laat
het ons weten!
Zaterdag 10 september
Open Monumentendagen 2016
Dinsdag, 10.30-12.30uur
data nog niet bek end
september 2016
vinden
de
activiteiten
weer plaats in
de
Maarten
Lutherkerk!
Heeft u vervoer
nodig om een
activiteit bij te
wonen? Neemt u
dan gerust
contact met ons
op.
Versie augustus 2016
Locatie
Oude Lutherse Kerk Singel 411 hoek Spui
Kerkdienst
Pastorale presentie – liturgische stilteviering
ds Andreas Wöhle
koffie - Thema - lekkers
Gesprek over actuele en/of spirituele thema’s:
Data en thema’s worden nog overlegd, maak uw interesse k enbaar!
Cursus Bijbellezen - Met ds Andreas Wöhle
Wat is de Bijbel voor boek? Wat zegt het ons nu nog?
Elke dinsdag, 19.45-20.15uur
LET OP: Vanaf
Entree
NAJAAR
2016
Maarten Luther Kerk
Donatie
Maarten Luther Kerk
Oude Lutherse Kerk Singel 411 hoek Spui
ONTMOETING
Elke maandag, 13.00-15.30uur
Maandag, 18.30-20.00uur
5 september, 3 ok tober, 7
november,12 december
Zaterdag 10 september
vanaf 14.00u
‘Kom es an’
Open inloop: koffie, thee, spelletje, handwerken
Burentafel MLK - Driegangendiner!
Deelname alleen na aanmelding bij Sophie Kwant, uiterlijk de
donderdag voorafgaand aan de maaltijd.
MLK-startdag
met om 15.00u MLK Wonderland (kinderdans)
€ 1,-
Maarten Luther Kerk
€ 5,-
Maarten Luther Kerk
Maarten Luther Kerk
MUZIEK
Maandag, 20.15-22.15uur
5 september, 3 ok tober, 7
november,12 december
Sing Along MLK
O.l.v. zangpedagoge Els Streefkerk. Zanginloop, voor iedereen die
van zingen houdt. Van klassiek tot popsongs.
Zaterdag 8 oktober, 15.30u
Zaterdag 26 november, 15.30u
MLK Wonderland
Kinderdans
Donatie
Maarten Luther Kerk
Maarten Luther Kerk
THEATER
Elke dinsdag, 10-12.00uur
Vanaf november 2016
MLK - Maarten Luther Kerk
Dintelstraat 134
Theatergroep Met eLKaar, in samenwerking met Ontmoetingscentrum De
Miranda van HVO Querido. Informatie en aanmelding bij Sofia Nap – vanaf half
oktober 2016.
In de Zwaan - Diaconaal centrum
Maasstraat 148
020 4044708
www.diaconie.com
www.luthersamsterdam.nl/maartenlut herk erk
Predikant
Ds Andreas Wöhle
06 20195027
[email protected]
Maarten Luther Kerk
Diaconaal werker - Kopje Thee +
Sophie Kwant (tijdelijk vervanging Sofia Nap)
06 1411374
[email protected]
Download