Diabetesteam - Jeroen Bosch Ziekenhuis

advertisement
Interne geneeskunde
Diabetesteam
informatie voor de nieuwe diabetespatiënt
Inleiding
U heeft te horen gekregen dat u Diabetes Mellitus heeft. Daarom bent u doorgestuurd naar het ziekenhuis. Als u diabetes mellitus heeft krijgt u met verschillende zorgverleners te maken, zoals de internist, diabetesverpleegkundige, diëtist,
oogarts en podotherapeut. Samen vormen zij het diabetesteam van het Jeroen
Bosch Ziekenhuis. De behandeling van uw diabetes regelt u zoveel mogelijk zelf. In
deze folder krijgt u uitleg over hoe u leert omgaan met uw diabetes en hoe deze
behandeld wordt. Ook krijgt u informatie over hoe u zelf de controle kunt krijgen
over uw diabetes. Hierbij krijgt u hulp van het diabetesteam.
Hoe ziet uw behandeling eruit?
Het diabetesteam werkt samen met u aan het verbeteren van uw bloedglucose.
Ook is er aandacht voor andere risicofactoren die te maken hebben met uw
diabetes. Bijvoorbeeld uw bloeddruk en cholesterolgehalte. We gebruiken hierbij
één patiëntendossier. Bij iedere afspraak die u heeft, stellen we samen met u de
behandeldoelen vast.
Welke afspraken krijgt u?
De eerste drie maanden krijgt u de volgende begeleiding van het diabetesteam:
• Bij het eerste bezoek bespreekt de internist het behandelplan met u.
• Hierna krijgt u ongeveer vier afspraken bij de diabetesverpleegkundige en/of
diëtist.
• Als het mogelijk is proberen we de afspraken te combineren.
• Aan het eind van deze eerste drie maanden heeft u weer een afspraak bij de
internist. Tijdens dit gesprek bespreekt de internist met u, het doel dat u wilde
bereiken en het effect van de behandeling. Na drie maanden gaat u het controletraject in.
• Dit houdt in dat u iedere drie maanden op controle komt. Dit gebeurt om en
om. De ene keer heeft u een afspraak bij uw internist en de andere keer bij de
diabetesverpleegkundige.
Deze informatie voor patienten is met de grootste zorg samengesteld. Het betreft
algemene informatie. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.
© Jeroen Bosch Ziekenhuis / www.jeroenboschziekenhuis.nl
(INT-145, uitgave september 2015)
• Het eerste jaar nadat bekend is dat u diabetes heeft, bezoekt u ook een aantal
keren de diëtist.
• Na een jaar bekijkt de internist samen met u wie u verder behandelt voor uw
diabetes. Het kan zijn dat uw huisarts het weer overneemt. Uw begeleiding kan ook
doorgaan in het ziekenhuis.
De secretaresse maakt alle afspraken bij de internist, diabetesverpleegkundige of
diëtist, direct na uw polikliniekbezoek.
Wat kunt u verwachten van de verschillende zorgverleners?
Internist
De internist is verantwoordelijk voor uw behandeling. Hij/zij onderzoekt u en bepaalt
samen met u het behandelplan en het doel dat u wilt bereiken. De internist bekijkt
welke insuline u nodig heeft, hoeveel insuline u gaat spuiten en hoe vaak u moet
spuiten. Daarnaast controleert de internist uw algehele conditie. Daarbij let hij op
klachten die vaak voorkomen bij mensen met diabetes. U kunt hierbij denken aan
oogafwijkingen, nierziekten en afwijkingen aan de bloedvaten en zenuwbanen. Tijdens
het controletraject controleren de internist en de diabetesverpleegkundige uw bloeddruk, gewicht, bloeduitslagen en kans op bijkomende problemen (complicaties). Als
het nodig is, passen zij samen met u uw behandelplan aan.
Diabetesverpleegkundige
De diabetesverpleegkundige helpt u met het inpassen van de diabetes in uw dagelijkse
leven. Zij leert u hoe u zelf controle kunt krijgen over uw ziekte. De diabetesverpleegkundige geeft u uitleg over hoe u zelf de bloedglucose kunt meten. Ook leert zij u hoe
u de insuline moet spuiten. Verder krijgt u informatie over alle onderwerpen die met
diabetes te maken hebben. De onderwerpen die aan bod komen zijn:
• de werking van insuline;
• sport en bewegen;
• ziekte;
• alcohol;
• roken;
• stress;
• omgaan met diabetes tijdens uw werk, vakanties of feestjes enzovoort. Hierbij
houdt de diabetesverpleegkundige rekening met uw persoonlijke situatie.
Diëtist
De diëtist geeft informatie over voeding en een gezond gewicht. U krijgt een persoonlijk voedingsadvies en ondersteuning afgestemd op uw situatie. De diëtist leert u wat
gezonde voeding is en helpt u inzicht te krijgen in de wisselwerking tussen voeding en
insuline. Hij/zij bespreekt met u de vragen die u over voeding en diabetes heeft.
Oogarts / Optometrist
De optometrist controleert uw ogen op mogelijke afwijkingen als gevolg van diabetes. In uw oog kan zij de bloedvaatjes in het netvlies goed bekijken. De optometrist
controleert ook uw gezichtsvermogen en de oogdruk. De oogarts behandelt u als dat
nodig is.
Soms is het nodig om nog extra onderzoek te doen. Bijvoorbeeld het maken van foto’s,
om meer informatie te krijgen over mogelijke problemen met de bloedvaten. Voor
deze aanvullende onderzoeken maakt de secretaresse meestal een nieuwe afspraak.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 2 van 3
Oogdruppels
Houdt u er rekening mee dat u druppels krijgt die de pupillen wijd maken. Hierdoor
kan het zijn dat u een paar uur minder goed ziet. Ook kan zonlicht vervelend voor u
zijn. Wij raden u aan om een zonnebril mee te nemen. Doordat u tijdelijk minder goed
ziet, is het verstandig iemand mee te nemen die u weer naar huis brengt.
Voor meer informatie over de ‘optometrist’ kunt u terecht op www.optometrie.nl
Podotherapeut
De podotherapeut is een deskundige op het gebied van voeten en problemen aan
voeten die kunnen onstaan door de diabetes mellitus.
Kunt u niet naar u afspraak komen?
Geeft u dit dan zo snel mogelijk door aan de secretaresse van de polikliniek waar u de
afspraak heeft.
• Polikliniek Interne geneeskunde,
Jeroen Bosch Ziekenhuis, ’s-Hertogenbosch
(073) 553 30 81
locatie Bommels Gasthuis
(0418) 54 00 27
locatie Liduina
(0411) 65 68 13
• Polikliniek Diabetesverpleegkundigen,
voor alle locaties
(073) 553 30 81
• Polikliniek Dietetiek
voor alle locaties
(073) 553 20 19
Heeft u nog vragen?
Met vragen of onduidelijkheden die niet dringend zijn, kunt u terecht bij ons diabetesteam tijdens een van uw controles.
Heeft u vragen die niet kunnen wachten? Dan kunt u bellen naar de polikliniek
Algemene Interne Geneeskunde, maandag t/m vrijdag van 08.30 - 16.30 uur.
U kunt uw vraag ook via de e-mail stellen, [email protected].
De diabetesverpleegkundige zal uw vraag dan zo snel mogelijk beantwoorden.
Patientenvoorlichting jeroen bosch ziekenhuis 3 van 3
Download