Dr. PFMJ Spooren

advertisement
Dr. P.F.M.J. Spooren
Dr. Spooren is sinds 1 mei 1992 werkzaam in het TweeSteden Ziekenhuis. De
opleiding tot basisarts werd gevolgd aan de Katholieke Universiteit Nijmegen,
waarna de opleiding tot internist volgde aan het Medisch Spectrum Twente te
Enschede. In 1984 werd hij geregistreerd als internist. Daarna volgde een periode
van twee jaar aan de Rijksuniversiteit Leiden, waarna tot de benoeming in het Twee
Steden Ziekenhuis opnieuw werd gewerkt in het Medisch Spectrum te Enschede. In
Leiden en daarna in Enschede is met name de aandacht op wetenschappelijk en
klinisch gebied voor diabetes mellitus (suikerziekte) en nefrologie (nierziekten) groot
geweest. Uiteindelijk heeft deze aandacht geresulteerd in een promotie in 1995 op
het voorkomen van minimale hoeveelheden eiwit in de urine van patiënten met
diabetes mellitus (Titel proefschrift: Incipient diabetic nephropathy).
In het TweeSteden Ziekenhuis werkt hij voornamelijk op de locatie Tilburg als
algemeen internist met als interesse gebieden diabetes mellitus en nierziekten. Al
sinds jaren is er verder een bijzondere interesse in obesitas (ernstig overgewicht).
Sinds 2002 is Dr Spooren waarnemend opleider voor de arts-assistenten in
opleiding tot internist. Verder is hij opleider voor de co-assistenten (studenten die
ziekenhuisstages volgen in het kader van hun opleiding tot basisarts).
Big nummer : 29024033501
Download