Theo Griekspoor 50 jaar organist

advertisement
Theo Griekspoor
50 jaar organist
Muzikale
jubileumviering
zaterdag 9 mei 2015
20:00 uur
Open Hof Kerk
Ophelialaan 247
Aalsmeer
PROGRAMMA
Openingswoord
Voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, Joop Vuijk
Theo Griekspoor (registrant Cees Vrooland)
Orgelsolo: Fugue à la Gigue
Joh.Seb.Bach 1685-1750
Kamerkoor ‘Cantabile’
My love dwelt in a Northern land
Edward Elgar 1857-1934
The shower
id.
Theo Griekspoor (registrant Cees Vrooland)
Orgelsolo: Toccata
Michelle Leclerc 1939-2005
Kamerkoor ‘Cantabile’
Sa nuit d’Été
Morten Lauridsen 1943-
Sure on this shining night
id.
Simon Stelling (registrant Lennard Esveld)
Orgelsolo uit orgelsonate nr. 11
Cantilene
Fuga
Jos. Rheinberger 1839-1901
Kamerkoor ‘Cantabile’
Sweet and low
Joseph Barnby 1838-1896
Greensleeves
R.Vaughan Williams 1872-1958
Theo Griekspoor (registrant Cees Vrooland)
Marche triomphale
Sigfr.Karg Elert 1877-1933
Now thank we all our God
id.
Kamerkoor ‘Cantabile’
The seal lullaby
Eric Whitacre 1970-
Theo Griekspoor (registrant Cees Vrooland)
Orgelsolo uit orgelsonate nr.1
Alexandre Guilmant 1837-1911
Finale
Afsluiting
Voorzitter van de kerkrentmeesters Open Hof kerk, Joop Vuijk
Namens de ‘muziekwereld’, Dick Vermeulen,
Theo Griekspoor
Kamerkoor ‘Cantabile’
The Lord bless you and keep you
John Rutter 1945-
Na afloop is er in de ‘Bakenzaal’ gelegenheid onder het genot van een drankje en een hapje Theo te
feliciteren
Theo Griekspoor
Theo Griekspoor werd geboren op 10 januari 1948 te Aalsmeer. Op dertienjarige leeftijd werd hij
hulporganist van de Triomphatorkerk in zijn woonplaats. Drie jaar later volgde een vaste aanstelling
in bovengenoemde kerk. Vanaf zijn vijftiende jaar werd hij aangenomen als privé-leerling van de
Amsterdamse organist Piet van Egmond. Toen hij tweeëntwintig jaar werd vervolgde hij zijn lessen bij
de Haarlemse organist Nico Waasdorp. Na deze periode werd begonnen met de studie
muziektheorie alwaar hij met goed gevolg staatsexamen voor deed, deze opleiding verkreeg hij bij
Jaap en Coby Spigt te Amsterdam. Voor de praktijkvakken orgel werd hij aangenomen als student
aan het conservatorium te Alkmaar, alwaar Jos van der Kooy zijn leraar werd. In 1993 slaagde hij aan
bovengenoemd conservatorium voor het diploma “ Docerend Musicus”. Al vele jaren wordt Theo
Griekspoor graag gevraagd als begeleider van zangkoren en geeft hij op bescheiden, maar
regelmatige schaal orgelconcerten. De laatste jaren heeft hij zich ook toegelegd op het componeren
van orgelmuziek en zijn er veertien in druk verschenen. In 2006 won hij het “César Franck”concours,
en in 2007 het “Alexandre Guilmant” orgelconcours.
Simon Stelling
Muziekstudie Utrechts Conservatorium, eindexamen in 1981 en 1983, voortgezette studie orgel bij
Marie-Claire Alain, organist van het Steinmeyer-orgel van de Adventskerk te Alphen aan den Rijn en
dirigent Alphens Kamerkoor Cantabile. Dirigent Remonstrants Gemengd Koor "Min Ghesellen" te
Nieuwkoop. Dirigent Alphens Kerstkoor. Stadsorganist gemeente Alphen a/d Rijn november 2013.
Een greep uit gerealiseerde projecten: Complete koor- en orgelwerken van Maurice Duruflé,
complete orgelwerken van César Franck, complete orgelsonates van Alexandre Guilmant en
complete orgelwerken van Franz Liszt.
Kamerkoor "Cantabile"
Alphens Kamerkoor "Cantabile" is in 1987 door Simon Stelling opgericht en bestaat uit 16
geselecteerde zangers en zangeressen. Het repertoire bestaat uit muziek vanaf de renaissance tot en
met de een-en-twintigste eeuw. Faam heeft het koor onder andere verworven door de jaarlijkse
kerstconcerten die door de gehele regio heen worden gegeven.
Download