Koren en orkesten daten met succes

advertisement
Nieuwsbrief 3 – februari 2013
Koren en orkesten daten met succes
Je bent nooit te oud om te daten. Dat ervaren de
deelnemers aan het Leids Amateurkunstfestival
2013. Koren, orkesten, ook een dansgroep en
zelfs een fotoclub deden hun eerste voorzichtige
stapjes op het gladde ijs en hebben een relatie
aangeknoopt met een vreemde (onbekende)
partner. Doel van hun ‘ondeugende’ avontuurtjes
is om van het LAF’13 op zaterdag 29 juni een
bruisend festival te maken dat voor veel muzikaal
vertier in Leiden zal zorgen.
Voor menigeen is het een spannend vooruitzicht
om straks in de Stadsgehoorzaal een
gezamenlijke uitvoering te geven met andere
beoefenaars van de amateurkunst. Een aantal
composities is speciaal voor het LAF’13
geschreven. Het festival begint een gezicht te
krijgen. Wie doet het straks met wie? De
combinaties die op de podia verschijnen, zijn:
Hendrik Andriessen: Ricercare
1 Arnold Schönberg Kamerkoor, Capella
Vocale & zijde- en fijnschildergroepen van de
Gading/Gemiva - Joop Voorn: Twee liederen en
opdrachtcompositie
Repetities slotstuk met componist
2 Close to Harmony, Ex Animo & de LAFV
(amateurfotografen) - Weggaan, een op muziek
gezet gedicht van Rutger Kopland
3 Con Passione & Praetorius Ensemble
4 Blazersensemble Divertimento & Kamerkoor
Akkoord - Willem Woestenburg: 3 Poems on
Metaphysica van F. Pessoa
5 Klein Leids Liederenkoor & Vocaal ensemble
Pur Sang – René Samson: ‘Visje, houd je snater’
(opdrachtcompositie), Henk Badings: ‘Missa
Antiphonica’ voor dubbelkoor; LAF’13-compositie
Theo van der Hoorn: ‘Gratia gratiam parit’ voor
dubbelkoor en accordeon.
6 Leids Harmonieorkest & Lingua Musica
- Jacob de Haan: delen uit de Missa Brevis; Daan
Manneke en Rita Hijmans (opdrachtcompositie);
7 Leids Kamerkoor & Mrs Darcy
- Kees van Baren: gedicht van Emily Dickinson op
muziek; Hayo Boerema: opdrachtcompositie op
basis van gedicht; Herman Strategier: De
Waterlelie
8 PUIC, theatergroep Tot ieders genoegen &
kindertheater PATS
9 Toonkunstorkest Leiden & Leiden English
Choir.
Verder wordt medewerking verleend door het
Kinderorkest van het Jeugd Symfonieorkest
Rijnstreek, Kinderkoor BplusC en Dansgroep
Ita de Hes (BplusC).
Het slotstuk dat de Leidse componist Leonard
Evers speciaal voor LAF’13 heeft geschreven en
dat gebaseerd is op Dinggedichte van Rainer
Maria Rilke, is gereed. De partituur kan elke dag
verschijnen. In de maanden maart en april gaat
Evers met een pianist langs bij alle ensembles die
deelnemen aan het slotstuk en zal dan zijn
compositie toelichten. In het werk hebben alle
koren een bijdrage.
Polderdag
Op Hemelvaartdag, donderdag 9 mei, wordt de
zestiende versie van de Polderdag georganiseerd
door de stichting Wijk en Wouden. Dit fiets- en
wandelevenement in de omgeving van Leiden
(www.polderdag.nl) wordt dit jaar ook opgetuigd
met een muzikale ingrediënt: op vier plaatsen in de
routes bieden boerderijen een podium waar
gezongen en gemusiceerd wordt. Het LAF’13
organiseert deze muzikale optredens. Deelname is
voor Leidse orkesten en koren een prachtige
gelegenheid om zich aan een breed publiek te
presenteren.
Bovendien is de dag op deze manier een mooie
‘opmaat’ voor het festival op 29 juni. Groepen
kunnen ’s morgens of ’s middags optreden. Elk
optreden beslaat twee maal een half uur. Er is nog
plaats voor één deelnemende groep. Ensembles
krijgen 275 euro voor hun deelname.
Meer weten over het Leids Amateurkunstfestival
2013, kijk op www.leidsamateurkunstfestival.nl.
Foto: Uitvoering van het slotstuk op het LAF in
2011, onder leiding van Fokko Oldenhuis
Download