De term barokmuziek dekt veel en uiteenlopende ladingen

advertisement
3x Barokmuziek voor Hoogtijdagen
De term barokmuziek dekt veel en uiteenlopende ladingen. Voor je het weet echter, denk je slechts aan
één, bijvoorbeeld de vioolconcerten van Vivaldi, òf de cantates van Bach òf de opera’s van Händel.
In deze rijkdom aan composities maar ook in deze wirwar van soorten en stijlen willen wij luisteraars
en uitvoerders wegwijs maken aan de hand van het drieluik ‘3x Barokmuziek voor Hoogtijdagen’.
Artistiek en educatief levert dit project de ene verrassing na het andere en binnen één en dezelfde
voorstelling ook het ene herkenbare hoogtepunt na het andere. Dat is precies ons doel.
I Passietijd in Thüringen - voorjaarsproject 2014
Van oudsher krijgt de passietijd veel muzikale aandacht. De Matthäus Passion van Bach, de
Thüringer, is bijna automatisch ons ijkpunt waar het passies betreft. Iedereen, publiek en
(amateur)muzikanten heeft een voorstelling van die muziek. Met onze keus voor een
schitterende passie van een Gottfried Homilius (1714-1785), een leerling van hem, bereiken
wij ons doel.
Herkenbaar is de opbouw: evangelist – koren - aria’s.
Verrassend is de orkestklank, de zetting van de koren, de stijl en de bezetting van de aria’s.
De leiding berust weer bij Carolien Eijkelboom en Paulien Kostense. Matthew Baker is dit
keer de vocal coach. Alle solisten zijn inmiddels gecontracteerd.
Voor Groningen wordt dit een heugelijk concert: 350 jaar geleden is hier de Nieuwe Kerk gebouwd, de eerste
protestantse kerk in de stad en 300 jaar geleden werd ginds Homilius geboren wiens muziek precies dáár thuis
hoort.
II Kerst in de Provence – najaarsproject 2014
Als er ooit een feest is dat geassocieerd wordt met muziek is het kerstmis. In heel de
christelijke wereld heeft iedereen een verwachting bij en een beeld van ‘muziek bij kerst’.
In de Provence in Zuid Frankrijk bestaat een aparte traditie voor de viering van Kerstmis. De
vaste figuurtjes bij de kerststal, die allemaal een klein wondertje hebben beleefd, die vormen
de kern van de verhalen. Allemaal simpele lieden van het platteland. Daarop is onze
voorstelling geïnspireerd. Ja, het is compleet muziektheater: muziek, tekst, kostumering,
decor en licht. De eenvoud ontroert, is universeel en is vaak tevens ontzettend grappig. De
verhalen worden half voorgedragen - half geacteerd. De muziek is onderdeel – typisch franse
stijl. Het koor staat qua dramatische functie ongeveer tussen acteurs en orkest in. De
(barok)trompet speelt voortdurend een belangrijke rol.
Voor de herkenbaarheid wordt alles naar het Gronings vertaald, niet alleen de tekst, ook de
locaties, zelfs de voorwerpen. Herkenbaarheid is ook gegarandeerd met twee perfect in de
context passende aria’s van Bach (met trompetsolo).
Verrassing zullen de herdersdialogen, de koren en de scènische orkeststukken van
Charpentier veroorzaken. Dit alles nooit in Nederland uitgevoerd.
De leiding berust bij hetzelfde team, met Michiel Meijer als vocal coach. Wim Tommassen is
regisseur. Solisten zijn deels gecontracteerd. Heel belangrijk: Peter de Haan (van De Bende
van Baflo / Rooie Rinus en Pé Daalemmer) verzorgt de vertaling naar het Gronings.
Planning: 13 en 14 december 2014 Nieuwe Kerk te Groningen, en Middelstum.
III Carnaval in Venetië, jubileumproject voorjaar 2015
Iedereen kent het verschijnsel carnaval en heeft daar vrolijke gedachten bij. Zeker ook
muzikale. In Venetië is het grootste en mooiste carnavalsfeest van heel de christelijke wereld.
Dat was zo in de 18e eeuw en dat is nog zo.
De voorstelling wordt een soort opera. Verschillende scènes en/of muziekstukken worden
verbonden door een mimespeler. Zijn belevenissen vormen de rode draad: hij ontmoet op
straat potsenmakers, komt op een bal bij rijke Venetianen, loopt een katholieke kerk binnen,
maar ook de synagoge.
Met een enkel decorstuk, fraaie kostumering, deels ook voor het bij de handeling betrokken
koor en een geraffineerd lichtontwerp, wordt een echte, complete barokvoorstelling
neergezet. Leiding: het vaste team met o.a. Dorothée Wortelboer-barokdans.
Herkenbaar is Vivaldi, minder herkenbaar is Campra, maar een verrassing vormen zeker de
Hebreeuwse psalmen van Rossi.
Planning: 2 voorstellingen op 14 of 15 februari 2015 (het
carnavalsweekend), Der Aa-kerk. En in 2015 bestaat het Centrum vijfentwintig jaar!!
Download