Kostprijsdekkende huurprijs Arno Struik RIJNMOND HOOGVLIET

advertisement
RIJNMOND HOOGVLIET SPORT
TERREIN BOTREEP 21 HOOGVLIET – TELEFOON CLUBHUIS (010)416 93 00
Postbus 460, 3190 AK HOOGVLIET E-mail: [email protected]
Kostprijsdekkende huurprijs
Arno Struik
Geschiedenis
•
Voor 2008 gemeentelijk vastgoed bij 26 verschillende gemeentelijke diensten
(S&R, Gemeentewerken, OBR enz.)
•
Vanaf 2008 gemeentelijk vastgoed gecentraliseerd bij 1 gemeentelijke dienst
(Stadsontwikkeling afdeling Vastgoed)
•
Alleen onderhoudskosten begroot
•
Noodzakelijke vervangingen gefinancieerd uit investeringen
•
Kosten worden in rekening gebracht bij de deelgemeente die deze gedeeltelijk
doorbelast naar de verenigingen
•
Veel verschillen in de huurcontracten
Kostprijsdekkende huurprijs
• Verenigingen een meer dekkende huurprijs
gaan betalen voor:
•
•
•
•
Huur
Onderhoud
Kapitaalslasten
Investeringen
Kosten deelgemeente HVT
• kosten deelgemeente in 2011 € 822.000
• Kosten deelgemeente in 2014 € 1.400.000
• Nog besluitvorming in de gemeenteraad mei
2013
• Nog besluitvorming in deelgemeenteraad meinov. 2013
Rol deelgemeente HVT
•
•
•
•
Informeren verenigingen
Zorgen dat verenigingen in beweging komen
Faciliteren verenigingen
Besluit nemen over KpdH
Uitgangspunten deelgemeente
•
•
•
•
•
•
Verenigingen zijn van belang
Sport is van belang
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
Vereniging moet financieel gezond zijn
Eigen beheer waar mogelijk
Efficient gebruik gemeentelijk vastgoed
scenario
• Huidige situatie handhaven
• Beheer deels overdragen aan vereniging
• Beheer volledig overdragen aan vereniging
Wat gaat dit betekenen voor RHS
• Huidige huurprijs
• KdhP
€ 23.300
€ 142.000
• Definitieve huurprijs wordt in 2013 in overleg
met RHS vastgesteld. Er wordt nu fictief
gerekend met 20% (€ 28.400)
Wat kan RHS doen
•
•
•
•
•
•
Besluitvorming beinvloeden
Financien en organisatie op orde
Meer in eigen beheer uitvoeren
Kosten reduceren
Inkomsten vergroten
Op ALV bespreken welke
prijs/contributiestijging haalbaar is.
Download