Rekenvoorbeelden - Bewustzijnsvormen

advertisement
Rekenvoorbeelden
Inleiding
Na overleg met u over uw wensen en de mogelijkheden krijgt u een offerte van
Organisatiebureau Cobos. Die is als volgt opgebouwd:
1.
2.
3.
4.
Reis- en evt. verblijfskosten.
Kosten van de training.
Organisatiekosten.
De kosten van de door Organisatiebureau Cobos te verzorgen inschrijvingen
(indien afgesproken).
5. De kosten van de door Organisatiebureau Cobos te verzorgen huur van een
locatie (indien afgesproken).
6. BTW.
Na uw akkoord op de offerte wordt door Organisatiebureau Cobos de definitieve
rekening gemaakt op naam van de trainer/licentiehouder, met diens adres en
bankrekening. U betaalt aan de trainer/licentiehouder.
Hieronder volgt uitleg per nummer:
1. Reis- en verblijfskosten:
De reiskosten van de heen en terugreis van de trainer/licentiehouder zijn bij openbaar
vervoer altijd de werkelijk te maken kosten. Bij autokilometers is het altijd € 0,19 per
kilometer. Bij meerdaagse trainingen worden ook verblijfskosten gemaakt, die tevoren
worden berekend.
2. Kosten van de training:
Deze kosten worden berekend op basis van het vaste uurbedrag per doelgroep, de
vaste uren per activiteit en het aantal deelnemers.
Tijdsduur per activiteit:
De activiteiten hebben een standaard tijd:
• de lezing: 2,5 uur
• de dagworkshop: 6 uur.
• de weekendworkshop: 14 uur. 1)
• de bedrijfstraining: 15 ½ uur. 2)
Als de trainer langer doorgaat wordt dat niet betaald en niet in rekening gebracht.
De uurbedragen:
De uurbedragen zijn ingedeeld op grond van de doelgroep, gelden per aanwezige
bezoeker en voor alle activiteiten:
• Particulieren, verenigingen e.d.: € 5,- per persoon per uur.
• Bedrijven, overheidsinstanties e.d.: € 15,- per persoon per uur.
Het vaste bedrag dat u per bezoeker betaalt wordt zo berekend. Dat bedrag wordt
vermenigvuldigd met het aantal aanwezige deelnemers.
Enkele
•
•
•
•
1
voorbeelden (vaste uren x vaste prijs x aantal deelnemers):
Particuliere lezing, 12 deelnemers = 2,5 x 5 x 12 = € 150,Dagworkshop in bedrijf, 20 deelnemers = 6 x 15 x 20 = € 1800,Particuliere weekendworkshop, 18 deelnemers = 14 x 5 x 18 = € 1260,Bedrijfstraining 21 deelnemers: 15,5 x 15 x 21 = € 4882,50.
Opbouw weekend workshop: Zaterdag: 10.00 – 12.30 u.; 14.00 – 17.30 u.; 20.00 – 22.00 u. Zondag: 9.30
– 12.30 u.; 14.00 – 17.00 u.
2
Opbouw bedrijfstraining: 1½ dag, en een week later 1 dag. Bijv: maandag en dinsdagmorgen en de
volgende maandag. De werkdagen ertussen zijn toetsingsdagen aan de praktijk van het werk. Tijden: 9.30 –
13.00 u; 13.30 – 16.00 u.
3. Organisatiekosten:
De organisatiekosten van Cobos Organisatiebureau zijn de kosten waarvoor het
contract wordt opgesteld. Deze kosten zijn per doelgroep verschillend, maar voor alle
activiteiten gelijk.
•
•
Organisatiekosten voor particulieren, verenigingen e.d. standaard: € 25,Organisatiekosten voor bedrijven, overheidsinstanties e.d. standaard: € 75,-
4. Inschrijvingskosten:
Als met u wordt afgesproken dat Cobos Organisatiebureau ook de inschrijvingen
verzorgt, brengt Cobos daarvoor een extra bedrag per ingeschreven bezoeker in
rekening. Dat bedrag verschilt per doelgroep:
•
•
Inschrijvingen voor particulieren, verenigingen e.d. standaard: € 10,- per
ingeschreven bezoeker.
Inschrijvingen voor bedrijven, overheidsinstanties e.d. standaard: € 25,- per
ingeschreven bezoeker.
5. Huur locatie:
Als met u wordt afgesproken dat Cobos de huur van de locatie verzorgt, vermeldt
Cobos die huurkosten op de offerte en de rekening.
6. BTW:
U betaalt 19% BTW over het totale bedrag van de rekening.
Uitgewerkte rekenvoorbeelden
Eerste voorbeeld
Cobos Organisatiebureau stuurt een rekening voor een lezing met 12 deelnemers,
uitgevoerd door een licentiehouder van Bewustzijnsvormen, die op 108 km van de
locatie van de lezing woont en met de auto gaat. De klant is een vereniging, die zelf
zorg draagt voor de inschrijving van de bezoekers.
Organisatie lezing
€ 25,Reiskosten trainer: 108 x 2 x € 0,19 =
€ 41,04
Kosten lezing: 12 pers. x 2,5 u. x € 5,- = € 150,_____________
BTW 19%
€ 216,04
€ 41,05
_____________
Totaal
€ 257,09
De kosten zijn: € 257,09 : 12 bezoekers = € 21,42 per bezoeker.
Tweede voorbeeld
Cobos Organisatiebureau stuurt een rekening voor een dagworkshop met 24
deelnemers, uitgevoerd door een licentiehouder van Bewustzijnsvormen, die op 82 km
van de locatie van de lezing woont en met de auto gaat. De klant is een bedrijf, dat de
bezoekers door Cobos laat inschrijven.
Organisatie dagworkshop
Inschrijving 24 deelnemers à € 25,Reiskosten trainer: 82 x 2 x € 0,19 =
Kosten workshop: 24 pers. x 6 u. x € 15,- =
€ 75,€ 600,€ 31,16
€ 2160,_____________
BTW 19%
Totaal
€ 2866,16
€ 544,57
_____________
€ 3410,73
De kosten zijn: € 3410,73 : 24 bezoekers = € 142,11 per bezoeker.
Derde voorbeeld
Cobos Organisatiebureau stuurt een rekening voor een weekendworkshop met 12
deelnemers, uitgevoerd door een licentiehouder van Bewustzijnsvormen, die op 68 km
van de locatie van de lezing woont en met de auto gaat. De klant is een vereniging, die
zelf zorg draagt voor de inschrijving van de bezoekers.
Organisatie lezing
Reiskosten trainer: 68 x 2 x € 0,19 =
Kosten weekendworkshop: 12 x 14 u. x € 5,- =
Verblijfskosten trainer
€
€
€
€
25,25,84
840,75,-
_______________
BTW 19%
€ 1016,68
€ 193,17
_______________
Totaal
€ 1209,85
De kosten zijn: € 1209,85 : 12 bezoekers = € 100,82 per bezoeker.
Vierde voorbeeld
Cobos Organisatiebureau stuurt een rekening voor een bedrijfstraining met 18
deelnemers, uitgevoerd door een licentiehouder van Bewustzijnsvormen, die op 156 km
van de locatie van de bedrijfstraining woont en met de auto gaat.
De klant is een bedrijf, dat de bezoekers bij Cobos laat inschrijven.
Organisatie weekendworkshop
Inschrijving 12 deelnemers à € 25,Reiskosten trainer: 156 x 2 x € 0,19 =
Kosten bedrijfstraining: 18 pers. x 15,5 u. x € 15,- =
Verblijfskosten trainer
€ 75,€ 300,€ 59,28
€ 4185,€ 100,______________
BTW 19%
€ 4719,28
€ 896,66
______________
Totaal
€ 5615,94
De kosten zijn: € 5615,94 : 18 bezoekers = € 312,- per deelnemer.
Download