Orthomolecualire Gezondheidsleer Curriculum 2015

advertisement
Orthomolecualire Gezondheidsleer
Curriculum 2015
Dag 1 (Margo)
Inleiding in de nutritionele geneeskunde. Wat mensen eten betekent nog niet dat het
menseneten is
Materiaal : Powerpoint
Doelen
1. De cursist zal in staat zijn om het concept nutritionele geneeskunde te begrijpen
2. De cursist zal na deze module in staat zijn om het begrip ‘whole food treatment’ te
kunnen definiëren
3. De cursist zal in staat zijn om de complexiteit van nutritionele geneeskunde te
begrijpen
Inhoud
1. De geschiedenis van nutritionele geneeskunde
2. De definitie van ‘whole food treatment’
3. Nutritionele geneeskunde in het dagelijks leven
4. Het enige echte dieet; voeding van de oorsprong toegepast op de maatschappij van
de 21e eeuw of wel menseneten
5. Uitleg term en principe van de werkingsmechanismen
Vaardigheden
1. Begripsvorming
2. Klinische toepassing van voeding
Activiteit
1. Casusbespreking
2. Voedingsadvies schrijven
Methodologie
1. Begripsvorming via het gebruik van anekdotes, patiënten voorbeelden, verhalen
en metaforen
2. Vraag en antwoord
3. Werkingsmechanismen
4. Suppletie ter preventie
5. Specifieke preventie
Dag 2
1.
2.
3.
4.
De rol van Macronutriënten binnen de nutritionele geneeskunde
Welke macronutriënten zijn er?
Welke functies hebben ze?
Invloed op bloedsuikerspiegel
Invloed op Cholesterol
(Margo)
Materiaal
Bijlage glycemische index/lading
Doelen
1. De cursist weet welke macronutriënten er zijn en wat de diverse functies van de
macronutriënten zijn
2. De cursist zal na deze module in staat zijn om vetten preventief en als medicijn in te
zetten bij patiëntbehandeling
3. De cursist zal na deze module in staat zijn om koolhydraten preventief en als medicijn
in te zetten bij patiëntbehandeling
4. De cursist zal na deze module in staat zijn om eiwitten preventief en als medicijn in te
zetten bij patiëntbehandeling
5. De cursist zal een basiskennis hebben ontwikkelt over de kracht van
combinatietherapie als meest effectief natuurlijk medicijn
Inhoud
1. De macronutriënten
2. Het gebruik van vetten, eiwitten en koolhydraten in de praktijk
3. Voeding als preventie
4. Voeding als medicijn
5. Werkingsmechanismen
6. Suppletie ter preventie
7. Specifieke preventie
Activiteiten
1. Opstellen en bespreken van behandelplannen m.b.v. vetten, koolhydraten en/ of
eiwitten.
2. Methodologie
3. Via discussie komen tot het omver werpen van bestaande dogma’s en
4. paradigma’s rondom voedingspatronen.
5. In groepen voedingsadviezen ontwerpen
Dag 3
1.
2.
3.
4.
5.
De rol van Micronutriënten binnen de nutritionele geneeskunde (Margo)
Welke micronutriënten zijn er?
Welke functies hebben zij?
Invloed op waterhuishouding
Suppletie
De kracht ligt in de combinatie; Vitamine K/D/A = levertraan, de Vitamines B samen,
DHA/Choline/Vitamine D
Materiaal: powerpoint
Bijlage: Micronutriënten, functies en deficiëntieverschijnselen
Doelen
1. De cursist zal na deze module in staat zijn de mens te begrijpen vanuit een evolutionair
perspectief
2. De cursist zal na deze module in staat zijn om het concept micronutriënten te begrijpen
3. De cursist zal na deze module in staat zijn om vitaminen en mineralen preventief en
als medicijn in te zetten bij patiëntbehandeling.
4. De cursist zal na deze module in staat zijn om diëten van de PNI leefwijze te onderscheiden
5. De cursist zal in staat zijn om een begin te maken met de toepassing van het totale
PNI concept als preventie en binnen het eigen leven; de PNI lifestyle
Inhoud
1. Welke micronutriënten zijn er?
2. Wat zijn de algemene functies van de micronutriënten
3. De functie en deficiëntieverschijnselen van de vitaminen en mineralen
4. Waar bestaat een basissuppletie uit?
Vaardigheden
1. Het leren maken van een valide voedingsplan binnen de PNI lifestyle
2. Het toepassen van combinatietherapie bij een aantal veel optredende
aandoeningen zoals overgewicht en chronische moeheid
Activiteiten
1. Het maken van een voedingsplan met eventuele basissuppletie noodzaak
2. Het leren uitvragen van de micronutriënten
3. Het opstellen van een behandelvolgorde
Methodologie
1. Interactie met de groep over bestaande opvattingen m.b.t. voedingspatronen
2. Theorie en praktijk
3. Werkingsmechanismen
4. Suppletie ter preventie
5. Specifieke preventie
6. Low grade inflammation
Dag 4 De Spijsvertering binnen de nutritionale geneeskunde (Tom / Monique)
1. Maagzuur
2. Pancreas exocriene functie (+ endo)
Materiaal: powerpoint
Doelen
1. De cursist zal na deze module weet na deze module wat de basis functies van de
spijsvertering zijn
2. De cursist kent de organen behorende de spijsvertering
3. De cursist weet het verschil tussen het exocriene en endocriene deel van de
pancreas
Inhoud
1. Anatomie, opbouw en functies van het spijsverteringstelsel
2. De werking van de maag binnen het spijsverteringskanaal
3. Gezondheid als consequentie van een gezond spijsverteringsstelsel
4. Inleiding in het Exocriene Pancreas Insufficiëntie Syndroom (EPI)
Vaardigheden
Het leren interpreteren van klinische symptomen en daarmee een vertaalslag maken naar
een stoornis binnen het spijsverteringsstelsel
Activiteiten: geen uitzondering
Methodologie
1. Theorie en praktijkvoorbeelden
2. In groepen zelf een therapieplan ontwikkeling voor het optimaliseren van de
spijsvertering
Werkingsmechanismen
EPI; het herstel van de energie-opname en regulatie als eerste stap op weg naar gezondheid
Dag 5
Het darmstelsel (Tom / Monique)
1. Functies
2. Opname
3. CMIS
Materiaal: powerpoint
Doelen
1. De cursist zal na deze module begrijpen wat de functies van de darm zijn
2. De cursist kent de verschillende onderdelen van de darm: epitheel laag, tight
junction, darmflora
3. De cursist weet hoe de opname van voedingsstoffen verloopt
4. De cursist weet wat het CMIS is en hoe het functioneert
5. De cursist zal na deze module in staat zijn de darmflora en/of darmbarrière te
herstellen
6. De meest universele ziektefactor is een open barrière
Inhoud
1. Anatomie, opbouw en functies van de darmen
2. Het Common Immune Mucosal System (CMIS); anatomie, opbouw en functies
3. Gezondheid als consequentie van een gezond maagdarmkanaal
4. Het herstel van de darmflora en eptiheellaag
5. Het leaky gut syndrome; van theorie naar praktische aanwending
Vaardigheden
1. Het leren interpreteren van klinische symptomen en daarmee een vertaalslag maken
naar een stoornis binnen het maagdarmkanaal
2. Het leren opstellen van een individueel programma voor het herstellen van de
darmflora en de barrière-functie van alle barrière
Activiteiten geen uitzondering
Methodologie
1. Theorie en praktijkvoorbeelden
2. Werken in groepen om een therapieplan voor de darm te ontwikkelen
Werkingsmechanismen
+
Herstel barrieres
+
CMIS tot rust brengen
Dag 6
1.
2.
3.
It is all about energy; Energie (Tom / Monique)
ATP; een man van 65 kilo verbruikt alleen al in rust 65 kilo ATP per dag
Het basaal metabolisme en het totale energie verbruik
Citroenzuurcyclus. Glucose als basis van ALLE macronutriënten die nodig zijn voor
celdeling
4. Aerobe verbranding / anaerobe fermentering
5. Energieverdeling; de basis van gezondheid. Metamodel 5 Verwaarlozing versus
hyperactiviteit
Materiaal powerpoint
Doelen
1. De cursist zal na deze module het belang en het begrip van energie begrijpen
2. De cursist begrijp hoe de aanmaak van energie in zijn werk gaat en wat er voor nodig
is.
3. De cursist kent de verschillende processen die te maken hebben met aanmaak van
energie
4. De cursist kent na deze module het verschil tussen aeroob en anaerobe verbranding
5. De cursist zal na deze module in staat zijn de aanmaak van energie te herstellen
en/of ondersteunen bij patiënten met energie problemen
Inhoud
1. Aanmaak van energie
2. Mitochondriale ademhaling
3. De citroenzuurcyclus
4. Het verschil tussen aerobe verbranding en anaerobe fermentering
5. It’s all about energy
Vaardigheden
6. Het leren interpreteren van klinische symptomen van energie tekorten
7. Voedingsadviezen samenstellen om meer energie te krijgen
Activiteiten geen uitzondering
Methodologie
1. Theorie en praktijkvoorbeelden
2. In groepen uitwerken van een voedingsadvies en evt. Suppletie advies voor energie
herstel
Werkingsmechanismen
3. Energieverdeling
4. Insuline-resistentie
Download