INFORMATIEF

advertisement
INFORMATIEF
Informatief nr 79 van 21-10-05
http://www.verschelden.be/
“Informatief” is een gratis nieuwsbrief met fiscale en boekhoudkundige actualiteit bestemd voor het
cliënteel van Verschelden en geïnteresseerden op vraag.
Indien u verduidelijking wenst bij één of ander artikel kan u ons gerust contacteren.
U kan het archief van onze artikels ook raadplegen op onze website (‘In de actualiteit”, “Archief
Informatief”).
Inhoud
In deze Informatief :







Starten wordt goedkoper
Sport- en cultuurcheques voor werknemers
De rentevoet
Bewaartermijn van sociale documenten
Trouwen en samenwonen wordt goedkoper
Nieuw op onze website www.verschelden.be :
Webnieuws
Starten wordt goedkoper
Op voorstel van staatssecretaris voor Administratieve Vereenvoudiging Vincent Van
Quickenborne en minister van Middenstand Sabine Laruelle heeft de regering beslist om het
starten van een onderneming goedkoper te maken.
Voortaan moet een vennootschap nog maar 70 EUR in plaats van 130 EUR betalen voor een
inschrijving in de Kruispuntbank van Ondernemingen. Dat is evenveel als een eenmanszaak
moet betalen voor een inschrijving.
Daarnaast wordt vanaf 1 januari 2006 de taks van 0,5 % op het beginkapitaal afgeschaft.
Intussen zijn de cijfers over het aantal nieuwe starters in ons land hoopgevend. Tussen de 1e
helft van 2003 en de 1e van helft 2005 zijn er bijna 20 % nieuwe starters bijgekomen en dit
terwijl het aantal faillissementen ‘slechts’ steeg met 5 %.
Sport- en cultuurcheques voor werknemers
Vanaf volgend jaar kunnen Belgische werkgevers als extralegaal voordeel sport- of
cultuurcheques aan hun personeel schenken. Met de cheques kan betaald worden in veel
sportorganisaties en in musea, theaters, bioscopen of culturele centra. Het initiatief komt
van federaal minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid Rudy Demotte. Vlaams minister
van Cultuur Bert Anciaux schaart zich ook achter het plan.
De waarde van de sport- en cultuurcheque bedraagt maximaal 100 EUR. Deze som kan ook
in kleinere bedragen worden opgesplitst zodat de werknemers de cheque voor kleinere
evenementen kunnen gebruiken. Het opzet is om de cheques in de vakantiemaanden juli en
augustus uit te delen. Volgens minister Demotte is dat een gunstige periode omdat ze vlak
voor de start van het nieuwe schooljaar en culturele seizoen valt.
De sport- en cultuurcheques zijn een aanvulling op de bestaande geschenkencheques die
bedrijven aan hun werknemers overhandigen ter gelegenheid van Sinterklaas of eindejaar.
Ze zijn ook vrijgesteld van sociale bijdragen en worden aangeboden in het kader van een
sectorale of bedrijfs-CAO of individueel indien er geen CAO is. De cheques moeten aan alle
medewerkers van een bedrijf gegeven worden of aan alle werknemers van dezelfde
categorie.
“Enerzijds promoten de cheques de participatie aan sport en cultuur, en anderzijds creëert
de federale regering een nieuw instrument dat het de werkgevers mogelijk maakt om de
koopkracht van hun werknemers te verhogen zonder de sociale lasten op arbeid te
verhogen”, aldus minister Demotte.
Volgens Vlaams minister van Cultuur Anciaux zullen de sport- en cultuurcheques niet alleen
voor jobcreatie zorgen, maar nog meer mensen aanmoedigen tot sport- en
cultuurparticipatie.
Bewaartermijn van sociale documenten
Het personeelsregister, het speciale personeelsregister, de individuele rekening en de
eventuele bijlagen (kopieën van loonstaten, enz.) moeten gedurende vijf jaar bewaard
worden.
Voor wat het personeelsregister (en het speciale personeelsregister) betreft, begint de
bewaartermijn te lopen op het moment van de laatst verplichte inschrijving (dit wil zeggen
uiterlijk de zevende dag na de datum van indiensttreding van de laatste werknemer).
Voor wat de individuele rekening betreft (en de eventuele bijlagen), begint de bewaartermijn
van vijf jaar bij het verstrijken van de periode van bijhouden van het document, dit wil
zeggen van bij de jaarlijkse afsluiting van de rekening. Wanneer er een betwisting ontstaat
over een betaling die vermeld moet worden na vertrek van de werknemer, houdt het
bewaren van de individuele rekening op vijf jaar na datum waarop de laatst vermelde
sommen moeten aangegeven zijn bij de RSZ.
Voor werkgevers die sedert 1 januari 2003 ingevolge de regelgeving rond DIMONA verplicht
zijn om een onmiddellijke aangifte van tewerkstelling te doen, zullen ze het centraal
personeelsregister vanaf die datum gedurende vijf jaar moeten bewaren.
De rentevoet
“Informatief” is een gratis nieuwsbrief met fiscale en boekhoudkundige actualiteit bestemd voor het
cliënteel van Verschelden en geïnteresseerden op vraag.
Deze nieuwsbrief wordt met de nodige zorg samengesteld. Verschelden kan echter niet
aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud of het gebruik van de informatie in deze publicatie.
Wil u deze nieuwsbrief niet ontvangen, stuur ons dan gewoon een mailtje met deze mededeling.
Copyright 2005. Verschelden.
Download