Finance - Minor Ondernemen

advertisement
Minor ondernemen
Financieel Plan
en prijsstelling
2014-2015
Onderdeel I
Het financiële plan
Het financiële plan
Onderdeel financieel plan
Beantwoordt de vraag:
Investeringsbegroting
Hoeveel geld heb ik nodig om te
starten?
Financieringsbegroting
Hoe kom ik aan kapitaal?
Exploitatiebegroting
Is mijn business winstgevend?
Liquiditeitsbegroting
Heb ik iedere maand voldoende
geld?
Privébegroting
Hoeveel inkomen (privé) heb ik
nodig?
Investeringsbegroting (hoeveel geld heb ik nodig om te starten)
Denk bijvoorbeeld aan een computer, visitekaartjes,
website…
Voorbeeld: Investeringsbegroting
Investeringen
Pand
Verbouwing
Entreefee of goodwill
Vervoermiddelen
Inventaris
Computers
Waarborgsom
Voorraad
Voorfinanciering btw
Aanloopkosten
Onvoorziene uitgaven
Totaal
Bedrag
Financieringsbegroting (hoe kom ik aan kapitaal)
Voorbeeld: Financieringsbegroting
Financieringsbegroting
Eigen vermogen
Achtergestelde lening
Hypotheek
Middellange banklening
Leasing
Rekening-courantkrediet
Leverancierskrediet
Totaal
Bedrag
Exploitatiebegroting (is mijn business winstgevend)
Exploitatiebegroting
Omzet product of dienst
Omzet product of dienst
Totale omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutowinst
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Vervoerskosten
Promotiekosten
Algemene kosten
Onvoorziene kosten
Totale kosten
Bedrijfsresultaat
Afschrijvingskosten
Rentekosten
Nettowinst
Belasting
Winst na belasting
Jaar 1
Jaar 2
Jaar 3
Exploitatiebegroting
Je hebt al een basecasescenario. Maak nu ook een bestcase- en een worstcasescenario.
Exploitatiebegroting
Omzet product of dienst
Omzet product of dienst
Totale omzet
Inkoopwaarde van de omzet
Brutowinst
Personeelskosten
Huisvestingskosten
Vervoerskosten
Promotiekosten
Algemene kosten
Onvoorziene kosten
Totale kosten
Bedrijfsresultaat
Afschrijvingskosten
Rentekosten
Nettowinst
Belasting
Winst na belasting
Worstcase
Base
Bestcase
Liquiditeitsbegroting (geeft inzicht in geldstromen)
Kwartaal of maand
Beginsaldo (bank en kas)
TE ONTVANGEN:
Contante verkopen
Ontvangst debiteuren
Btw op verkopen
Uitbetaling leningen
Te ontvangen btw
Overige ontvangsten
Totaal
TE BETALEN:
Investeringen
Btw op investeringen
Contante inkopen
Crediteuren
Btw op inkopen
Rente
Aflossingen
Vervoerskosten
Verzekeringen
Btw op kosten
Overige uitgaven
Totaal
Eindsaldo
1
2
3
4
Privébegroting 1
Privébegroting
Wonen
Huur of rente en aflossing hypotheek
Gas, water en licht
Telefoon en kabel
Gemeentelijke belastingen en heffingen
Duurzame consumptiegoederen
Overige lasten
Totaal wonen
Verzekeringen
Ziektekostenverzekering
Arbeidsongeschiktheidsverzekering
Particuliere aansprakelijkheidsverzekering
Inboedelverzekering
Levensverzekering
Overige verzekeringen
Totaal verzekeringen
Privébegroting 2
Levensonderhoud
Levensmiddelen
Kleding, schoenen, accessoires
Uitgaan
Sport
Abonnementen en contributie
Huisdieren
Overig
Totaal levensonderhoud
Vervoerskosten
Openbaar vervoer
Auto (verzekering, belasting, afschrijving, benzine,
onderhoud)
Fiets
Overig
Totaal vervoerskosten
Privébegroting 3
Overige uitgaven
Vakantie
Kinderopvang
Studiekosten
Giften
Overig
Totaal overige uitgaven
Onvoorzien
Totaal uitgaven
Ontvangsten
Inkomen naast bedrijf
Inkomen partner of echtgenoot
Kinderbijslag
Huursubsidie
Overige ontvangsten
Totaal ontvangsten
Benodigd netto-inkomen uit je bedrijf
Totaal uitgaven
Minus totaal ontvangsten
Benodigde nettowinst na belasting
Het financiële plan
Een beginbalans
Debet
Credit
Inventaris
Eigen vermogen
Liquide middelen
Vreemd vermogen lang
Vreemd vermogen kort
Totaal
Totaal
Het financiële plan
Een eindbalans
Debet
Credit
Inventaris
Eigen vermogen
Voorraden
Vreemd vermogen lang
Vorderingen
Vreemd vermogen kort
Liquide middelen
Totaal
Totaal
Belastingen
Formeel gezien kent de belastingdienst binnen de IB drie
mogelijkheden:
• Je bent werknemer
• Je bent resultaatgenieter of
• Je bent ondernemer
Dit hangt af van de feitelijke omstandigheden in het betreffende
jaar.
Belastingen
De Verklaring arbeidsrelatie (VAR) is in het leven geroepen ter
bescherming van de opdrachtgever. De VAR is niet verplicht.
Zie voor meer informatie over het aanvragen van een VAR:
https://www.ikgastarten.nl/zzp/var-verklaring/een-varaanvragen-3-stappen?gclid=CN3Fkpb8i8UCFWH3wgodebcAsw
A.d.h.v. het aanvraagformulier beoordeelt de Belastingdienst of
je zelfstandig ondernemer bent.
Belastingen
Om in aanmerking te komen voor de zelfstandigenaftrek, de
startersaftrek en andere fiscale voordelen voor de IB, moet je
ondernemer zijn (let op, dus geen resultaatgenieter!) + je moet
voldoen aan het urencriterium.
Twee voorwaarden:
• Je besteedt als ondernemer in het betreffende kalenderjaar
minimaal 1.225 uur aan het feitelijk drijven van je
onderneming(en)
• Dit aantal uren vormt meer dan 50% van het totaal gewerkte
aantal uren in dat jaar (starters worden bij deze voorwaarde
coulanter behandeld)
Urenregistratie
Urenregistratie 2015
Betreft
Toelichting
Direct
Training
Bijvoorbeeld: Klant A: Training geven op locatie
Coaching
Bijvoorbeeld: Klant B: Coaching op locatie
Voeg toe
Voeg toe
Voeg toe
Reistijd
Indirect
Administratie Bijvoorbeeld: boekhouding bijwerken
Website
Bijvoorbeeld: nieuwe agenda items toevoegen
Offerte
Bijvoorbeeld: Offerte Klant C
Marketing
Bijvoorbeeld: Folder gemaakt
Acquisitie
Netwerken
Literatuur
Beursbezoek
Opleiding
Voeg toe
Voeg toe
Voeg toe
Reistijd
Kilometeradministratie
Beginstand kilometerteller (inzake btw - zie toelichting)
Voorbeeld Klant A, retour thuis, Parkweg Utrecht
Voorbeeld Klant A, retour thuis, Stationsstraat Amersfoort
ma
di
wo
do
vr
za
zo
29-dec
30-dec
31-dec
1-jan
2-jan
3-jan
4-jan
Totaal
8
4
0
0
0
0
8
4
4
4
3
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
4
3
2
90
15
Totaal Direct
Totaal Indirect
Totaal Uren
0
0
0
0
0
0
8
0
8
4
5
9
0
8
8
0
0
0
0
0
0
12
13
25
Totaal Kilometers
0
0
90
15
0
0
0
105
Ten slotte nog een tip:
http://financienvoorzzpers.nl/boek/
Onderdeel II
Welke prijs wil ik vragen voor mijn
product?
Prijsstelling
Belangrijke vragen:
• Voor welke waarde wil klant echt betalen
• Hoeveel veel de klant betalen
• Hoe betalen de klanten
• Hoe zouden ze het liefste betalen
• Hoeveel draagt elke inkomstenbron bij aan het totaal
Prijsstelling
Belangrijke vragen:
• Hoeveel investeringen moet ik doen?
• Kan ik dit financieren?
• Hoeveel bedragen mijn kosten per product (heeft veel
invloed op prijsstelling)
• Zal ik in liquiditeitsproblemen kunnen komen?
Manieren voor genereren van inkomsten
•
•
•
•
•
Verkoop producten
Gebruikersfee: inkomsten bij gebruik dienst (bv telefoon)
Abonnement (bv sportschool)
Verhuren (bv fietsen)
Licentieverlening: gebruik intellectuele eigendom
(bv patent)
• Brokerage fee: heeft betrekking op intermediair
(bv makelaar)
• Reclame
Drie benaderingen om de prijs vast te stellen
• Kosten georiënteerde prijsstelling
• Concurrentie georiënteerde prijsstelling
• Vraag georiënteerde prijsstelling
Twee belangrijke introductieprijsstrategieën:
• Afroomstrategie: hoog beginnen, daarna geleidelijk verlagen
• Penetratie strategie: laag beginnen, daarna geleidelijk
verhogen
Prijszettingsmechanismen
Vaste prijszetting
- productkenmerk afhankelijk
- klantsegment afhankelijk
- volume afhankelijk
Dynamische prijszetting
- onderhandelen
- yield management
Relatie prijs en de overige P’s
• Product
Stel exclusief imago: prijs hoog
• Plaats
Stel via internet: prijs laag
• Promotie
Stel veel: prijs hoog
• Personeel
Stel veel: prijs hoog
• Presentatie
Stel belangrijk: prijs hoog
De klantwaardenstrategieën van Treacy en Wiersema
1. Operational excellence (kostenleiderschap)
Kenmerken:
• Lage prijs
• Standaardisatie
• Streven naar efficiëntie
• Beperkt assortiment
2. Product leadership (productleiderschap)
Kenmerken:
• Veel R&D-inspanningen
• Korte time-to-market van belang
De klantwaardenstrategieën van Treacy en Wiersema
3. Customer intimacy (klantenpartnership)
Kenmerken:
• Maatwerk van groot belang
• Streven naar langdurige relatie (klanttevredenheid)
Customer intimacy komt overeen met CRM: één-op-één
relatie met klant realiseren
Vragen?
Download