VLIEGTUIGTICKETS ?

advertisement
VLIEGTUIGTICKETS ?
Handige gids om misverstanden te vermijden
Je hebt gekozen om deel te nemen aan één van de programma’s van WEP. Je zal
hoogstwaarschijnlijk met het vliegtuig naar je bestemming gaan. Voor het merendeel
van onze programma’s heb je ofwel de keuze om zelf je vlucht te organiseren, ofwel
beroep te doen op onze reservatiedienst.
Wat je ook kiest, wij raden jou ten stelligste aan om dit document goed door te
nemen om misverstanden te vermijden. Zoals in vele domeinen, bestaan er
verschillende regels en uitzonderingen die zoekacties en vergelijkingen bemoeilijken.
Deze gids is niet alomvattend en houdt uiteraard geen rekening met toekomstige
wijzigingen of updates na verschijning. Het is eerder een werktuig om je te helpen bij
het analyseren van de markt; of het nu gaat om aanbiedingen gemaakt door WEP of
een traditioneel reisagentschap, online verkoop of rechtstreekse verkoop via een
luchtvaartmaatschappij.
De tarieven begrijpen
Wanneer je de tarieven consulteert die worden aangeboden in de etalage van een
reisagentschap of op het internet, word je aangetrokken door droomtarieven. Hou
steeds rekening met het volgende: ER BESTAAN GEEN MIRAKELS! Alles heeft zijn
prijs dus wees aandachtig ! Bij een té aantrekkelijke prijs zit er steeds een addertje
onder het gras of zijn de regels heel strikt.
Wat je moet weten:
• beperkte plaatsen: heel vaak is de “bodemprijs” enkel van toepassing voor
bepaalde zitjes in het vliegtuig. Het is dus goed mogelijk dat op het moment van
jouw reservatie wordt meegedeeld dat deze prijs niet langer beschikbaar is.
Waarom? De zitjes op het vliegtuig zijn onderverdeeld in verschillende
prijscategorieën. Voor alle duidelijkheid; het gaat hier niet om eerste klasse, business
klasse of economy klasse maar om de verschillende prijscategorieën binnenin een
bepaalde klasse. Er bestaan bijvoorbeeld volgende klassen: A, B, C, Q, M, N, U
binnenin de economy klasse. De U klasse (variabel volgens de
luchtvaartmaatschappijen) kan overeenkomen met een bodemprijs die enkel
toepasbaar is op 20 zitjes binnenin de economy klasse. Ook al is het vliegtuig halfvol,
je zal niet kunnen genieten van het super voordelig tarief wanneer alle zitjes in de U
klasse verkocht zijn. Je zal daarentegen wel aan een hoger tarief kunnen boeken,
bijvoorbeeld de A klasse, met meer beschikbaarheden en misschien flexibelere
voorwaarden.
WEP • www.wep.org
• strikte voorwaarden: een bodemprijs bevat bijna steeds (zo niet altijd) strikte
gebruiksvoorwaarden, bijvoorbeeld (deze lijst is niet alomvattend) :
1) het vliegtuigticket is enkel geldig voor een heenreis (of een terugreis)
op een bepaalde periode:
Bijvoorbeeld: het vliegtuigticket moet gereserveerd en betaald worden tussen januari
en april voor een vertrek in mei
2) het vliegtuigticket is geldig voor een bepaalde duur:
Minimum 7 dagen, maximum 1 maand, 3 maanden of 6 maanden. Ga de
geldigheidsduur na van het vliegtuigticket dat je wil aankopen ! De duur kan de prijs
beïnvloeden!
3) het vliegtuigticket is niet wijzigbaar:
Je moet voor vertrek een heen- en retourdatum vastleggen. Wens je op een later
tijdstip één van beide data te wijzigen (voor vertrek of tijdens je verblijf) dan is dit niet
mogelijk en zal je een nieuw vliegtuigticket moeten aankopen dat overeenstemt met
je nieuwe plannen. Dit kan kostelijk zijn indien je tijdens je verblijf vaststelt dat je
vroeger of later moet terugkomen. Een nieuw vliegtuigticket aankopen wil uiteraard
ook niet zeggen dat je de helft van een vliegtuigticket heen- en terugreis zult betalen.
Over het algemeen kost een enkele reis evenveel of zelfs meer dan een ticket
heen/terug!!
Waarom? De wet van vraag en aanbod. De luchtvaartmaatschappijen weten dat de
personen die een enkele retourvlucht zoeken in een noodsituatie verkeren, bijgevolg
profiteren ze van deze gelegenheid om een verhoogd tarief op te leggen.
Tip: Kies eerder voor een vliegtuigticket dat je de mogelijkheid biedt je retourdatum
te wijzigen. Al naargelang de tarieven, zijn er vliegtuigtickets die een wijziging
toelaten (vaak een kostprijs tussen de 150 en 250 euro) of flexibelere vliegtuigtickets
(nog duurdere prijzen) die je de mogelijkheid bieden om een of meerdere malen je
retourdatum gratis te wijzigen. Uiteraard hangt dit af van de luchtvaartmaatschappij.
Luchtvaartmaatschappijen die heel goedkoop lijken voor vertrek kunnen heel duur
blijken van zodra je afwijkt van je oorspronkelijke reservatie, terwijl andere
maatschappijen die voor vertrek duurder lijken, flexibeler zijn of minder kostelijk wat
de supplementen betreft.
4) De reisroute beschreven op het vliegtuigticket moet strikt worden
nagevolgd:
Stel, je wil naar Australië en je hebt een vlucht Brussel-Parijs-Bangkok-Sydney
gevonden. Je zal deze reisroute moeten respecteren, je kan dus niet afwijken van
deze reisweg bij het terugkeren en bijvoorbeeld volgende route toepassen: SydneySingapore-Brussel-Parijs.
WEP • www.wep.org
5) alle segmenten (« legs » in het vakjargon) van de reisroute moeten
worden uitgevoerd:
Laten we verder het voorbeeld van Australië nemen. Je wenst te vertrekken vanuit
Parijs, maar je hebt een vlucht gevonden Brussel-Parijs-Bangkok-Sydney die
goedkoper is dan de vlucht Parijs-Bangkok-Sydney. Je gaat in op dit voorstel, koopt
het ticket aangezien dit goedkoper uitkomt en beslist het segment Brussel-Parijs niet
te gebruiken. Je begaat hier een ernstige fout! Als je dit doet en je je op de dag van
vertrek aanmeldt bij de check-in balie op de luchthaven van Parijs, zal de
luchtvaartmaatschappij jou als “No Show” geregistreerd hebben in haar systeem (niet
aangemeld bij de check-in balie van vertrek zoals vermeld op het vliegtuigticket) en
zal de totaliteit van je vliegtuigticket worden geannuleerd. Je zult dus een nieuw
ticket moeten aankopen en er is geen enkele regeling mogelijk!
Waarom?: De luchtvaartmaatschappijen passen vaak verschillende commerciële
strategieën toe afhankelijk van land tot land. Tarieven met een vertrek vanuit België
zijn vaak goedkoper dan vertrekken vanuit Frankrijk, Nederland of Duitsland. De
luchtvaartmaatschappijen wensen uiteraard niet dat hun Franse, Nederlandse of
Duitse klanten een goedkoper vliegtuigticket aanschaffen in België en het segment
met vertrek vanuit België laten vallen in plaats van een ticket te kopen aan het tarief
dat wordt toegepast in hun land van oorsprong.
De regels van de luchtvaartmaatschappijen :
De luchtvaartmaatschappijen hebben strikte regels betreffende de geldigheidsduur
van de vliegtuigtickets, de bagage, de check-in en het inschepen op het vliegtuig. Het
niet respecteren van de regels kan hoge kosten met zich meebrengen of de
annulering van het vliegtuigticket door de luchtvaartmaatschappij, zonder
opzeggingstermijn. Tenzij anders mondeling en schriftelijk meegedeeld, passen de
luchtvaartmaatschappijen volgende regels toe:
1) Verplichting om het reisschema te respecteren dat op het
vliegtuigticket vermeld staat
Zie uitleg onder de paragraaf « alle segmenten van de reisroute moeten worden
uitgevoerd », in het vorige hoofdstuk. Deze regel is van toepassing op alle vluchten,
voor alle bestemmingen !
2) Verplichting om 2 of 3 uur voor vertrek aanwezig te zijn op de
luchthaven
Aangezien de veiligheidsregels alsmaar strikter worden, neemt het tegenwoordig
steeds meer tijd in beslag om in te checken – de douane- en veiligheidscontroles zijn
uiterst streng. Bijgevolg is het dan ook sterk aanbevolen om zich 3 uur voor vertrek
aan te melden op de luchthaven. In ieder geval moet je je ten laatste 2 uur voor
vertrek op de luchthaven aanmelden. Opgelet, bepaalde « Low Cost »
maatschappijen kunnen nog striktere check-in termijnen opleggen dan
standaardmaatschappijen.
WEP • www.wep.org
Indien je de check-in online uitvoert kan je inderdaad tijd uitsparen, maar vergeet niet
dat je sowieso in de file zult moeten staan de dag van vertrek om je bagage af te
geven, dus opgelet.
3) Bagage
Vertrouw niet op de ervaring van vorige reizigers (of die van vrienden) om het
gewicht, de maat en de hoeveelheid van je bagage te bepalen die toegestaan is!
Elke vlucht is anders, elke luchtvaartmaatschappij hanteert andere regels. Aangezien
de luchtvaartmaatschappijen op alles proberen te bezuinigen, meer bepaald op de
brandstof, is het maximum toegestane gewicht per bagage beperkt. Tegenwoordig
worden volgende regels toegepast. Opgelet, deze regels variëren van
luchtvaartmaatschappij tot luchtvaartmaatschappij en kunnen dus niet als
algemene regel worden aangenomen :
• Voor Europa, Canada, Azië/Oceanië, Afrika, Latijns-Amerika : over het algemeen
maximum 2 stuks bagage voor een totaalgewicht van 20 kg in het laadruim.
Maximum 1 stuk handbagage van 5 tot 8 kg.
• Voor de Verenigde Staten: over het algemeen maximum 1 stuk bagage voor een
totaalgewicht van 23 kg in het laadruim, afhankelijk van de luchtvaartmaatschappij.
Maximum 1 stuk handbagage van 5 tot 8 kg.
Opgelet bepaalde maatschappijen hanteren striktere regels voor binnenlandse
vluchten.
Bijvoorbeeld, je hebt een rechtstreekse vlucht naar je eindbestemming (Parijs-New YorkDallas) : in de Verenigde Staten zullen in dit geval de regels voor internationale vluchten
worden gehanteerd. Beslis je daarentegen om Parijs-New York te doen met een tussenstop
van enkele dagen in New York en verder van hieruit te vertrekken naar Dallas, dan worden
de regels voor binnenlandse vluchten toegepast. Voor binnenlandse vluchten rekenen
bepaalde maatschappijen een bedrag van 15 tot 50 USD per bagagestuk aan, vanaf het 1ste
of 2de bagagestuk.
Respecteer het gewicht EN de aangeduide hoeveelheid. Indien de
luchtvaartmaatschappij een maximum van 2 bagagestukken oplegt voor een
totaalgewicht van 20 kg, meld je dan niet aan op de luchthaven met 3 kleine
bagagestukken voor een totaalgewicht van 15 kg. Dit zal worden geweigerd
aangezien het maximum aantal toegestane bagagestukken niet gerespecteerd werd.
Opgelet voor « Low Cost » maatschappijen: ze hanteren heel vaak totaal
verschillende regels dan standaardmaatschappijen en rekenen heel vaak een
supplement aan per bagagestuk.
4) Visum/Transit
Hou er rekening mee dat alle visum- en/of transitregels nauwkeurig worden
gerespecteerd indien je via een land vliegt dat verschilt van dat van vertrek en
aankomst. Verzeker jezelf dat je over de nodige reistoelatingen beschikt:
WEP • www.wep.org
Voor Europese burgers :
• Directe vluchten naar een land van de EU of via een ander land van de EU :
Je moet een nationale identiteitskaart op zak hebben of je paspoort. Ben je
minderjarig, dan heb je eveneens een ouderlijke reistoestemming nodig,
gewettigd door de lokale autoriteiten van je land van herkomst.
• Directe vluchten naar een land buiten de EU of via een land buiten de EU :
Je moet een paspoort op zak hebben, het toegangsvisum voor de
eindbestemming (info door WEP meegedeeld indien van toepassing), alsook
het transitvisum voor het land waar je een tussenlanding doet vooraleer de
eindbestemming te bereiken (info door WEP meegedeeld indien van
toepassing). Ben je minderjarig, dan heb je eveneens een ouderlijke
reistoestemming nodig, gewettigd door de lokale autoriteiten van je land van
herkomst.
• Vluchten naar de Verenigde Staten of via de Verenigde Staten:
a) Vereist het type verblijf geen visum: je bent toch verplicht om een
toelatingsaanvraag in te dienen vooraleer je het Amerikaans territorium betreedt
(zelfs al gaat het enkel om een transit). Deze « ESTA » aanvraag moet 72 uur
voor vertrek worden ingediend, via de website van de Amerikaanse
Immigratiedienst: https://esta.cbp.dhs.gov/ Daarnaast moet je eveneens je
paspoort voorleggen aan de Amerikaanse Immigratiedienst.
b) Vereist het type verblijf een visum: je moet een visumaanvraag indienen bij
de Amerikaanse Ambassade. Bij aankomst moet je aan de Amerikaanse
Immigratiedienst het visum in je paspoort tonen, samen met alle documenten
die je nodig had voor de visumaanvraag of die werden overhandigd door het
consulaat van de Verenigde Staten.
c) Verblijf je in de Verenigde Staten of maak je een tussenlanding in de
Verenigde Staten, dan moet de duur van je visum of je verblijfstoelating in ieder
geval geldig zijn voor de duur van je vliegtuigticket of een langere periode.
Bijvoorbeeld: je wenst op reis te gaan naar Guatemala. Je vlucht maakt een
tussenlanding via de Verenigde Staten. Wanneer je Guatemala binnenkomt, ontvang je
een verblijfstoelating die geldig is voor 3 maanden. Vanaf dit moment mag je
vliegtuigticket niet langer geldig zijn dan 3 maanden OF moet de retourdatum op het
vliegtuigticket vastliggen op een datum binnen de 3 maanden na aankomst in het land.
Wens je langer dan 3 maanden te verblijven, dan is het dus best om een vliegtuigticket
te nemen met wijzigbare retourdatum. Dit soort vliegtuigtickets biedt je de mogelijkheid
om de retourdatum tijdens je verblijf te wijzigen, ook al staat oorspronkelijk op je ticket
een retour binnen de 3 maanden. Opgelet! Het spreekt vanzelf dat deze wijziging moet
worden aangevraagd voor het vervallen van de retourdatum dat oorspronkelijk op je
vliegtuigticket vermeld staat.
d) Indien je minderjarig bent, moet je over een ouderlijke reistoestemming
beschikken, gewettigd door de lokale autoriteiten van je land van herkomst.
WEP • www.wep.org
Voor NIET-EUROPESE burgers:
-
Directe vluchten naar een land van de EU of via een ander land van de EU:
Je moet je paspoort op zak hebben en het toelatingsvisum voor het land van
de eindbestemming (dit moet je zelf nagaan bij het consulaat van dit land)
alsook het transitvisum voor het land waar je een tussenlanding maakt (dit
moet je zelf nagaan bij het consulaat van dit land). Indien je minderjarig bent,
moet je over een ouderlijke reistoestemming beschikken, gewettigd door de
lokale autoriteiten van je land van herkomst.
-
Directe vluchten naar een land BUITEN DE EU of via een ander land van de
EU of BUITEN DE EU: Je moet je paspoort op zak hebben en het
toelatingsvisum voor het land van de eindbestemming (dit moet je zelf nagaan
bij het consulaat van dit land) alsook het transitvisum voor het land waar je
een tussenlanding maakt (dit moet je zelf nagaan bij het consulaat van dit
land). Indien je minderjarig bent, moet je over een ouderlijke reistoestemming
beschikken, gewettigd door de lokale autoriteiten van je land van herkomst.
-
Vluchten met bestemming de Verenigde Staten of via de Verenigde Staten :
a) Vereist het type verblijf geen visum: je bent toch verplicht om een
toelatingsaanvraag in te dienen vooraleer je het Amerikaans territorium
betreedt (zelfs al gaat het enkel om een transit). Deze « ESTA » aanvraag
moet 72 uur voor vertrek worden ingediend, via de website van de
Amerikaanse Immigratiedienst: https://esta.cbp.dhs.gov/ Daarnaast moet je
eveneens je paspoort voorleggen aan de Amerikaanse Immigratiedienst.
b) Vereist het type verblijf een visum: je moet een visumaanvraag indienen bij
de Amerikaanse Ambassade. Bij aankomst moet je aan de Amerikaanse
Immigratiedienst het visum in je paspoort tonen, samen met alle documenten
die je nodig had voor de visumaanvraag of die werden overhandigd door het
consulaat van de Verenigde Staten.
c) Verblijf je in de Verenigde Staten of maak je een tussenlanding in de
Verenigde Staten, dan moet de duur van je visum of je verblijfstoelating in
ieder geval geldig zijn voor de duur van je vliegtuigticket of een langere
periode.
Bijvoorbeeld: je wenst op reis te gaan naar Guatemala. Je vlucht maakt een
tussenlanding via de Verenigde Staten. Wanneer je Guatemala binnenkomt, ontvang
je een verblijfstoelating die geldig is voor 3 maanden. Vanaf dit moment mag je
vliegtuigticket niet langer geldig zijn dan 3 maanden OF moet de retourdatum op het
vliegtuigticket vastliggen op een datum binnen de 3 maanden na aankomst in het
land. Wens je langer dan 3 maanden te verblijven, dan is het dus best om een
vliegtuigticket te nemen met wijzigbare retourdatum. Dit soort vliegtuigtickets biedt je
de mogelijkheid om de retourdatum tijdens je verblijf te wijzigen, ook al staat
oorspronkelijk op je ticket een retour binnen de 3 maanden. Opgelet! Het spreekt
vanzelf dat deze wijziging moet worden aangevraagd voor het vervallen van de
retourdatum dat oorspronkelijk op je vliegtuigticket vermeld staat.
WEP • www.wep.org
d) Indien je minderjarig bent, moet je over een ouderlijke reistoestemming
beschikken, gewettigd door de lokale autoriteiten van je land van herkomst.
5) 72 uur op voorhand !!!
Je moet je retourvlucht minimum 72 uur op voorhand rechtstreeks bij de
luchtvaartmaatschappij bevestigen. Indien je de retourdatum wenst te wijzigen,
dan moet je dit uiteraard VOOR de oorspronkelijk vermelde retourdatum op je
vliegtuigticket doen. Doe je dit niet dan, zal je de dag die als retourdatum op je
vliegtuigticket vermeld staat, en waarop je je niet hebt aangemeld aan de check-in
balie, beschouwd worden als een « No Show » door de vliegtuigmaatschappij. Je
vliegtuigticket zal worden geannuleerd. In dit geval is geen enkele vergoeding
mogelijk en zal je genoodzaakt zijn een nieuw vliegtuigticket aan te schaffen.
6) Vertrouw nooit verbale akkoorden van luchtvaartmaatschappijen !
Het is niet omdat een loketbediende van een luchtvaartmaatschappij in Parijs of
Brussel je zegt dat je dit of dat mag doen dat je hem daarom moet geloven! Vraag
steeds een schriftelijke bevestiging.
Waarom?: Luchtvaartmaatschappijen hebben duizenden werknemers en net zoals
overal weten deze werknemers niet alles en kunnen ze zich vergissen. Beeld je in
dat je het bureau van een luchtvaartmaatschappij in Parijs opbelt om hen te vragen
of je een tussenstop van enkele dagen in New York kunt doen vooraleer je aankomt
op je eindbestemming of om via Singapore te vliegen in plaats van Bangkok
aangezien dat je reeds in Bangkok bent geweest. De bediende die je aan de lijn
hebt, kijkt de referenties en restricties van je vliegtuigticket niet correct na maar
vertelt toch dat het mogelijk is. Hij wijzigt probleemloos jouw reservatie in het
systeem maar weet niet dat je vliegtuigticket dit soort wijzigingen niet toestaat. Jij
vertrouwt dat alles in orde is en begeeft je op de luchthaven waar je geïnformeerd
wordt dat er een probleem is met je vliegtuigticket. Aangezien je een niet-toegestane
wijziging hebt uitgevoerd is je vliegtuigticket niet langer geldig. Je moet een nieuw
vliegtuigticket aankopen en je kunt geen enkel beroep doen op schadevergoeding
aangezien je geen enkele schriftelijke bevestiging bij je hebt van de uitgevoerde
wijziging.
7) Maximum geldigheidsduur van een vliegtuigticket
Het is onmogelijk om over een vliegtuigticket te beschikken dat langer dan 12
maanden geldig is. Indien je over een vliegtuigticket beschikt dat voor 12 maanden
geldig is, verbieden bepaalde luchtvaartmaatschappijen de mogelijkheid om een
retour te boeken meer dan 12 maanden op voorhand. Wil je toch een volledig jaar
blijven, dan moet je een datum boeken binnen de 8 – 10 maanden en deze datum
later opnieuw wijzigen. Opgelet! Elke wijziging moet uiteraard worden
aangevraagd voor de aangeduide retourdatum op het vliegtuigticket.
WEP • www.wep.org
8) Overboeking
Luchtvaartmaatschappijen hebben het recht om meer tickets te verkopen dan
plaatsen beschikbaar op een vlucht.
Waarom? Veel reisorganisaties of zakenreizigers reserveren verschillende vluchten
bij verschillende luchtvaartmaatschappijen en gebruiken enkel deze die hen het best
uitkomen. Dit betekent dat een luchtvaartmaatschappij op het laatste moment met
minder passagiers aan boord zit als voorzien. Daarom verkopen ze meer biljetten en
nemen ze aan dat een aantal onder hen zal annuleren. Niettegenstaande gebeurt het
dat hun berekening onjuist blijkt en dat te veel passagiers zich aanbieden de dag van
vertrek. Het enigste alternatief dat de luchtvaartmaatschappij in dit geval voor ogen
heeft is een aantal reizigers uit te sluiten of hen te overtuigen om op een later tijdstip
te vertrekken. Beschik je over een geldig vliegtuigticket en heb je alle
reservatieregels, data, reisroute… gerespecteerd, dan heb je recht op een
vergoeding van de luchtvaartmaatschappij.
9) Annulering van de vlucht
Ingeval van annulering van de vlucht, is de luchtvaartmaatschappij verplicht een
alternatieve reisroute te organiseren voor de passagier in kwestie. Dit kan door een
andere luchtvaartmaatschappij of via een alternatieve transportwijze. Het kan zelfs
zijn dat ze genoodzaakt zijn logement te voorzien voor de passagier tot het moment
dat hij kan vertrekken. Over het algemeen, als de luchtvaartmaatschappijen een
vlucht annuleren omwille van een technisch probleem, komen ze hun verplichtingen
steeds na (niettemin blijft het je recht om te eisen waarop je recht hebt bij de
luchtvaartmaatschappij). Indien de annulering het gevolg is van een oorzaak buiten
de wil van de luchtvaartmaatschappij (bijvoorbeeld omwille van meteorologische
omstandigheden), dan hangt het af van situatie tot situatie.
10) « Neem contact op met je reisagentschap ! »
De klassieke uitvlucht van de luchtvaartmaatschappijen bij de situaties hierboven
beschreven, is dat het reisagentschap een fout in de boeking heeft gemaakt. Dit is
uiteraard niet correct als het om een overboeking of annulering gaat. Kortom, ze
zullen alles doen om de passagier « van zich af te duwen », hopende dat hij ervan
zal uitgaan dat hij het gewenste zal bekomen bij zijn reisagentschap. Niet juist ! De
luchtvaartmaatschappij is verantwoordelijk voor de prestaties. Bovendien worden de
regels inzake vliegtuigticketten door hen zelf bepaald en niet door het
reisagentschap. Zij hebben dus steeds het laatste woord. Het reisagentschap is
slechts een tussenpersoon die sinds lange tijd geen druk meer kan zetten op de
luchtvaartmaatschappijen !
WEP • www.wep.org
Conclusie
• Om problemen te vermijden, gelieve zo weinig mogelijk wijzigingen aan te brengen
aan je vliegtuigticket
• Heb je een geschil met een luchtvaartmaatschappij, wees dan vastberaden. Indien
de luchtvaartmaatschappijen een plaatsprobleem ondervinden op een toestel dan
zullen ze proberen om de meest begripvolle passagiers om te boeken op een andere
vlucht. Wees dus volhardend (maar in geen geval agressief!!).
• Neem contact op met één van de verbruikersorganisaties van je land om
uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van je rechten inzake annulering, overboeking,
schorsing,… .
Prettige vlucht !
Het WEP team
WEP • www.wep.org
Download