Na het bestuderen van dit hoofdstuk, zul je in staat zijn om:

advertisement
Na het bestuderen van dit hoofdstuk, zul je in staat zijn om:
1 te zien wat het verschil is tussen management-accountinginformatie
en financial-accountinginformatie en hier gebruik van kunnen maken
2 te begrijpen hoe de strategie van de organisatie bepalend is voor de behoefte aan
verschillende soorten managementaccountinginformatie
3 te onderkennen welk type management-accountinginformatie nuttig is binnen een
bepaalde organisatie
4 te begrijpen hoe financial-accountinginformatie een algemene maatstaf biedt voor de
prestaties van een organisatie
5 te begrijpen hoe management accountants niet-financiële informatie kunnen
ontwikkelen waarmee financiële resultaten kunnen worden voorspeld en verklaard
6 begrip op te brengen voor de gedragsvraagstukken en ethische vraagstukken waar
management accountants mee worden geconfronteerd
Download
Random flashcards
Test

2 Cards oauth2_google_0682e24b-4e3a-44be-9bca-59ad7a2e66a4

Create flashcards