PowerPoint-presentatie is hier

advertisement
Hoe het begon….
• Terry Virgo
• Gaf leiderschap door aan een
apostolic team: ± 15 ‘spheres’,
die….
- …..dezelfde NF-waarden delen
- …..met elk een eigen ‘smaak’
Wij zijn Relational Mission
Rom. 12:5:
‘zo zijn wij, hoewel met velen, één lichaam in Christus,
maar ieder afzonderlijk leden van elkaar.’
• Plaatselijk
• Internationaal
• Samen voor de opdracht geroepen: ‘you can do
more together than apart’
• Beweging van de Geest (o.a. profetisch volk)
Wij zijn Relational
Mission
Onze cultuur/waarden:
•
•
•
•
•
Overtuigd van het evangelie
Geroepen tot vrucht dragen
Toegewijd aan relaties
Zeker van de opdracht
Moedig gehoorzaam
De reis voor ons….
Een gebroken wereld bereiken
‘een kerk voor een gebroken wereld’ o.a. PfP
Pionieren
Zeven ‘plekken’ in de wereld; 25 kerkplanten
Training
ID: Intentional Discipleship; Pioneer; LEAD
Elkaar ondersteunen
Een gemeenschap van meer dan 5000 mensen;
Events: ENOUGH, P & E; Leadership Conference
Hoe kan jij betrokken
raken?
Bidden
o.a. ENOUGH-avonden
Dienen
Eerst in de plaatselijke kerk, maar ook bij RM
Groeien
Laat je toerusten! B.v. bij de CPC
Geven
• Via speciale collectes in de plaatselijke kerk
• Grassroots Giving Campagne: 1000 mensen
met een maandelijkse gift van € 5,-
Belangrijke data
16-17 september Prayer & Equipping Ipswich
17-19 september Start LEAD NL
30 sept. – 3 okt. Church Planting Conference Berkel
13 november ENOUGH gebedsavond Groningen/Berkel
27 en 28 november Oudsten & Vrouwen weekend Norwich
1-4 juni 2016 Leadership Conference Norwich
Connect?
www.relationalmission.com
Mailing list: relationalmission.com/signup
Twitter: @RMChurches
Facebook:/RMChurches
Mike: relationalmission.com/coffeebreak
Geven: relationalmission.com/giving
RM: een beweging van kerken
samen op reis met een missie
Mattheüs 28:19,20:
De apostolische reis van
kerken met een missie
De apostolische reis van kerken met een
missie
Een nieuwe tijd vraagt om een nieuwe kerk
Ex. 1:7,-9:
De Israëlieten waren vruchtbaar en breidden zich snel uit;
zij vermenigvuldigden zich en werden uitermate talrijk,
zodat het land met hen vervuld werd.
8 Toen kwam er een nieuwe koning over Egypte, die Jozef
niet gekend had. 9 Die zei tot zijn volk: Zie, het volk van
de Israëlieten is groter en talrijker dan wij. 10 Welnu,
laten wij met beleid tegen hen optreden, opdat zij zich
niet vermenigvuldigen….
De apostolische reis van kerken met een
missie
Geen verandering zonder gebed
Ex. 2:23,24:
23 Jaren gingen voorbij, en de koning van Egypte
stierf. Maar de Israëlieten gingen nog altijd
onder dwangarbeid gebukt. Ze klaagden luid en
hun hulpgeroep steeg op naar God. 24 God
hoorde hun jammerkreten en dacht aan het
verbond dat hij met Abraham, Isaak en Jakob
had gesloten.
De apostolische reis van kerken met een
missie
Wie neemt de uitdaging aan?
Ex. 3:10: Nu dan, ga, Ik zend jou tot Farao, om
mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte te leiden.
Jer. 1:7: De Heer zei tot mij: Zeg niet, ik ben jong,
want tot een ieder, tot wie Ik je zend, zul je
gaan, en alles wat Ik je gebied, zul je spreken.
Jes. 6:8: Daarop hoorde ik de stem van de Heer,
die zei: Wie zal Ik zenden en wie zal voor Ons
gaan? En ik zei: Hier ben ik, zend mij.
De apostolische reis van kerken met een
missie
De kracht van het evangelie
1 Kor. 2:1-5: Ook ben ik, toen ik bij jullie kwam, broeders,
niet met schittering van woorden of wijsheid jullie het
getuigenis van God komen brengen.
2 Want ik had niet besloten iets te weten onder jullie, dan
Jezus Christus en die gekruisigd. 3 Ook kwam ik in
zwakheid, met veel vrezen en beven; 4 mijn spreken en
mijn prediking kwam ook niet met meeslepende
woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en
kracht, 5 opdat jullie geloof niet zou rusten op wijsheid
van mensen, maar op kracht van God.
De apostolische reis van kerken met een
missie
Een volk geleid door de Geest
Ex. 13:21,22: De HEER ging voor hen uit om hun de weg
te wijzen, overdag in een wolkkolom, ’s nachts in een
lichtende vuurzuil. Zo konden ze dag en nacht verder
trekken. 22 Overdag ging de wolkkolom aan de spits van
het volk, en ’s nachts de vuurzuil.
Joh. 14:26: De Trooster, de heilige Geest, die de Vader
zenden zal in mijn naam, die zal jullie alles leren en jullie
te binnen brengen al wat Ik je gezegd heb.
De apostolische reis van kerken met een
missie
De reis is niet zonder hindernissen
Ex. 17:3: het volk mopperde…. Oppositie
van binnenuit
Hand. 4:18: verbod om over Jezus te
spreken… Oppositie van buitenaf
De apostolische reis van kerken met een
missie
Leven vanuit de zekerheid dat God voorziet
Ex. 16: het dagelijkse manna….
Filip. 1:16: Hiervan toch ben ik ten volle overtuigd,
dat Hij, die in jullie een goed werk is begonnen,
dit ten einde toe zal voortzetten, tot de dag van
Christus Jezus.
Download