Brief Rome 27082014

advertisement
Amsterdam, 28 augustus 2014
!!
!!
!
!
!
!
Betreft: reis 5 Gymnasium naar Rome
Geachte ouder(s) / verzorger(s),
Graag nodigen wij u uit voor een informatieavond over de reis naar Rome voor 5 Gymnasium.
Deze vindt plaats op:
dinsdag 9 september, van 19:30 – 20:30 in lokaal B15 op de P.L.Takstraat 34.
De docenten klassieke talen zullen met u het programma van de reis en de bijbehorende afspraken
doornemen. Om de avond soepel te laten verlopen, verzoeken we u alvast de volgende informatie mee te
nemen / paraat te hebben:
!
- gegevens over uw bereikbaarheid tijdens de reis
- indien van toepassing: een overzicht van dieetwensen
- indien van toepassing: een overzicht van relevante medische informatie
- verdere belangrijke informatie zoals; hoogtevrees, angsten, heimwee, etc.
!
!
Tevens wijs ik u erop dat, indien uw kind speciale medicijnen gebruikt, het verstandig is een doktersverklaring
mee te geven aan uw zoon/dochter.
Ook vragen de reisbegeleiders u deze avond een aantal verklaringen te ondertekenen, onder andere een
verklaring waarmee u hen toestemming geeft om uw zoon/dochter mee te nemen naar het buitenland. Aan de
grens kan hiernaar gevraagd worden.
!
De totale kosten voor deze reis bedragen € 730,-. De kosten kunnen verspreid betaald worden
over twee termijnen. De eerste factuur van € 365,- zal deze week verzonden worden. De tweede factuur ontvangt
u 3 weken later.
!
Graag wil ik u erop wijzen dat wanneer het totale bedrag van € 730,- niet voor 3 oktober overgemaakt is, uw zoon/
dochter helaas niet mee kan op reis. Indien het nodig is kunt u contact opnemen met mevrouw Vrolijk via
020-5721233 of [email protected] om een betalingsregeling af te
spreken.
!
!
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, neemt u dan alstublieft zo snel mogelijk contact op met dhr. Hoetjes:
[email protected]
Met vriendelijke groet,
!!
!!
!!
!
Ruth Nusser-Triggs,
Afdelingsleider VWO
Berlage Lyceum
T: 020 5721224
E: [email protected]
Download