PowerPoint-presentatie

advertisement
Projectleider ROC van Twente: Cristel Kooijman
Projectleider Saxion: Dinie Holkers-Veltkamp
http://youtu.be/B7r99019BGc
De zorgvrager van morgen ?
Trends
Consequenties
• Vergrijzing en
ontgroening
• Toegenomen vraag naar
zorg
• Meer chronische ziekten
• Minder werkenden in de
zorg
• Individualisatie
en emancipatie
• Individuele zorgvraag wordt
sterker gesteld
• Toegenomen bereidheid tot
betaling voor eigen zorg
• “Technology
push”
• Leiden effectievere
genezing en preventie tot
een toenemende vraag?
• Zorg kan thuis worden
verleend
1. Hoe ziet de zorgvrager van de toekomst
eruit? Graag in steekwoorden op de gele stickers
2. Welke ondersteuning vanuit de formele
en informele zorg is dan wenselijk?
Graag in steekwoorden op de groene stickers
3. Welke technologische toepassingen
kunnen daarin ondersteunend zijn?
Graag in steekwoorden op de roze stickers
Het ontwikkelen en implementeren van de
opleiding
“Helpende Zorg, Welzijn en Technologie”
(ROC van Twente)

Het beroepscompetentiepofiel (BCP) is de basis
van het kwalificatiedossier

Het BCP Helpende is te lang niet meer aangepast:
2007

Regionaal project Helpende Zorg, Welzijn en
Technologie

(inmiddels wordt ook gewerkt aan landelijke
keuzedeel zorg en techniek)

Helpenden opleiden voor de zorgvraag van
morgen.

Dit gaan we doen door:


(a) te investeren in een brede, vernieuwende en
voor de (met name allochtone en mannelijke)
jeugd aantrekkelijke opleiding op het snijvlak van
zorg, welzijn en technologie
(b) tegelijkertijd de deelnemer werkervaring op te
laten doen bij participerende instellingen




Gemeenten
Instellingen uit de zorg en welzijn
Technische bedrijven
Kenniscentrum
Enkele voordelen:
 Bredere inzetbaarheid
 Meerdere doelgroepen naar zorg
 Aanzuigende werking op
jongeren (jongens)

Projectmatige aanpak (PDCA):

Analyse: wat wil het werkveld in Twente?

Ontwerp: hoe zie de opleiding eruit?


Realisatie / constructie (curriculum, lessen,
materialen, ondersteuning docent en
praktijkbegeleider)
Test / evaluatie / revisie


Hoe ziet de zorgvrager van de toekomst eruit?
Wat is het beroepscompetentieprofiel van een
Helpende (niveau 2)?
De Helpende is voor de klant het aanspreekpunt
 Ondersteuning van de cliënt bij de inzet van
hulpmiddelen (sociale innovatie)
 Begeleiding bij de bediening van apparatuur
(bijvoorbeeld T.V. zenders instellen,
personenalarmering)

Elektronisch Klanten Dossier,
computervaardigheid
 Zorg op afstand en domotica
 Tablet toepassen (assisteren bij …)
 Beeldschermzorg (assisteren bij de toepassing)
 Virtuele assistent / gaming
 Geef de student mee welke innovaties er zijn /
wat zou anders kunnen?
 Preventie van materiele schade
 Denken en handelen vanuit de
positie van de klant
 Bejegening, beleving en respect

Serious Gaming
Verdere verbreding
 Facilitaire taken, hospitality, koken, gezonde
voeding, maaltijdbeleving, anti-pestbeleid
ouderen, “active aging”: bewegen, til- en
transfer


Participeren bij de ontwikkeling: ja

En nu verder: ontwerpen en construeren



Formulering techniekaspecten
binnen de kerntaken Helpende
(kennis, vaardigheden en houding)
Dit toetsen in de praktijk bij de
instellingen
Instructiedoelen

Van Instructiedoelen naar
instructieontwerp

Instructie strategieën passend bij de
doelgroep

Curriculum en lesplanontwikkeling /
Leermiddelen

Ondersteuning docent

Ondersteuning praktijkopleider /
werkbegeleider


Focus op vakmanschap
Actualisatie


De pilot is een test van de opleiding
Evaluatie formatief, gedurende de
pilot

Evaluatie summatief, achteraf

Participeren? Neem contact op !
Studieroute Gezondheid & Technologie: Voor wie is deze studieroute geschikt?
Studieroute Gezondheid & Technologie
Voor wie is deze
studieroute
geschikt?
‘Met technologie
méér zorg voor mensen’
Zorg & Technologie
sterk geïntegreerd
2 ‘Gezondheidszorg
en Toegepaste
Technologie’
Binnen bestaande
Wet BIG-erkenning
(verpleegkundige)
‘Zorg en Toegepaste
Technologie’
1
Vanuit nieuwe Wet
BIG-erkenning
Verpleegkunde
Zorg
Binnen bestaande
Wet BIG-erkenning
(verpleegkundige)
Huidige hbo-V
Geen WetBIGerkenning
Technologie in de
zorg vanuit de
technische sector
3
4
Zorg & Technologie
zwak geïntegreerd
40 %

Projectmatige aanpak (PDCA):

Analyse (context- en behoefteanalyse)

Ontwerp (taakanalyse en instructieontwerp)


Realisatie / constructie (curriculum, lessen,
materialen, ondersteuning docent en
praktijkbegeleider)
Test / evaluatie / revisie
•
4 beroepscompetenties:
1.
2.
3.
4.
•
•
Zorgverlener
Innovator
Coach
Coördinator
4 ondersteunende rollen
Professionele vaardigheden
4
Bacheloropdracht
3
bi/bu
2
Lwp 8
1
Lwp 1
bi/bu
Minor
Lwp 7
Lwp 6
bi/bu
Lwp 5
bi/bu
Lwp 2
Lwp 3
Lwp 4
bi/bu
4
3
2
1
Minor
Bacheloropdracht
bi/bu
bi/bu
Lwp 8
Afsluiting/
voorbereiding
Lwp 7
Lwp 6
bi/bu
Lwp 5
bi/bu
Lwp 1
Lwp 2
Lwp 3
Lwp 4
bi/bu
Bachelor of
Nursing
•Leerjaar 1
•Leerjaar 2
Hoofdfase
Leerjaar 3 en 4
•Uitstroomrichting
•Passende minor
Werken
Vervolgopleiding
Professionele master
Universitaire master
universiteit
pre-master
en master
universiteit
professionele
master
vervolgopleidingen
(post-HBO)
hbo-g&t
vervolgopleidingen
(functiegericht)
Bedankt voor de aandacht
Meer informatie / participeren?
www.saxion.nl/gt
b.a.holk[email protected]
06-14977510
[email protected]
06-51408899
Download